dinsdag 20 april 2021
Home Europese Commissie EU-vooruitzicht voor de landbouw gunstig; ook grotere graanoogst

EU-vooruitzicht voor de landbouw gunstig; ook grotere graanoogst

Volgens de Europese Commissie zijn de vooruitzichten voor de landbouwsector “gunstig” nadat de bedrijfstak het afgelopen jaar veerkracht toonde tijdens de Covid-19-pandemie.

In de eerste editie van 2021 van de kortetermijnvooruitzichten die gisteren (dinsdag 30 maart) werd gepubliceerd – benadrukte Brussel dat de sector het relatief goed deed dankzij de toegenomen detailhandelsverkopen en thuisconsumptie.

De Europese Commissie verwacht dat later dit jaar de wereldwijde vraag en de heropening van voedselmarkten zal toenemen zodra de vaccinatie in de EU-landen voldoende gevorderd is.

De rundvleesproductie is in 2020 met 1,2% gedaald en zal naar verwachting in 2021 met 0,9% blijven dalen, ondanks het veronderstelde herstel van de vraag in de tweede helft van 2021.

De productie van schapen- en geitenvlees is in 2020 met 2% gestegen. De productie zal naar verwachting dit jaar echter met 1% afnemen. De lagere beschikbaarheid van schapenvlees zou kunnen leiden tot een stijging van de EU-prijzen.

Wat de varkensvleessector betreft, is de productie in 2020 met 1,2% gestegen, dankzij de export. Na twee jaar van spectaculaire groei zal de export afnemen doordat de Chinese varkensvleessector langzaam herstelt van Afrikaanse varkenspest (ASF). Dit leidt dit jaar tot een verwachte iets lagere productie van varkensvlees (–0,7%).

In 2020 groeide de pluimveeproductie in de EU met 1% en zal naar verwachting in 2021 een vergelijkbare groei doormaken (+ 1%). De sector werd getroffen door de vogelgriep die in 18 EU-landen werd vastgesteld. In 2021 zou echter een licht herstel in termen van export moeten plaatsvinden, waarbij exportverboden (gerelateerd aan de vogelgriep) geleidelijk worden opgeheven.

De melkproductie van de EU in 2021 zal naar verwachting met 1% groeien terwijl de totale Europese melkveestapel naar verwachting verder zal afnemen. De consumptie van kaas en boter kan profiteren van heropening van de voedseldiensten en de detailhandel zou op een hoger niveau moeten blijven dan in de periode vóór Covid-19.

De prijzen voor alle belangrijke granen zijn gestegen, in lijn met de wereldprijzen. De wereldwijde consumptie zal naar verwachting ook toenemen, voornamelijk door de vraag naar diervoeding. De graanproductie in de EU zou dit seizoen 295,2 miljoen ton kunnen bereiken, een stijging van 5,3% in vergelijking met vorig jaar.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

VS wil meer aandacht voor Klimaat en Milieu in handelsverdragen

De Verenigde Staten gaan in hun internationale handelsbeleid een veel grotere plek inruimen voor klimaatbeleid en milieubescherming. In de wereldhandel willen...

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...