donderdag 15 april 2021
Home ECJ Antilleneilanden betrapt op ontduiken EU-exportbelasting

Antilleneilanden betrapt op ontduiken EU-exportbelasting

Het hoogste gerechtshof van de Europese Unie heeft vastgesteld dat Groot-Brittannië en Nederland miljoenen euro’s douanerechten aan de EU moeten afdragen die hun overzeese gebiedsdelen ten onrechte niet hebben geïnd.

Het in Luxemburg gevestigde Europese Hof van Justitie oordeelde dat Groot-Brittannië aan de Europese Unie verantwoording verschuldigd is voor het handelen en nalaten van de belasting-autoriteiten van Anguilla. Het Hof oordeelde op dezelfde manier in het geval waarin Nederland betrokken was met Aruba en Curacao.

In beide gevallen beweerden die overzeese gebiedsdelen ten onrechte dat goederen die naar de EU waren uitgevoerd vrijgesteld waren van uitvoerrechten. De EU staat het vrije verkeer van goederen tussen haar lidstaten toe als de producten van oorsprong uit het land zelf zijn.

Tussen 1999 en 2000 heeft Anguilla aluminium geïmporteerd en vervolgens zonder tarieven doorverkocht aan Italië. Curaçao beweerde ten onrechte tussen 1997 en 2000 dat het melkpoeder en rijst produceerde die het aan zowel Nederland als Duitsland verkocht. Aruba deed hetzelfde tussen 2002 en 2003 met gries en meel. Deze regelingen werden ontdekt door de anti-fraude-eenheid van de Europese Commissie.
In 2010 verzocht de Europese Commissie Londen en Den Haag het verlies aan belastinginkomsten alsnog af te dragen. Brussel stelde beide landen verantwoordelijk voor het financiële verlies van de EU. Zowel het VK als Nederland weigerden te betalen en de Europese Commissie bracht beide zaken in 2017 voor het Europese Hof van Justitie.

Nederland en het Groot-Brittannië zeiden dat Anguilla, Aruba en Curaçao de goederen onjuist hebben geëxporteerd en dat die voormalige koloniën daarom zelf verantwoordelijk moeten worden gehouden. Aruba en Curaçao zijn zelfstandige landen binnen het koninkrijk der Nederlanden en hebben hun eigen grondwet en zijn verantwoordelijk voor de afgifte van hun eigen exportcertificaten, betoogde Nederland. Het Verenigd Koninkrijk hanteerde een soortgelijk standpunt over Anguilla.

Het Hof in Luxemburg was het hier niet mee eens. De EU-rechters zeiden dat Nederland en Groot-Brittannië verplicht zijn om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de naleving van de Verdragen of de handelingen de Unie te waarborgen. Beide landen zijn nu verplicht om het verlies te compenseren. Voor Nederland beweerde de EU dat het meer dan $ 20 miljoen verloor van Curaçao en $ 332.000 van Aruba. De Europese Commissie heeft geen specifiek bedrag genoemd in hyet geval van Anguilla.

De uitspraak in beide zaken is definitief en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

Populair

Zaadfabrikanten willen toch patent in gemodificeerd land- en tuinbouw

Enkele grote bedrijven in de Europese zaadsector hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om octrooiwetten en intellectueel eigendom in...

Europarlement wil 39 miljard extra budget en boetes voor dissidenten

Het Europees Parlement blijft zijn poot stijf houden in de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting (2021-2027). De Begrotingscommissie van het Europarlement...

‘Boris Johnson gaat EU om nieuw Brexit-uitstel vragen’

De Britse premier Boris Johnson bereidt zich voor om opnieuw aan de EU uitstel te vragen voor de Brexit, nu de...

Brexit-uitstel: drie dagen, weken of maanden? Of langer en ook nog een referendum?

De Europese Unie is bereid om Groot-Brittannië nog eens drie maanden uitstel te geven als de Britse premier Boris Johnson er...

Denemarken stemt in met aanleg Russische gasleiding Nord Stream 2

Denemarken heeft als laatste Europese land ingestemd met het traject voor de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2. Daarmee lijkt...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...