dinsdag 24 mei 2022
Home EP WUR over boer-tot-bord: cijfers zijn indicatie; grote verschillen per land

WUR over boer-tot-bord: cijfers zijn indicatie; grote verschillen per land

WUR-onderzoeker Roel Jongeneel heeft tegen het Europees Parlement gezegd dat de uitkomsten van zijn studie naar gevolgen van de Green Deal en de boer-tot-bord-voedselstrategie vooral indicatief zijn.

In een gezamenlijke hoorzitting van de AGRI-landbouwcommissie en de ENVI-Milieucommissie benadrukte Jongeneel dat zijn studie vooral kijkt naar gevolgen aan de productiekant. Naar inkomens verwijst zijn WUR-studie slechts indicatief.

Jongeneel gaf gisteren in de hoorzitting een toelichting op twee WUR-studies naar mogelijke gevolgen van de boer-tot-bordstrategie op de akkerbouw en de veehouderij Aan de hand van sheets maakte hij duidelijk dat het Green Deal en F2F naar verwachting een negatieve impact zullen hebben op zowel de dierlijke en plantaardige productie in de EU van 10 tot 15 procent zal hebben. De gevolgen zullen verschillen per gewas, per bedrijfssysteem en vooral per regio.

Jongeneel benadrukte dinsdagmiddag dat er per land grote verschillen kunnen optreden, afhankelijk van hoe het EU-beleid straks per land via de nsp’s in praktijk gaat worden gebracht. ‘We hebben alleen wat case studies gedaan; er hangt straks erg veel af van welk beleid er precies wordt geïmplementeerd en ook hoe zaken lokaal worden aangepakt. Daarover is nu nog heel weinig bekend”. 

De WUR-studies zijn gedaan in opdracht van CropLife Europe en van Copa-Cogeca en concentreren zich vooral  op de gevolgen voor de landbouw. Eén van die studies laat zien dat de inkomenseffecten zowel sterk positief als negatief kunnen uitpakken. Een positieve factor is de verwachting van prijsstijgingen als gevolg van de Green Deal.

Een negatieve factor zijn de extra milieueisen die leiden tot extra beperkingen en hogere kosten. ‘Ik benadruk steeds dat er sprake is van grote regionale verschillen. Je zou binnen de EU verschuivingen in productie kunnen krijgen. Sommige landen kunnen dan winnen (bijv in Oost-Europa) en andere verliezen (landen met environmental hotspots). Jongeneel noemde dat ‘een lastig verhaal’. 

Bovendien is nog niet duidelijk in welke mate de overheid de boeren zal helpen met gerichte betalingen. “Onze slagen om de arm hebben ook daarmee te maken: er is nog heel veel gewoon niet bekend, hoe kan je dan de impact ervan inschatten?  Wat nu wordt gedaan is vooral indicatief’, zo zei Jongeneel op vragen om een toelichting.

Populair

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Europese liberalen willen controle op komst kansrijke asielzoekers

De liberale fractie in het Europees Parlement heeft eigen voorstellen gepresenteerd voor nieuwe migrantenverdragen met landen rondom Europa. In hun visie...

Duitsland zet hekken langs Poolse grens tegen besmette wilde zwijnen

Het Duitse ministerie van Landbouw zet haar voorlichtingscampagnes voort over het voorkomen van de Afrikaanse varkenspest. Volgens...

Nieuw onderzoek zet elektrische pulsvisserij weer op EU-agenda

Komend voorjaar zal in de Europese Unie de elektrische pulsvisserij opnieuw worden bekeken. Daarmee reageert de Europese Commissie op het nieuwe...

Honderden herten en zwijnen voor aanleg windmolenpark afgeschoten

De Portugese regering heeft met onmiddellijke ingang een milieu effect rapportage (MER) voor de aanleg van een groot windmolenpark stilgelegd nadat...

Net binnen

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....

EU-beraad over ‘landbouwgeld’ voor veel meer Europees biogas

De 27 EU-LNV-ministers kunnen dinsdag met Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zijn plan bespreken voor extra inkomenssteun aan boeren. Afgelopen vrijdag stelde hij...

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...