woensdag 18 mei 2022
Home Europese Commissie EU-landen hebben haast met regels voor landbouwgeld koolstofboeren

EU-landen hebben haast met regels voor landbouwgeld koolstofboeren

De Landbouwministers van de EU-landen vinden dat de Europese Commissie haast moet maken bij het opstellen van wetten en regels voor de invoering van koolstofopslag in de landbouw.

Die wetten moeten er voor het eind van het jaar liggen, zeiden ze tegen Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski, die vorige week in Brussel de eerste contouren had geschetst van die nieuwe agrarische tak-van-sport.

De ministers verwelkomden de plannen van de Europese Commissie om koolstoflandbouw op gang te brengen, wat ook een van de belangrijkste prioriteiten is van Frankrijk voor het tijdelijke voorzitterschap van de landbouw-EU Raad.

De Franse minister Julien Denormandie kondigde ook aan dat het terugdringen van milieuvervuiling door de agrarische sector grondig zal worden besproken tijdens een informele ministers bijeenkomst, begin februari in Straatsburg. De ministers streven ernaar om tijdens hun bijeenkomst in maart formele conclusies te trekken over het certificeren van koolstofopslag.

Hoewel er nog weinig bekend is over ‘vergoedingen’ of ‘betalingen’ voor het ‘opslaan van koolstoffen’, beloofde de EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski ervoor te zorgen dat boeren voldoende zouden worden gecompenseerd. Hij reageerde positief op vragen van ministers over de inzet van de nieuwe GLB-gelden, via de nationale nsp’s.

De inspanningen van Frankrijk om de kwestie te versnellen, kregen veel steun van de nieuwe Duitse minister van Landbouw, Cem Özdemir. De Groene politicus noemde koolstoflandbouw “een geweldige kans” voor boeren omdat het een extra, betrouwbare bron van inkomsten biedt.

Spanje heeft in de ecoschema’s van hun nationale strategische plan al enkele koolstoflandbouwpraktijken opgevoerd “zoals intensieve begrazing, natuurbehoud en beplanting in het geval van houtachtige gewassen”, legt de Spaanse minister van Landbouw, Luis Planas, uit. 

Verschillende landen benadrukten ook dat er een duidelijk en betrouwbaar systeem voor meten en belonen zou moeten worden ontwikkeld. Daar zou ook extra EU-geld voor beschikbaar moeten komen, buiten de GLB-subsidies.

De Nederlandse minister Henk Staghouwer waarschuwde dat “EU-inspanningen om koolstofverwijdering te stimuleren niet ten koste mag gaan van EU-inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan”. 

Populair

Frankrijk overlegt met buurlanden over migrantendrama in het Kanaal

Frankrijk organiseert zondag een vergadering in Calais met de Europese Commissie en ministers van Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en België over de...

VS dreigt reders met proces voor terugsturen van lege containers

De Amerikaanse regering dreigt met maatregelen tegen internationale scheepvaartmaatschappijen die sinds enige tijd weigeren lege zeecontainers te gebruiken voor de export...

Europarlement vreest dat Europol meer gegevens langer mag opslaan

De Europese Commissie gaat aan het Europarlement en aan de EU-lidstaten voorstellen om de omstreden gegevensopslag van de EU-politieorganisatie Europol te...

Amerikaanse landbouwexport naar recordhoogte: 177 miljard dollar

De Verenigde Staten hebben vorig jaar voor een recordbedrag van 177 miljard dollar  aan landbouwproducten geëxporteerd. Dat is 18 procent meer...

Europese censuur tegen Russische oorlogshitserij en namaaknieuws

Met grote meerderheid pleit het Europees Parlement voor een verbod op buitenlandse verstoring en inmenging in verkiezingscampagnes. Daarmee kan niet alleen...

Net binnen

Milieucommissie Europarlement wil strengere criteria in Klimaatwet

De milieucommissie van het Europese Parlement heeft met krappe meerderheid ingestemd met enkele belangrijke voorstellen die ervoor moeten zorgen dat de...

USA wil na eigen besmetting meer import Nederlandse melkpoeder

De Verenigde Staten willen tijdelijk veel meer melkpoeder importeren, ook uit Nederland. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de...

EU-landen beraden zich op de eigen economische gevolgen van sancties

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement bespreekt dinsdag de internationale voedselsituatie als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne. Aan die...

EU, G7 en FAO gaan behalve voedsel ook kunstmest in de gaten houden

De Landbouwministers van de rijke westerse industrielanden en de Europese Unie  beloofden dit weekend actie te ondernemen tegen de schaarste en...

G7 en EU proberen exportroutes voor Oekraïne open te houden

De zeven rijkste westerse industrielanden en de Europese Unie willen ervoor zorgen dat Oekraïne ondanks de Russische invasie een belangrijke graanexporteur...