dinsdag 24 mei 2022
Home Europese Commissie Miljarden via EU-Landbouw voor biodiversiteit leverden niks op

Miljarden via EU-Landbouw voor biodiversiteit leverden niks op

Tien jaar gemeenschappelijk landbouwbeleid in de Europese Unie heeft de achteruitgang aan biodiversiteit niet kunnen stopzetten, laat staan verbeteren of uitbreiden.

Tientallen miljarden EU-geld heeft slechts een beperkte remmende invloed hebben gehad op de achteruitgang in biodiversiteit, zo blijkt uit een onderzoek van de EU-Rekenkamer.

In het bijzonder wordt het effect van rechtstreekse betalingen aan boeren voor het verminderen van het verlies als minimaal beschouwd. Daarnaast geven de Europese Commissie en de EU-landen vaak de voorkeur aan maatregelen met een gering effect, zo constateert de Rekenkamer. Bovendien waren al die bio-diversiteitsdoelen weinig ‘controleerbaar’ geformuleerd.

De soortenrijkdom op landbouwgronden blijft daardoor achteruitgaan. Sinds 1990 zijn de populaties akker- en weidevogels en graslandvlinders (een goede indicator voor veranderingen) met meer dan 30 procent gedaald. Ook de verscheidenheid aan kleine zoogdieren, insecten en natuurlijke vegetatie liep terug. De intensieve landbouw blijft een belangrijke oorzaak van de verslechtering, zo stelt de Europese Rekenkamer vast in het rapport dat vrijdag werd gepubliceerd.

De afgelopen zeven jaar trok de Europese Commissie bijna honderd miljard euro uit voor biodiversiteit, waarvan driekwart via de begroting voor gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Maar die uitgaven halen weinig uit en de manier waarop de Europese Commissie de bestedingen in de gaten houdt, is onbetrouwbaar. Dat hebben de Rekenkamercontroleurs vastgesteld na controlebezoeken aan Cyprus, Duitsland, Ierland, Polen en Roemenië.

De biodiversiteit en de rol van de landbouw zijn opnieuw een actueel onderwerp omdat er binnenkort beslist moet worden over (de financiering van) een nieuwe EU-beleid. Het nieuwe Green Deal-beleid combineert straks Klimaat, Milieu, Voedsel, Gezondheid en Biodiversiteit, waarvan ongeveer de helft ook relevant is voor de landbouw.

“Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is onvoldoende gebleken om de achteruitgang van de biodiversiteit op landbouwgrond tegen te gaan”, aldus rekenkamerlid Viorel Stefan. In een reactie erkent de Europese Commissie dat de tientallen miljarden via de landbouwfondsen weinig hebben bereikt voor de biodiversiteit, maar benadrukte ook dat in Green Deal en F2F bétere afspraken worden voorbereid.

Voorzitter van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement Norbert Lins bestempelde het rapport tot ‘politiek en ideologisch’, aangezien het geen rekening houdt met de huidige GLB-onderhandelingen en de reeds geboekte vooruitgang. “Andere oorzaken zoals verstedelijking, aanleg en afdichting van bodems moeten ook worden aangepakt om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen”, zei Lins.

Volgens Greenpeace laat het rapport eens te meer zien dat blindelings betalen voor hectares, onderwijl negerend hoe ze worden bewerkt, een ramp voor de natuur kan zijn. De pogingen om het huidige GLB te vergroenen zijn verwaarloosbaar geworden. De organisatie roept op het stelsel van rechtstreekse betalingen per hectare te schrappen en boeren te gaan uitbetalen op basis van de voordelen die zij samenleving en milieu bieden.

Populair

Stuwmeren in de VS door droogte uitgeput; sproeiverbod op komst

Door de aanhoudende droogte ontstaat in het westen van de Verenigde Staten steeds grotere watertekorten waardoor nu al drinkwater-beperkingen van kracht...

Ultieme poging van EU om nieuwe landbouwsubsidies af te spreken

Vertegenwoordigers van de drie Europese instellingen proberen donderdag en vrijdag in Brussel op een nieuwe "super-triloog" het alsnog eens te worden...

Ook Frankrijk wil EU-verbod op het afmaken van miljoenen kuikentjes

Frankrijk heeft zich aangesloten bij het Duitse verbod op het doden van mannelijke kuikentjes. Al met ingang van komend jaar wil...

Verenigde Staten roepen voor het eerst na droogte watertekort uit

De Amerikaanse regering heeft vanwege de aanhoudende droogte voor het eerst een watertekort afgekondigd in de rivier de Colorado, in het...

Ophef over EU-politici die over hun eigen landbouwsubsidie stemmen

In het Europees Parlement is opschudding ontstaat over het voorstel van de Duitse politica Maria Noichl (SPD) die vindt dat actieve...

Net binnen

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....

EU-beraad over ‘landbouwgeld’ voor veel meer Europees biogas

De 27 EU-LNV-ministers kunnen dinsdag met Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zijn plan bespreken voor extra inkomenssteun aan boeren. Afgelopen vrijdag stelde hij...

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...