donderdag 15 april 2021
Home EU Europese Green Deal, biolandbouw en F2F minstens één jaar uitgesteld

Europese Green Deal, biolandbouw en F2F minstens één jaar uitgesteld

De Europese Commissie heeft besloten twee belangrijke onderdelen van de Green Deal met in elk geval een jaar uit te stellen. De uitbreiding van biologische landbouw en de voedselveiligheid van-boer-tot-bord gaan op z’n vroegst in 2022 in werking.

Eerst gaan de Commissarissen Frans Timmermans (Green Deal), Stella Kyriakides (Voedselveiligheid) en Janus Wojciechowski (Landbouw) er een EU-brede publieke raadpleging over houden.

Met het uitstel komt de Europese Commissie tegemoet aan verzoeken van verscheidene EU-landen, Europarlementariërs en agrarische organisaties. De EU-landen wijzen er op dat er nog geen besluit is genomen over de meerjarenbegroting, en – dus – ook niet over de GD-begroting, en over de AGRI-financiering.

Europarlementariërs en agrarische organisaties benadrukken vooral dat de samenhang tussen de GD-plannen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid nog onvoldoende uitgewerkt is.

De Europese Commissie heeft nu een openbare raadpleging gelanceerd over haar toekomstige actieplan voor de biologische landbouw. Deze sector zal een belangrijke rol moeten gaan spelen bij de ambitie van de Europese Green Deal en de B2B en Biodiversity-strategieën. De openbare raadpleging heeft tot doel feedback te verzamelen over het ontwerpplan van burgers, nationale autoriteiten en relevante belanghebbenden. De vragenlijst staat 12 weken online, tot 27 november.

Het is nog niet duidelijk of hiermee het héle Green Deal-plan een jaar wordt uitgesteld (van 2021 naar 2022), of alleen die twee onderdelen. Gezien de nog niet goedgekeurde begrotingen, de nog lopende onderhandelingen over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de uitgebreide parlementaire behandeling die nodig zal zijn, is volledig GD-uitstel wel zeer waarschijnlijk. Dat zal waarschijnlijk al komende maand blijken, als in Brussel en Straatsburg de Europese fracties en MEP-commissies na het zomerreces weer bijeenkomen.

Het uitstel was oorspronkelijk aangevraagd door de lidstaten, het Europees Parlement, derde landen en andere belanghebbenden vanwege de complexiteit en het belang van de wetgeving die in voorbereiding is. Als gevolg van de coronaviruscrisis is het werk aan de secundaire wetgeving vertraagd. Door het uitstel is er voldoende tijd voor de nodige uitgebreide raadplegingen en wetgevende controle, zo wordt nu gezegd.

EU-Commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Janusz Wojciechowski zei: “De strategieën van-boer-tot-bord en biodiversiteit stellen ambitieuze doelen voor de landbouwsector om ervoor te zorgen dat deze klaar is voor de Green Deal. Biologische landbouw zal een belangrijke bondgenoot zijn in die transitie. De Commissie zal de biologische sector steunen bij het behalen van het streefcijfer van 25% landbouwgrond in biologische landbouw tegen 2030. Het nog op te stellen toekomstige actieplan biologische landbouw zal daarin een belangrijk instrument zijn”..

Populair

EU waarschuwt voor meer cyberaanvallen bij invoeren 5G

De Europese Unie heeft in een risicoanalyse gewaarschuwd voor een toenemend aantal cyberaanvallen. Het gaat met name om aanvallen die met...

Iets minder luchtvervuiling in Europa

De luchtkwaliteit in Europa gaat erop vooruit, maar vooral in de steden richt vervuilde lucht nog veel schade aan economie en...

ASML mag high-tech apparatuur niet leveren aan China en Huawei

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML mag zijn meest geavanceerde machines tijdelijk niet leveren aan China. Eerder verleende vergunningen om strategische techniek te...

VN waarschuwt voor leegloop van de landen in zuidoost-Europa

Een onderzoek van de Verenigde Naties zegt dat de landen in het zuidoosten van Europa geconfronteerd worden met een dramatische bevolkingsdaling....

EU aan nieuw front in Libië nu ook in de knel tussen Russen en Turken

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar komen steeds dichter bij de hoofdstad Tripoli, dankzij de militaire steun van de...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...