donderdag 30 juni 2022
Home Europese Commissie Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

De Europese Commissie houdt vast aan de Green Deal-plannen om binnen acht jaar het gebruik van chemische pesticiden te halveren. Er komt geen verbód maar wel een subsidieregeling om boeren te helpen bij hun overstap van mínder chemicaliën naar méér biologisch.

De Europese Commissie komt met ‘een uitgebreide gereedschapskist’ die onderdeel wordt van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid. Een nieuwe natuurherstelwet moet een einde maken aan de verslechtering van water- en groene gebieden.

Op openbare plekken zoals parken, natuurgebieden en sportvelden komt er wel een totaalverbod op het gebruik van pesticiden. Daarnaast komen er per EU-land verplichtingen voor natuurherstel. Het gaat niet om aanleg van nieuwe natuurgebieden, maar het opknappen van bestaande groene en waterrijke plekken.

Dat hebben de commissarissen Timmermans (Klimaat), Sinkevicius (Milieu) en Kyriakides (Voedsel + Gezondheid) in Brussel bekendgemaakt. “We zullen chemische bestrijdingsmiddelen vervangen door veilige alternatieven”, zei Commissaris Kyriakides.

“Boeren worden de komende vijf jaar ondersteund met ongekende EU-financiering om de kosten van de overgang te dekken.” Voor het natuurherstel is tot 2027 circa 100 miljard euro beschikbaar in het EU-budget.

Halvering van de hoeveelheid pesticiden in 2030 is een doel voor de gehele EU. De EU-landen dragen daar 35 tot 65 procent aan bij, afhankelijk van hun eigen situatie. Voor Nederland komt dat neer op 50 procent minder bestrijdingsmiddelen.  De EU-landen moeten daarover jaarlijks aan Brussel rapporteren.

De uitvoeringsregels van boer-tot-bord en Green Deal zouden aanvankelijk al afgelopen maart worden aangekondigd, maar werden toen ‘van de agenda gehaald’ vanwege de uitgebroken Russische oorlog in Oekraïne en de mogelijke gevolgen voor de wereldwijde voedselsituatie. Critici zeggen dat minder gebruik van pesticiden zal leiden tot kleinere oogsten en tot minder inkomsten voor boeren.

De Commissie kondigt daarom ook een allesomvattende studie aan naar de ‘aanjagers’ van voedselproductie en verdeling. Volgens EU-Commissaris Timmermans is er geen sprake van een tekort aan voedsel, maar is er een overschot, en wordt er dagelijks twintig procent verspild. Hij zegt ‘dat meer van-hetzelfde niet de oplossing is’.

Bovendien blijkt uit recente debatten en opinie-onderzoeken met duizenden EU-burgers in zogeheten Toekomst-conferenties dat ruim driekwart vindt dat de landbouw ‘natuurvriendelijker’ moet worden.

Het nu gelanceerde voorstel moet eerst worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen voordat het van kracht wordt en kan tijdens triloog-onderhandelingen nog worden gewijzigd of afgezwakt.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

EU-energie: snel minder gas, olie en kolen en meer uit zon, wind en bio

De Energieministers van de EU-landen vinden dat de Europese Unie eerder moet stoppen met het gebruik van gas, olie en kolen,...

Kleinere oogsten en watertekort in Zuid-Europa door extreme droogte

Door de aanhoudende extreme droogte in het zuiden van Europa wordt nu voor de derde achtereenvolgende maand rekening gehouden met kleinere...

OESO: landbouwsubsidies voortaan binden aan milieu- en klimaattaken

Economen van de OESO zeggen dat Europese landbouwsubsidies amper hebben bijgedragen aan minder lucht- en bodemverontreiniging. Volgens een nieuw OESO-rapport is...

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Poolse graanhandel vreest komst goedkope Oekraïense exporten

Poolse landbouworganisaties vinden dat er met Oekraïne en de Europese Unie betere afspraken moeten worden gemaakt over de versoepeling voor de...