zondag 26 juni 2022
Home Europese Commissie EU: strengere criteria tegen uitstoot veeteelt treft alleen grote vervuiler

EU: strengere criteria tegen uitstoot veeteelt treft alleen grote vervuiler

Europees Klimaatcommissaris Frans Timmermans zegt dat de nieuwe emissienormen tegen luchtvervuiling nauwelijks gevolgen zullen hebben voor de meeste veehouderijen.

Over vijf jaar gaan de strengere eisen ook gelden voor grote veehouderijen met meer dan 150 dieren. Die worden dan verplicht gebruik te gaan maken van de meest-moderne technologie tegen luchtvervuiling.

Timmermans zei vorige week dat de nieuwe regeling alleen de meest vervuilende bedrijven treft. Dat zijn volgens hem 10% van de veehouderijen, 18% van de varkenshouderijen en 15% van de pluimveebedrijven die respectievelijk 41%, 80% en 87% van alle verontreinigende emissies in hun sectoren voor hun rekening nemen. 

De Europese agrarische koepelorganisatie Copa-Cogeca heeft de plannen fel bekritiseerd. De koepel acht de voorstellen niet in lijn met de voedselonafhankelijkheid zoals die sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. door EU-politici wordt bepleit.

De strengere eisen zijn volgens Timmermans geen voorstel ‘dat achter boeren aangaat’. “Integendeel. De boeren krijgen een lichtere vergunningsprocedure dan de grote bedrijven en kunnen bovendien financiële steun krijgen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’, aldus Timmermans.

Nederland houdt zich volgens EU-politici al goed aan de huidige richtlijn. Nederland loopt volgens zegslieden binnen de EU voorop in emissiearme stallen. De 2150 varkens- en kippenbedrijven die in Nederland onder de aangescherpte richtlijn gaan vallen, zullen naar verwachting weinig last hebben van de nieuwe richtlijn, zo wordt gezegd.

De nieuwe richtlijn stelt strengere maxima vast voor ruim 80 verontreinigende stoffen. De vorige richtlijn leidde ertoe dat sinds 2004 de uitstoot in de EU door grote verbrandingsinstallaties van zwaveldioxide, stikstof en stofdeeltjes met respectievelijk 77%, 49% en 81% verminderde.

Het voorstel brengt volgens de Europese Commissie het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ in praktijk. De totale extra kosten bedragen enkele honderden miljoenen, maar die kosten verbleken bij de voordelen voor de menselijke gezondheid: 5,5 miljard euro per jaar, zo zegt de Europese Commissie.

Populair

Omzetten Duitse boeren vorig jaar vrijwel overal paar procent lager

De omzet van de Duitse veeteelt, land- en tuinbouw is vorig jaar zo’n vier procent gezakt tot 56,3 miljard euro.

Biden verhoogt belastingaanslag voor concerns en rijke Amerikanen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een miljarden-investering in de ‘sociale infrastructuur’ van de VS bekendgemaakt. Hij is deze week honderd...

EU noemt biomassa en houtstook in centrales niet milieu-onvriendelijk

De Europese regels voor het gebruik van hout en plantaardig materiaal als brandstof voor elektriciteitscentrales worden strenger. Daarmee wil de Europese...

Bulgaarse dorpen: minder glyfosaat in de landbouw om bijen te redden

In Bulgarije pleit de vereniging van gemeentebesturen voor een verbod op het gebruik van glyfosaat in bewoonde gebieden. De Vereniging van...

Verenigde Staten stemmen toch in met strengere EU-zuivelcertificaten

De Verenigde Staten hebben ingestemd met de nieuwe voorwaarden van de Europese Unie voor importcertificaten voor Amerikaanse landbouw- en voedselproducten naar...

Net binnen

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische...

EU-afbouw ‘gratis luchtvervuiling’ pas in ’27 van start, na verkiezingen

Nederlandse Europarlementariërs reageren overwegend positief over het compromis dat woensdag in Brussel - in tweede instantie - is bereikt over nieuwe...

Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

De Europese Commissie houdt vast aan de Green Deal-plannen om binnen acht jaar het gebruik van chemische pesticiden te halveren. Er...

Oekraïense graanexport klaagt over trage Roemeense havens

Oekraïense exporteurs klagen over de trage afhandeling in buurland Roemenië van binnenvaart-graantransporten over het kanaal tussen de Donau en de noordelijke...