zondag 27 september 2020
Home EP Wojciechowski wil EU-miljarden zo snel mogelijk in landbouw inzetten

Wojciechowski wil EU-miljarden zo snel mogelijk in landbouw inzetten

EU-landbouwcommissaris Janus Wojciechowski wil de extra 7,5 miljard euro uit het corona mega-herstelfonds voor de agrarische sector zo snel mogelijk inzetten. Dat bedrag zit in de meerjarenbegroting die de EU-regeringsleiders in juli bereikten, maar waarmee het Europees Parlement nog niet wil instemmen.

De landbouwcommissie van het Europees Parlement bepleitte maandag opnieuw dat er meer geld voor Landbouw moet komen, en wil daarom de komende twee jaar het huidige GLB-beleid (met bijbehorend subsidies!) in stand houden. De Europese Commissie vindt één jaar voldoende uitstel voor extra GLB-overleg, en voor het op-gang-brengen van het Green Deal-klimaatbeleid.

Omdat de extra 7,5 miljard corona-herstelfonds is toegevoegd aan het fonds voor plattelandsontwikkeling, de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), komt ook dat bedrag nu ‘vast te zitten´ in allerlei dossier-vergaderingen tussen ministers, Europese Commissie en Landbouwraad.

Wojciechowski zei dat de Commissie op zoek is naar juridische oplossingen om het geld onmiddellijk in te kunnen zetten, aangezien boeren dit geld zo snel mogelijk nodig hebben. “Dit is een herstelfonds en we moeten nú herstellen, niet over twee of drie jaar”. Duitsland heeft al voorgesteld het geld vooral in de eerste twee jaar uit te keren.

Volgens Wojciechowski is het extra GLB-geld niet alleen bestemd voor boeren, maar ook voor de verwerkende industrie. Wat dat concreet kan inhouden, maakte hij nog niet duidelijk.

“Veel problemen in de landbouw komen voort uit het feit dat de verwerkende industrie gescheiden is van de landbouw”, voegde Wojciechowski eraan toe, en hij pleitte ervoor om de twee domeinen niet gescheiden te houden in de begrotingsuitgaven.

Bijkomend probleem is dat de financiële Budgetcommissie van het Europarlement het nog niet eens is met de volledige meerjarenraming, en minstens 110 miljard euro extra verlangt die eerder onder druk van ‘de vrekkige vier’ waren wegbezuinigd. Bovendien dreigt er nog steeds een principiële botsing over de vraag of de EU voortaan zelf belastingen mag gaan heffen.

Wojciechowski verdedigde het huidige meerjarenbudget, aangezien de GLB-uitgaven nu € 344 miljard in contante prijzen zullen bedragen – of € 386,7 miljard inflatie gecorrigeerd. Dit is ongeveer 20 miljard euro meer dan wat in juli 2018 was gereserveerd, hoewel nog steeds aanzienlijk lager dan de huidige GLB-begroting 2014-2020.

Na weken van oplopende spanningen tussen Commissie en AGRI-commissie probeerde Wojciechowski voor het eerst de spanningen te bezweren, waarbij de Commissie open bleef voor nieuwe argumenten. “Het vroege gebruik van het corona herstelfonds kan echt een nieuw licht op deze kwestie werpen en misschien zal het het compromis gemakkelijker maken”, concludeerde hij.

Populair

VS trekken nu ook laatste troepen terug van Turks front in Syrië

De Verenigde Staten trekken alle resterende Amerikaanse militairen terug uit het noorden van Syrië. President Trump heeft daar opdracht voor gegeven....

EP: verbreken Europese belofte aan Balkanlanden ‘strategische misser’

De blokkade van Nederland, Frankrijk en Denemarken tegen de toetredings onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië is een "strategische misser". Met een...

Uitstel in Berlaymont: EU wacht nu op kandidaat van Roemenen en Britten

Dit weekeinde had de nieuwe Europese Commissie onder leiding van de nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen aan het werk moeten...

EU dreigt Nederland met proces om afschermen van het pensioenstelsel

Nederland moet snel iets doen aan regelgeving die het moeilijk maakt voor burgers om hun pensioen in het buitenland onder te...

EU-Hof: Spanje moet verkiezing van Catalaanse Europolitici erkennen

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de in Madrid gevangen zittende Catalaanse politieke leider Oriol Junqueras parlementaire onschendbaarheid had...

Net binnen

Nieuwe COPA-cheffin waarschuwt tegen ‘dogmatische’ Green Deal

Het nieuwe Europese voedselbeleid moet worden herzien als uit een effectbeoordeling blijkt dat het negatieve gevolgen heeft voor de boeren, zegt...

Britse boeren vrezen douane- en transportchaos voor EU-export

Meer dan Britse 30 organisaties, die zowel de biologische sector als de vleesverwerkende industrie en de landbouwbonden vertegenwoordigen, hebben in een...

EU wil migranten al búiten Europa tegenhouden en snel terugsturen

De EU-landen worden niet verplicht asielzoekers over te nemen van andere EU-landen. In een nieuw asielzoekerspact komt de Europese Commissie tegemoet...

Nederlander voorzitter van nieuwe EU-waakhond belastingontwijking

De Nederlandse PvdA-Europarlementariër Paul Tang is benoemd als voorzitter van de nieuwe 'belastingcommissie' van het Europees Parlement. Deze commissie gaat onderzoeken...

Europarlement gaat controle op dierentransporten onderzoeken

Het Europees Parlement heeft een tijdelijke parlementaire commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar misstanden in dierentransport. Daarbij wordt niet alleen...