donderdag 30 juni 2022
Home EUC Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken. Daarmee worden in Frankrijk momenteel twee proeven gedaan, en ook Nederland heeft een proef voor eind dit jaar aangekondigd.

In de afgelopen jaren zijn de meeste Europese landen, en ook elders ter wereld, getroffen door hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) epizoötieën, waarbij de huidige epizoötie in Europa de ernstigste is in de recente geschiedenis. Onderdeel van de strategie is een ‘regionale aanpak’ waarbij de vaccinatie wel voorgeschreven kan worden in dier-dichte gebieden, maar niet in de hele EU.

Als onderdeel van zijn prioriteiten op veterinair gebied had het Franse voorzitterschap van de LNV-ministers een strategisch debat op gang gebracht, op basis van een  vragenlijst. Een eerste samenvatting van de resultaten is eind maart voorgelegd aan de werkgroep Dier- en veterinaire vraagstukken (Chief Veterinary Officers), waarna nu de ministers ermee ingestemd hebben.

De meeste ministers benadrukken wel dat ze nog nergens permanent mee instemmen, omdat ze eerst willen weten hoe de exportlanden er op reageren. In de Wereldhandelsorganisatie WTO wordt erg moeilijk gedaan over het vaccineren van dieren, of het toevoegen van chemische middelen aan dierenvoer. De vrees voor de menselijke gezondheid speelt daarbij een grote rol. 

Veel ministers benadrukten ook dat niet alleen onder handelspartners maar ook onder de eigen pluimveehouders draagvlak voor de vaccinatie moet worden gezocht. Een belangrijk argument wordt ‘het dierenleed’ genoemd omdat bij besmettingen de hele veestapel op de getroffen boerderij moet worden geruimd.

In het verleden hebben vaccinaties tegen dierziekten geleid tot beperkingen op de Europese export. Daarom moet dat eerst uitgezocht worden. Bovendien moet de eigen voedselveiligheids dienst EFSA daar een advies over uitbrengen.

Over de situatie in Nederland meldde LNV-minister Henk Staghouwer vorige week aan de Tweede Kamer dat de huidige vogelgriep-uitbraak veel groter is dan de uitbraken die Nederland de afgelopen twintig jaar heeft gekend. Nederland had toen te maken met ‘seizoensgebonden’ uitbraken bij enkele bedrijven, en soms enkele jaren zonder uitbraken. 

Sinds het najaar van 2020 is HPAI echter in Nederland niet meer afwezig geweest. Daarnaast zijn er uitbraken geweest in pluimveedicht gebied, waardoor ook veel pluimveebedrijven preventief geruimd werden. De financiële afwikkeling van deze ruimingen loopt nog.

Er wordt dit jaar in Nederland een proef gestart om de effectiviteit van een aantal vaccins te testen. Minister Staghouwer zei verwachten dat de eerste resultaten in het vierde kwartaal bekend zijn. Mede op basis van uitkomsten van verschillende onderzoeken, zoals die nu worden uitgevoerd in Hongarije en Frankrijk, kan Nederland een strategie ontwikkelen om vaccinatie als extra preventieve maatregel in te zetten.

Populair

CDU weifelt over AKK als opvolger van Duitse bondskanselier Merkel

De Duitse politica en minister Annegret Kramp-Karrenbauer heeft haar positie als voorzitter van de christendemocratische partij CDU afgelopen weekend veiliggesteld. Maar...

EU belegt tweejarige conferentie over broodnodige modernisering

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar eigen ideeën voor een twee jaar durende conferentie over modernisering en hervorming binnen de Europese...

Russische burgers willen eventueel smartengeld voor MH17-families

Een meerderheid van de Russische burgers vindt dat hun land smartengeld moet betalen aan de nabestaanden van het neergeschoten Maleisische passagiersvliegtuig...

Europese boeren tegen Nutriscore kleurencode als EU-voedsellabel

De Europese boerenlobby heeft zich in de strijd om het kiezen van een EU-breed voedingsetiket aangesloten bij de Italiaanse protesten tegen...

Duitsland gaat ná Kerst mogelijk slachtrijpe varkens opkopen

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner sluit het opkopen van grote voorraden onverkocht kalfs- en varkensvlees niet uit, maar niet op dit...

Net binnen

EU-energie: snel minder gas, olie en kolen en meer uit zon, wind en bio

De Energieministers van de EU-landen vinden dat de Europese Unie eerder moet stoppen met het gebruik van gas, olie en kolen,...

Kleinere oogsten en watertekort in Zuid-Europa door extreme droogte

Door de aanhoudende extreme droogte in het zuiden van Europa wordt nu voor de derde achtereenvolgende maand rekening gehouden met kleinere...

OESO: landbouwsubsidies voortaan binden aan milieu- en klimaattaken

Economen van de OESO zeggen dat Europese landbouwsubsidies amper hebben bijgedragen aan minder lucht- en bodemverontreiniging. Volgens een nieuw OESO-rapport is...

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Poolse graanhandel vreest komst goedkope Oekraïense exporten

Poolse landbouworganisaties vinden dat er met Oekraïne en de Europese Unie betere afspraken moeten worden gemaakt over de versoepeling voor de...