zaterdag 27 februari 2021
Home EU 52,4 miljoen uit het EU-coronafonds voor herstel Nederlandse landbouw

52,4 miljoen uit het EU-coronafonds voor herstel Nederlandse landbouw

Nederland ontvangt dit jaar en volgend jaar in totaal ruim 52 miljoen euro uit het grote Europese corona-herstelfonds voor economische hulp aan de landbouw. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Het geld komt voor de agrarische sector beschikbaar via twee al bestaande landelijke subsidieregelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel.

Landbouwbedrijven in de hele Europese Unie zijn geraakt door de gevolgen van de corona pandemie. Om hen te ondersteunen heeft de Europese Commissie een deel van het Europees Herstelfonds vrijgemaakt voor de landbouw.

Vanuit dit herstelfonds zal Nederland voor de komende twee jaar € 52,4 miljoen krijgen voor plattelandsontwikkeling en economisch herstel. In 2021 komt er € 15,5 miljoen beschikbaar, in 2022 zal dit € 36,9 miljoen zijn. Deze extra middelen komen beschikbaar via het Plattelandsontwikkelingsprogramma van het GLB (POP3+).

Nederlandse agrarische ondernemers kunnen via twee landelijke regelingen aanspraak kunnen maken op dit geld. Deze regelingen zijn gericht op het stimuleren van precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering, korte ketens, het aanpakken van droogte en verzilting, gebiedsgerichte pilots en natuur-inclusieve landbouw.

Aan de besteding van het geld heeft de Europese Commissie een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet tenminste 55% van de subsidie besteed worden aan economisch herstel en tenminste 37% aan milieu- en klimaatdoelen.

Verder heeft minister Schouten aanvullende afspraken gemaakt met provincies en waterschappen over plattelandssubsidies in de jaren 2021 en 2022 (POP3+). Dit transitieprogramma geldt totdat het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid in 2023 ingaat.

In POP3+ komt de focus vooral te liggen op klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Dat betekent dat subsidie voor die onderwerpen eerder dan voorheen in aanmerking komen voor subsidie.

In totaal is er voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma in 2021 en 2022 ruim € 545 miljoen beschikbaar, waarvan ruim € 342 miljoen afkomstig vanuit EU-fondsen. De resterende € 202,8 miljoen is afkomstig van provincies, waterschappen en het Rijk.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Franse boeren herstellen contact tussen platteland en stedeling

De meest bekende landbouwbeurs in Frankrijk, Le Salon International de l’Agriculture (SIA), gaat voor het eerst sinds 1964 niet door. In...

Uitbraak blauwtong onder Spaanse runderen; al twee maanden op zee

Aan boord van twee grote vee-transportschepen op de Middellandse Zee is onder 2671 runderen blauwtong uitgebroken. De twee dier-transportschepen liggen momenteel...

Canadees slachthuis door corona dicht; varkens voor slacht naar VS

De Canadese vleesverwerker Olymel LP heeft het slachthuis in Red Deer, Alberta, gesloten na een grote corona-uitbraak onder het personeel. Vorige...

Pleidooi voor plek ‘sociale rechten’ seizoenswerkers in EU- landbouw

Europese vakbonden vinden dat de rechten van seizoenswerkers in de land- en tuinbouw wettelijk moeten worden opgenomen in het nieuwe Europese...

Vogelgriep H5N8 in Rusland voor het eerst over van dier op mens

Op een pluimveebedrijf in het zuiden van Rusland zijn zeven medewerkers besmet met de vogelgriep-variant H5N8. Het is de eerste keer...