dinsdag 24 mei 2022
Home EUC EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels een inspraakronde voor op gang gekomen.

In concept-versies van de Green Deal stond aanvankelijk dat de Commissarissen Timmermans (Milieu) en Kyriakides (voedselveiligheid) van plan waren die subsidie af te schaffen, maar na protesten van LNV-commissaris Wojciechowski en de Landbouwcommissie werd dat afgezwakt.

Volgens een donderdag gepresenteerd rapport van Greenpeace besteedt de EU momenteel een derde van haar promotiebudget voor landbouwproducten aan reclame voor vlees en zuivel (32% van € 777 miljoen in vijf jaar). Uit het onderzoek bleek verder dat de Commissie zo‘n 146 miljoen euro besteedde aan campagnes voor groenten en fruit; 19 procent van de advertentie-uitgaven.

Greenpeace roept de EU op om reclame voor vlees en zuivel stop te zetten en dat geld te gebruiken om ecologische, kleinschalige boeren in Europa te ondersteunen, en om conventionele boeren te helpen bij de overgang naar ecologische landbouw.

De huidige besteding is “in strijd met de waarschuwingen van wetenschappers over de rampzalige gevolgen van de industriële veehouderij voor de natuur, het klimaat en onze gezondheid” en is een onverantwoordelijk gebruik van belastinggeld, aldus Greenpeace.

Meer dan 70 procent van de landbouwgrond in de EU wordt gebruikt om vee te houden of veevoer te produceren. Europeanen consumeren ongeveer twee keer zoveel vlees als het wereldgemiddelde en ongeveer drie keer zoveel zuivelproducten.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....

EU-beraad over ‘landbouwgeld’ voor veel meer Europees biogas

De 27 EU-LNV-ministers kunnen dinsdag met Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zijn plan bespreken voor extra inkomenssteun aan boeren. Afgelopen vrijdag stelde hij...

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...