donderdag 1 oktober 2020
Home EU Europese Green Deal, biolandbouw en F2F minstens één jaar uitgesteld

Europese Green Deal, biolandbouw en F2F minstens één jaar uitgesteld

De Europese Commissie heeft besloten twee belangrijke onderdelen van de Green Deal met in elk geval een jaar uit te stellen. De uitbreiding van biologische landbouw en de voedselveiligheid van-boer-tot-bord gaan op z’n vroegst in 2022 in werking.

Eerst gaan de Commissarissen Frans Timmermans (Green Deal), Stella Kyriakides (Voedselveiligheid) en Janus Wojciechowski (Landbouw) er een EU-brede publieke raadpleging over houden.

Met het uitstel komt de Europese Commissie tegemoet aan verzoeken van verscheidene EU-landen, Europarlementariërs en agrarische organisaties. De EU-landen wijzen er op dat er nog geen besluit is genomen over de meerjarenbegroting, en – dus – ook niet over de GD-begroting, en over de AGRI-financiering.

Europarlementariërs en agrarische organisaties benadrukken vooral dat de samenhang tussen de GD-plannen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid nog onvoldoende uitgewerkt is.

De Europese Commissie heeft nu een openbare raadpleging gelanceerd over haar toekomstige actieplan voor de biologische landbouw. Deze sector zal een belangrijke rol moeten gaan spelen bij de ambitie van de Europese Green Deal en de B2B en Biodiversity-strategieën. De openbare raadpleging heeft tot doel feedback te verzamelen over het ontwerpplan van burgers, nationale autoriteiten en relevante belanghebbenden. De vragenlijst staat 12 weken online, tot 27 november.

Het is nog niet duidelijk of hiermee het héle Green Deal-plan een jaar wordt uitgesteld (van 2021 naar 2022), of alleen die twee onderdelen. Gezien de nog niet goedgekeurde begrotingen, de nog lopende onderhandelingen over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de uitgebreide parlementaire behandeling die nodig zal zijn, is volledig GD-uitstel wel zeer waarschijnlijk. Dat zal waarschijnlijk al komende maand blijken, als in Brussel en Straatsburg de Europese fracties en MEP-commissies na het zomerreces weer bijeenkomen.

Het uitstel was oorspronkelijk aangevraagd door de lidstaten, het Europees Parlement, derde landen en andere belanghebbenden vanwege de complexiteit en het belang van de wetgeving die in voorbereiding is. Als gevolg van de coronaviruscrisis is het werk aan de secundaire wetgeving vertraagd. Door het uitstel is er voldoende tijd voor de nodige uitgebreide raadplegingen en wetgevende controle, zo wordt nu gezegd.

EU-Commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Janusz Wojciechowski zei: “De strategieën van-boer-tot-bord en biodiversiteit stellen ambitieuze doelen voor de landbouwsector om ervoor te zorgen dat deze klaar is voor de Green Deal. Biologische landbouw zal een belangrijke bondgenoot zijn in die transitie. De Commissie zal de biologische sector steunen bij het behalen van het streefcijfer van 25% landbouwgrond in biologische landbouw tegen 2030. Het nog op te stellen toekomstige actieplan biologische landbouw zal daarin een belangrijk instrument zijn”..

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

‘Estlandse veerboot Estonia zonk door aanvaring met onderzeeër’

De ondergang van het Estlands cruiseschip Estonia in 1994, waarbij 26 jaar geleden 852 mensen verdronken, is mogelijk veroorzaakt door een...

Breuk over handelsverdrag dreigt: EU en VK steeds dichter bij ‘no-deal’

De Britse premier Johnson heeft zijn omstreden aanpassingen op de Brexit-wet die aan de eerder gemaakte afspraken tussen Brussel en Londen...

Russische verdachte MH17-aanslag wil naar Nederlandse rechtbank

De Russische MH17-verdachte Oleg Poelatov heeft tegen zijn advocaten gezegd dat hij een verklaring wil afleggen, eventueel in de rechtbank op...

Oostenrijk: minder diertransporten door toestaan van mobiel slachten

In het parlement van Oostenrijk hebben politici van de conservatief-groene regeringscoalitie amendementen ingediend om mobiel slachten van vee overal op boerderijen...

Nieuwe COPA-cheffin waarschuwt tegen ‘dogmatische’ Green Deal

Het nieuwe Europese voedselbeleid moet worden herzien als uit een effectbeoordeling blijkt dat het negatieve gevolgen heeft voor de boeren, zegt...