donderdag 4 maart 2021
Home Europese Commissie Nederlandse steun voor strenger Klimaatbeleid in EU-Green Deal

Nederlandse steun voor strenger Klimaatbeleid in EU-Green Deal

Woensdag (20 mei) zal de Europese Commissie het langverwachte Green Deal-Klimaatbeleid presenteren, tegelijkertijd met een nieuwe visie op voedselveiligheid en biodiversiteit.

De plannen zullen in Brussel worden gepresenteerd door vicevoorzitter Frans Timmermans en Commissaris Kyriakides, die verantwoordelijk is voor Gezondheid (voedselveiligheid, medicijnen etc). De presentatie van de plannen is al enkele keren uitgesteld, en nog steeds is er op Europees niveau geen overeenstemming over de financiering van de ingrijpende plannen.

Dat uitstel heeft deels te maken met de vraag hoeveel geld er moet worden vrijgemaakt voor het corona-megafonds, en hoe de EU-meerjarenbegroting 2021-2027 daarop moet worden aangepast. Daardoor zijn de 27 EU-Commissarissen en de EU-regeringen het nog steeds niet eens over de vraag hoe ingrijpend en hoe kostbaar de Green Deal mag/moet worden.

Afgeleid daarvan is ook nog niet duidelijk hoe groot de nieuwe landbouwbegroting kan zijn. Uit het gisteren door Angela Merkel en Emmanuel Macron gesloten Duits-Franse compromis over de toekomstige EU-financiering valt af te leiden dat de huidige sociale- en economische structuurfondsen, plattelandsinvesteringen, landbouwsubsidies en andere EU-geldstromen zullen worden ‘omgekat’ tot meer doelgerichte Green Deal-betalingen. Uit eerdere opmerkingen van de Poolse landbouwcommissaris Wojchiekowski viel al af te leiden dat hij de EU-subsidiegelden wil verleggen van ‘hectares en tonnage van de agro-industrie’ naar de inkomens van boerenfamilies.

De Farm to Fork (F2F)(boer tot bord)-strategie is, als onderdeel van de Europese Green Deal, een speerpunt van de huidige Europese Commissie. EU-Commissaris Kyriakides vindt dat de landbouw zich aan striktere Klimaat- en gezondheidsregels moet aanpassen, en dat de consument het consumptiegedrag moet veranderen. Doorgaan op de huidige manier kán volgens haar niet.

Hoewel het beleid nadrukkelijk neerslaat op de Europese boeren en tuinders, is de rol van Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski op het nieuwe beleid beperkt. Hij draagt er wel aan bij, maar commissaris Stella Kyriakides (Voedselveiligheid en Gezondheid) heeft het voortouw. Zij legt verantwoording af bij klimaatcommissaris Frans Timmermans.

In de concept-versie staat dat er Europese richtlijnen komen waarin wordt vastgelegd hoeveel het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest in 2030 moet zijn teruggebracht. Volgens onbevestigde berichten zou het doel zijn om het middelengebruik in 2030 met de helft terug te brengen.

Uit een ambtelijke notitie van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag blijkt dat de Nederlandse regering in grote lijnen het nieuwe Europese Klimaatbeleid ondersteunt. Nederland is het er mee eens dat er strengere criteria komen voor CO2-luchtvervuiling, en het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het Nederlandse kabinet zegt zich in te zetten voor een geleidelijke vermindering van de broeikasuitstoot.

Nederland constateert verder dat de door de Commissie voorgestelde verordening overwegend overwegend positief is ontvangen door de EU-lidstaten. Met een brede steun lijkt het voorstel een goede kans van slagen te hebben. Net als Nederland steunt een aantal lidstaten bovendien de opname van een aangescherpt 2030-broeikasreductiedoel.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Duitse vleesbelasting niet kwestie van óf, maar hóe en wannéér….

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner (CDU) heeft drie financieringsvoorstellen gepresenteerd voor een miljarden-ombouw van Duitse veehouderij. Dat kan betaald worden door...

Veestapels en melkproductie in de meeste EU-landen iets kleiner

In de meeste EU-landen is het aantal runderen op veehouderijen met ruim anderhalf procent gedaald. Uit nieuwe Eurostat-gegevens blijkt dat...

Duitsers eten veel meer biovoedsel; kansen voor Nederlandse export

Duitsers hebben vorig jaar bijna een kwart meer biologische levensmiddelen gegeten, en kochten voor bijna 15 miljard euro biovoedsel. Duitsland zelf...

Veetransportschip weer in Spanje; honderden zieke koeien afgemaakt

Meer dan 850 mogelijk met blauwtong besmette koeien die zich al twee maanden aan boord van een schip op de Middellandse...

Ook Belgische rechter vernietigt op boerderij eerste stikstofvergunning

Een Belgische rechtbank heeft een bouwvergunning voor een kippenstal vernietigd waardoor de PAS-stikstofregeling op losse schroeven staat, met mogelijk verregaande gevolgen....