woensdag 16 juni 2021
Home EUC LNV-ministers: svp zo min mogelijk veranderingen in de EU-landbouw

LNV-ministers: svp zo min mogelijk veranderingen in de EU-landbouw

De Europese Ministers van Landbouw zijn het na nachtelijk beraad in Luxemburg eens geworden over hún criteria voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) voor de komende zeven jaar. De ministers willen 20 procent van de huidige inkomenssteun voor boeren voortaan koppelen aan Klimaat- en Milieumaatregelen in de agrarische bedrijfstakken.

De teksten van het ministersakkoord zijn nog niet uitgewerkt, dus is nog niet bekend of ‘agrarische’ EU-landen als Polen of Hongarije een of ander voorbehoud hebben gemaakt. Ook is nog niet duidelijk wélke Klimaat- en Milieumaatregelen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Bekend is dat verscheidene EU-landen en de Europese Commissie het GLB-landbouwbeleid ingrijpender wilden vernieuwen.

Ook het Europees Parlement is het daarover nog niet eens. Dat vergadert en stemt deze hele week over bijna tweeduizend eigen wijzigingsvoorstellen. Daarbij is al duidelijk geworden dat de AGRI-landbouwcommissie géén nieuwe taken aan boeren wil opleggen als de EU er geen extra geld voor uittrekt. Dat is ook het standpunt van de Nederlandse landbouwkoepel LTO.

Maar de Klimaat- en Milieucommissie ENVI in het Europarlement wil vérdergaande maatregelen, zoals een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Ook moet in hun ogen minstens een kwart van de landbouw biologisch worden. Voor de financiering zou een groot deel van de huidige (hectaren-)subsidies gebruikt kunnen worden. Zij vinden dat er veel te weinig onderdelen van de Green Deal in het nieuwe landbouwbeleid zitten.

De Nederlandse minister Carola Schouten is tevreden met de uitkomsten van het LNV-ministersberaad: “Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer, en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB moet toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en een eerlijk inkomen.”

Voor het nieuwe GLB zet de Ministerraad zich in om 20 procent van het budget voor inkomensondersteuning te reserveren om boeren te belonen die met hun inspanningen bijdragen aan klimaat, milieu- en natuurdoelstellingen. Wat dat precies inhoudt, wordt nog niet duidelijk gemaakt.

In een onderhandeling waarin Nederland hoge ambities had en veel landen andere belangen hadden, is Nederland tevreden met die uitkomst, aldus Schouten.

Als eind deze week duidelijk is wat de GLB-criteria van het Europees Parlement zijn, gaan Ministerraad en Europarlement samen onderhandelen over de vorming van een gezámelijk standpunt. Pas daarna zal duidelijk zijn wát precies de gevolgen van het nieuwe GLB zullen zijn. Dat wordt op z’n vroegst 2023.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Finland vraagt EU om heropening van de jacht op grasvretende gans

Finland gaat de EU vragen om de jacht op de gans weer open te stellen. Finland wil dat de gans wordt...

Zwitsers verwerpen in referendum strenge milieuwetten in landbouw

In het referendum in Zwitserland hebben meer dan 60% van de Zwitserse kiezers drie ingrijpende milieu- en klimaatvoorstellen verworpen. Twee vrijwel...

Stuwmeren in de VS door droogte uitgeput; sproeiverbod op komst

Door de aanhoudende droogte ontstaat in het westen van de Verenigde Staten steeds grotere watertekorten waardoor nu al drinkwater-beperkingen van kracht...

Europees Parlement wil na 2022 glysofaat niet opnieuw toelaten

Het Europees Parlement heeft de 27 LNV-ministers en de Europese Commissie een ‘waarschuwing-vooraf’ gegeven, dat het vasthoudt aan een verbod op...

Afnemende steun voor Zwitsers referendum tegen pesticiden

Nieuw kiezersonderzoek in Zwitserland wijst op toenemende afwijzing van twee milieu-referenda over een verbod op het gebruik van niet-natuurlijke chemicaliën. Zondag...