donderdag 4 maart 2021
Home EUC LNV-ministers: svp zo min mogelijk veranderingen in de EU-landbouw

LNV-ministers: svp zo min mogelijk veranderingen in de EU-landbouw

De Europese Ministers van Landbouw zijn het na nachtelijk beraad in Luxemburg eens geworden over hún criteria voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) voor de komende zeven jaar. De ministers willen 20 procent van de huidige inkomenssteun voor boeren voortaan koppelen aan Klimaat- en Milieumaatregelen in de agrarische bedrijfstakken.

De teksten van het ministersakkoord zijn nog niet uitgewerkt, dus is nog niet bekend of ‘agrarische’ EU-landen als Polen of Hongarije een of ander voorbehoud hebben gemaakt. Ook is nog niet duidelijk wélke Klimaat- en Milieumaatregelen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Bekend is dat verscheidene EU-landen en de Europese Commissie het GLB-landbouwbeleid ingrijpender wilden vernieuwen.

Ook het Europees Parlement is het daarover nog niet eens. Dat vergadert en stemt deze hele week over bijna tweeduizend eigen wijzigingsvoorstellen. Daarbij is al duidelijk geworden dat de AGRI-landbouwcommissie géén nieuwe taken aan boeren wil opleggen als de EU er geen extra geld voor uittrekt. Dat is ook het standpunt van de Nederlandse landbouwkoepel LTO.

Maar de Klimaat- en Milieucommissie ENVI in het Europarlement wil vérdergaande maatregelen, zoals een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Ook moet in hun ogen minstens een kwart van de landbouw biologisch worden. Voor de financiering zou een groot deel van de huidige (hectaren-)subsidies gebruikt kunnen worden. Zij vinden dat er veel te weinig onderdelen van de Green Deal in het nieuwe landbouwbeleid zitten.

De Nederlandse minister Carola Schouten is tevreden met de uitkomsten van het LNV-ministersberaad: “Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer, en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB moet toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en een eerlijk inkomen.”

Voor het nieuwe GLB zet de Ministerraad zich in om 20 procent van het budget voor inkomensondersteuning te reserveren om boeren te belonen die met hun inspanningen bijdragen aan klimaat, milieu- en natuurdoelstellingen. Wat dat precies inhoudt, wordt nog niet duidelijk gemaakt.

In een onderhandeling waarin Nederland hoge ambities had en veel landen andere belangen hadden, is Nederland tevreden met die uitkomst, aldus Schouten.

Als eind deze week duidelijk is wat de GLB-criteria van het Europees Parlement zijn, gaan Ministerraad en Europarlement samen onderhandelen over de vorming van een gezámelijk standpunt. Pas daarna zal duidelijk zijn wát precies de gevolgen van het nieuwe GLB zullen zijn. Dat wordt op z’n vroegst 2023.

Populair

Ook Duitsland en Frankrijk stoppen wapenleveranties aan Turkije

Na Duitsland en Nederland is nu ook Frankrijk tijdelijk gestopt met de export van wapens naar Turkije. Het gaat niet om...

NATO en EU bespreken VN-missie in grensgebied Turkije en Noord-Syrië

De Defensieministers van de NAVO-landen bespreken een Duits voorstel om een internationale veiligheidszone in het grensgebied van Syrië en Turkije in...

Europese kritiek op overvolle Griekse vluchtelingenkampen

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, luidde afgelopen week opnieuw de alarmklok over de opvang van bootvluchtelingen op...

Vestager wil in EU met digitale markt internetreuzen inperken

De komende drie maanden gaat eurocommissaris Margrethe Vestager een nieuwe Europese wet voor kunstmatige intelligentie maken. Vestager is verantwoordelijk voor de...

Conservatieven in Lagerhuis vieren nieuwe zege: Brexit er nu wel door

De Britse Conservatieve regering van premier Boris Johnson heeft het proces voortgezet om de wetgeving voor een vertrek uit de EU...

Net binnen

Duitse vleesbelasting niet kwestie van óf, maar hóe en wannéér….

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner (CDU) heeft drie financieringsvoorstellen gepresenteerd voor een miljarden-ombouw van Duitse veehouderij. Dat kan betaald worden door...

Veestapels en melkproductie in de meeste EU-landen iets kleiner

In de meeste EU-landen is het aantal runderen op veehouderijen met ruim anderhalf procent gedaald. Uit nieuwe Eurostat-gegevens blijkt dat...

Duitsers eten veel meer biovoedsel; kansen voor Nederlandse export

Duitsers hebben vorig jaar bijna een kwart meer biologische levensmiddelen gegeten, en kochten voor bijna 15 miljard euro biovoedsel. Duitsland zelf...

Veetransportschip weer in Spanje; honderden zieke koeien afgemaakt

Meer dan 850 mogelijk met blauwtong besmette koeien die zich al twee maanden aan boord van een schip op de Middellandse...

Ook Belgische rechter vernietigt op boerderij eerste stikstofvergunning

Een Belgische rechtbank heeft een bouwvergunning voor een kippenstal vernietigd waardoor de PAS-stikstofregeling op losse schroeven staat, met mogelijk verregaande gevolgen....