donderdag 30 juni 2022
Home Europese Commissie EU-afbouw 'gratis luchtvervuiling' pas in '27 van start, na verkiezingen

EU-afbouw ‘gratis luchtvervuiling’ pas in ’27 van start, na verkiezingen

Nederlandse Europarlementariërs reageren overwegend positief over het compromis dat woensdag in Brussel – in tweede instantie – is bereikt over nieuwe maatregelen tegen  luchtvervuiling. Het huidige ETS-emissiehandelssysteem voor ‘gratis vervuilingsrechten’ wordt tussen 2027 en 2035 voor twee-derde afgeschaft, en bedrijven gaan gefaseerd belasting over hun luchtvervuiling betalen. 

Het Europees Parlement heeft daarmee met 439 stemmen voor, 157 tegen en 32 onthoudingen zijn standpunt vastgesteld over de toekomstige herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS). Onder druk van der EVP-christendemocraten zijn op het laatste moment voor het bedrijfsleven versoepelingen aangebracht.

De afschaffing van de gratis rechten (lees: invoering van belasting op luchtvervuiling) begint pas in 2027, ná de Europese verkiezingen van 2024. Maar op verzoek van de Groenen en de S&D-sociaaldemocraten moet dat in vijf jaar zijn afgerond, in plaats van zeven.

Ook is nu opgenomen dat er een  koppeling komt tussen de invoering van een nieuwe douanebelasting (CBAM) op de import van milieu-onvriendelijke producten, en de nieuwe Europese belasting op CO2-uitstoot. Als het nieuwe CBAM de ‘weglek’ naar goedkope import niet kan tegenhouden, hoeven Europese bedrijven ook geen extra heffing te gaan betalen.

PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim was hoofdonderhandelaar op dat dossier. “CBAM is het enige instrument dat we hebben om onze industrie wereldwijd te stimuleren groener te gaan produceren. Tegelijkertijd bouwen we hiermee de gratis emissierechten af. Met CBAM gaat de vervuiler echt betalen en geven we een steuntje in de rug aan de rest van de wereld om hetzelfde te doen.”

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout steunt het nieuwe compromis van de drie grote coalitiefracties in Straatsburg: “Hoewel wij echt meer ambitie hadden gewild, ben ik opgelucht dat er een acceptabel akkoord gevonden is. Door de huidige economische en geopolitieke situatie staat het klimaatbeleid enorm onder druk. We laten hier zien dat we ondanks die druk de Europese klimaatdoelen overeind houden.” 

Ook stemde het Europarlement voor een ‘sociaal fonds’ dat mensen financieel ondersteunt bij het verduurzamen van hun woning (lees: isolatiesubsidie). “Wie een grote transitie in gang zet, heeft ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen mee kan komen. Een sociaal klimaatfonds is een goed begin, maar de naar schatting 72 miljard euro is niet voldoende om de laagste inkomens zekerheid te bieden tijdens een groene transitie”, aldus Eickhout.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) is opgelucht dat het Europees Parlement alsnog heeft ingestemd met het nieuwe emissiehandelssysteem (ETS): “Er is geen tijd te verliezen”.“Het is de hoogste tijd dat de industrie gaat verduurzamen. Het is daarom goed dat het ambitieniveau omhoog gaat van 61% naar 63% emissiereductie.”

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

EU-energie: snel minder gas, olie en kolen en meer uit zon, wind en bio

De Energieministers van de EU-landen vinden dat de Europese Unie eerder moet stoppen met het gebruik van gas, olie en kolen,...

Kleinere oogsten en watertekort in Zuid-Europa door extreme droogte

Door de aanhoudende extreme droogte in het zuiden van Europa wordt nu voor de derde achtereenvolgende maand rekening gehouden met kleinere...

OESO: landbouwsubsidies voortaan binden aan milieu- en klimaattaken

Economen van de OESO zeggen dat Europese landbouwsubsidies amper hebben bijgedragen aan minder lucht- en bodemverontreiniging. Volgens een nieuw OESO-rapport is...

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Poolse graanhandel vreest komst goedkope Oekraïense exporten

Poolse landbouworganisaties vinden dat er met Oekraïne en de Europese Unie betere afspraken moeten worden gemaakt over de versoepeling voor de...