maandag 27 juni 2022
Home Europese Commissie Europese boeren vrezen nieuwe EU-kaderrichtlijn voor schone bodem

Europese boeren vrezen nieuwe EU-kaderrichtlijn voor schone bodem

De Europese agrarische koepels Copa-Cogeca maken zich zorgen over de gisteren door Brussel voorgestelde nieuwe bodemstrategie. De bonden vrezen dat de EU meer greep probeert te krijgen op de grondpolitiek in de EU-landen, en de landbouwers een hoop extra administratieve lasten oplegt.

De nieuwe ‘gezonde-bodem-strategie’ die Klimaat- en Milieucommissarissen Frans Timmermans en Virginius Sinkevicius presenteerden bevat niet alleen een importverbod voor producten uit voormalige (gekapte) oerwoudgebieden, maar ook strengere regels tegen bodemvervuiling in de EU-landen zelf. Zo zouden onderdelen uit de Green Deal alsnog wettelijke verplichtingen moeten worden.

Ook wordt nu aangekondigd dat grote veen- en natuurgebieden meer waterberging en drasgebieden moeten worden, en dat er bij verkoop van landbouwgronden een ‘schone-grond-verklaring’ kan worden ingevoerd. Wat de bodem betreft schat de EC dat er momenteel tussen de 60 en 70% van de oppervlakken in de EU ongezond zijn.

Copa-Cosega zegt af te wachten wat de concrete voorstellen van de Commissie zullen zijn, naast de al bestaande instrumenten. Wel zijn de koepels blij met de aankondiging dat er bij deze bodemstrategie vooraf wel een ‘impact assessment’ zal worden gemaakt. Dat is een kleine herinnering voor de Commissie aan de manier waarop deze impactstudie min of meer is begraven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2023.

Ook de Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) toonde zich in een eerste reactie sceptisch: ” Terecht dat er aandacht is voor de gezondheid van bodems. Iedere boer weet hoe belangrijk de bodem is voor de productie van voedsel. Maar waarom moet dit geregeld via EU-regels? Wat is hier het grensoverschrijdende aspect? Als er iets is wat niet de grens over gaat is het wel de bodem!”

Met de nieuwe EU-bodemstrategie probeert de Europese Commissie volgens critici opnieuw het beleidsterrein ‘bodembescherming’ te veroveren dat onder de bevoegdheid van de EU-landen zelf valt. In 2014 moest Brussel voorstellen voor een Europese kaderrichtlijn bodem intrekken, nadat ze het gedurende acht jaar niet van de grond kreeg door oppositie van de EU-landen.

Populair

Europese boeren tegen Nutriscore kleurencode als EU-voedsellabel

De Europese boerenlobby heeft zich in de strijd om het kiezen van een EU-breed voedingsetiket aangesloten bij de Italiaanse protesten tegen...

Duitsland gaat ná Kerst mogelijk slachtrijpe varkens opkopen

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner sluit het opkopen van grote voorraden onverkocht kalfs- en varkensvlees niet uit, maar niet op dit...

Vorig jaar in EU-landen door corona – tijdelijk- minder luchtvervuiling

In alle landen van de Europese Unie is vorig jaar de CO2-luchtvervuiling verminderd. Eurostat berekende dat de uitstoot door verbranding van...

EU gaat Oekraïense boeren geld lenen voor kopen landbouwgrond

De Europese Commissie gaat 50 miljoen euro leningen verstrekken aan Oekraïense boeren en hun coöperaties voor het aankopen van landbouwgronden. Het...

USA wil agri-export meer spreiden maar nu nog geen verdrag met EU

De Verenigde Staten moeten hun landbouwexport spreiden over meer landen en minder afhankelijk zijn van één grote klant, China, en een...

Net binnen

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Poolse graanhandel vreest komst goedkope Oekraïense exporten

Poolse landbouworganisaties vinden dat er met Oekraïne en de Europese Unie betere afspraken moeten worden gemaakt over de versoepeling voor de...

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische...

EU-afbouw ‘gratis luchtvervuiling’ pas in ’27 van start, na verkiezingen

Nederlandse Europarlementariërs reageren overwegend positief over het compromis dat woensdag in Brussel - in tweede instantie - is bereikt over nieuwe...

Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

De Europese Commissie houdt vast aan de Green Deal-plannen om binnen acht jaar het gebruik van chemische pesticiden te halveren. Er...