donderdag 3 december 2020
Home EU Acht miljard uit EU-herstelfonds voor agri-food al snel uitbetaald

Acht miljard uit EU-herstelfonds voor agri-food al snel uitbetaald

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft met de EU-ministers van Financiën overeenstemming bereikt over de verdeling van miljardensubsidies uit het corona mega-herstelfonds voor de agrarische sector en de voedingsindustrie.

Het Parlement en de Raad hebben dinsdag een voorlopig akkoord bereikt over een EU-herstelpakket voor boeren, voedselproducenten en plattelandsgebieden dat hun weerbaarheid moet vergroten. Het nu bereikte politieke akkoord moet nog formeel worden bekrachtigd door zowel het voltallige Europees Parlement als door de ministers en staatshoofden.

Deze besprekingen in Brussel over het corona-herstelfonds staan los van de besprekingen over een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar maken onderdeel uit van de onderhandelingen over de meerjarenbegroting 2021-2027. Daar waren Europarlement, staatshoofden en Europese Commissie het ook maandenlang niet over eens, maar juist dinsdag werd daarover ook een eerste compromis gemeld.

Alle corona-herstelsubsidies in de agrarische sector moet worden uitgekeerd in 2021 en 2022, en niet in 2022-2024. Bovendien moet ruim een derde worden bestemd voor milieu- en klimaatgerelateerde acties, en moet meer dan de helft van de steun naar jonge landbouwers gaan.

De onderhandelaars kwamen overeen om alle bedragen die beschikbaar zijn voor plattelandsgemeenschappen uit het EU-herstelinstrument naar 2021 en 2022 te vervroegen. De Europese Commissie had voorgesteld om de financiering tussen 2022 en 2024 vrij te maken. Ongeveer 30% van de € 8,07 miljard aan corona-herstelsteun zal in 2021 beschikbaar komen. en de resterende 70% zou in 2022 worden vrijgegeven, aldus de overeengekomen tekst.

De leden van het Europees Parlement slaagden erin om ten minste 37% van de subsidies te oormerken voor biologische boeren, milieu- en klimaatgerelateerde acties en dierenwelzijn. Minstens 55% van het fonds zal jonge boeren ondersteunen bij het opstarten van bedrijven en investeringen op boerderijen die bijdragen aan een veerkrachtig, duurzaam en digitaal herstel.

De onderhandelaars waren het erover eens dat investeringen van boeren en voedselverwerkers die bijdragen aan een duurzaam en digitaal economisch herstel, kunnen worden ondersteund tot een niveau van 75% van de gemaakte kosten.

De leden van het Europees Parlement slaagden er ook in om het plafond voor starterssteun voor jonge boeren uit het Fonds voor plattelandsontwikkeling te verhogen van € 70.000 naar € 100.000.

“We zijn er in zeer korte tijd in geslaagd om overeen te komen dat de broodnodige financiële steun voor EU-boeren, voedselproducenten en begunstigden op het platteland snel zal worden vrijgegeven. Nu moeten we de onderhandelingen over de GLB-regels voor 2021 en 2022 snel afronden, zodat we tegen het einde van het jaar relevante regels hebben goedgekeurd om boeren te helpen om in de toekomst weerbaarder te zijn ”, aldus Norbert Lins, voorzitter van de landbouwcommissie. (EPP, DE).

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

Namaak-kippenvlees straks op het menu in restaurants in Singapore

Singapore geeft als eerste land ter wereld toestemming om kweekvlees toe te laten tot de voedselketen. Het Amerikaanse Eat Just (San...

Russische MH17-verdachte wil ook andere Russische getuigen horen

De rechtbank Den Haag heeft ingestemd met verzoeken van de advocaten van de Russische MH17-verdachte Oleg Poelatov om ook andere getuigen...

Industrie en landbouw blijven lucht vervuilen: Klimaatverdrag sneuvelt

Volgens een studie van de gerenommeerde Reuters Foundation gaan veel ontwikkelingen in de wereldeconomie de verkeerde kant op, en zullen de...

Green Deal-klimaatcriteria nog niet bindend in nieuwe EU-landbouw

In de triloog-onderhandelingen in Brussel zijn delegaties van Europarlement en LNV-ministerraad het vrijdag eens geworden over een overgangsregeling en een tweejarige...

Duitsland gaat ná Kerst mogelijk slachtrijpe varkens opkopen

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner sluit het opkopen van grote voorraden onverkocht kalfs- en varkensvlees niet uit, maar niet op dit...