woensdag 16 juni 2021
Home EP Hoe groot worden de kortingen op de Europese landbouwsubsidies ?

Hoe groot worden de kortingen op de Europese landbouwsubsidies ?

Doordat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-regeringsleiders het nog niet eens zijn geworden over de EU-begroting voor komend jaar en over het meerjarenbudget 2021 – 2027, is er ook nog geen duidelijkheid over dreigende inkrimping van de landbouwsubsidies. In Straatsburg en Brussel wordt tot nu toe in het openbaar gesproken over verhógingen van allerlei budgetten, maar wordt over bezúinigingen tot nu toe vooral gezwegen.

Het Europees Parlement sprak deze week over de meerjarenbegroting voor de Europese Unie. Vorige week spraken de EU-leiders op hun Europese top daar al over. De ambitie om dit jaar tot een definitieve begroting te komen, hebben de regeringsleiders inmiddels laten varen. De opvattingen lopen ver uiteen over de vraag welke land hoeveel moet betalen en waaraan het moet worden uitgegeven.
Nederland blijft, samen met de andere nettobetalers en Duitsland vasthouden aan een uitgavenplafond van 1% van de gezamenlijke economieën. Dat is ongeveer hetzelfde als de lopende begroting van zo’n € 1.000 miljard over zeven jaar, inclusief de Britten. De Europese Commissie wil het budget verhogen tot 1,1%, het Europees Parlement wil de bijdragen nog verder verhogen, naar 1,3%.
Een mogelijk Brits vertrek uit de EU drukt een zwaar stempel op het huishoudboekje van de EU. Groot-Brittannië is een grote betaler aan de EU. Die gelden verdwijnen als de brexit doorgaat. Veel lidstaten en ook het Europees Parlement pleiten voor meer budget voor het EU-beleid, waarbij ze ook de uitgaven voor het landbouwbeleid willen handhaven of verhogen.
De nieuwe Europese Commissie wil de komende jaren 40 procent van de Europese landbouwsubsidies overhevelen naar milieu en inzetten voor klimaatacties tegen de opwarming van de aarde. Dat heeft Frans Timmermans, vicevoorzitter van de huidige en nieuwe Europese Commissie al eerder geantwoord op schriftelijke vragen van het Europees Parlement.
In de nieuwe Commissie is Timmermans verantwoordelijk voor het klimaatbeleid van de EU. Volgens de politicus zal de landbouw naast de andere economische spelers een ‘cruciale’ rol spelen voor het verwezenlijken van een klimaatneutraal Europa in 2050. ‘Duurzaam landbeheer’ is daarbij de boodschap, zo meent hij.

Timmermans zal in de nieuwe Commissie het voorstel verdedigen voor een drastische inkrimping van de landbouwsubsidies (inclusief een verlaging van de inkomenssteun). Omdat een groot deel van de beoogde nieuwe EU-Commissarissen en de meeste Europarlementariërs het eens zijn met de ‘Green Deal’ en de Klimaatkoers in Brussel valt te verwachten dat de Europese landbouwsubsidies uiteindelijk ook daar ondergeschikt aan gemaakt zullen worden.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Europarlement wil verbod in hele EU op foie gras en dieren in kooien

Het Europees Parlement wil in de hele EU een verbod op dwangvoederpraktijken bij dieren zoals voor het fokken van vette ganzenlevers...

Finland vraagt EU om heropening van de jacht op grasvretende gans

Finland gaat de EU vragen om de jacht op de gans weer open te stellen. Finland wil dat de gans wordt...

Zwitsers verwerpen in referendum strenge milieuwetten in landbouw

In het referendum in Zwitserland hebben meer dan 60% van de Zwitserse kiezers drie ingrijpende milieu- en klimaatvoorstellen verworpen. Twee vrijwel...

Stuwmeren in de VS door droogte uitgeput; sproeiverbod op komst

Door de aanhoudende droogte ontstaat in het westen van de Verenigde Staten steeds grotere watertekorten waardoor nu al drinkwater-beperkingen van kracht...

Europees Parlement wil na 2022 glysofaat niet opnieuw toelaten

Het Europees Parlement heeft de 27 LNV-ministers en de Europese Commissie een ‘waarschuwing-vooraf’ gegeven, dat het vasthoudt aan een verbod op...