maandag 6 december 2021
Home EU Afgelopen veertig jaar: honderden miljoenen minder vogels in Europa

Afgelopen veertig jaar: honderden miljoenen minder vogels in Europa

De afgelopen veertig jaar zijn in Europa een op de zes broedvogels verdwenen. Sinds 1980 zijn ongeveer 600 miljoen vogels kwijtgeraakt, voor de huismus, gevolgd door gele kwikstaart, spreeuw en veldleeuwerik.

Een groot deel van de daling vond plaats in de jaren tachtig en negentig, maar gaat door tot op de dag van vandaag, zo blijkt uit recent onderzoek.

Wetenschappers van de Royal Society for the Protection of Birds, BirdLife International en het Tsjechisch Instituut voor Ornithologie onderzochten 378 van de 445 Europese broedvogelsoorten. Van 1980 tot 2017 schat het onderzoek dat er zo’n 900 miljoen vogels verloren zijn gegaan, maar er is ook een toename van 340 miljoen bij bepaalde soorten, waardoor het verlies wordt geschat op tussen de 560 miljoen en 620 miljoen.

Het onderzoek is opgesteld op basis van gegevens van rapportages door EU-lidstaten aan de Europese Commissie op grond van de EU-vogelrichtlijn. De grootste daling deed zich voor bij vogels die in verband werden gebracht met landbouwgrond en grasland.

De populatie huismus is met 247 miljoen gekrompen, het aantal gele kwikstaarten is met 97 miljoen gedaald, het aantal spreeuwen is met 60% gedaald, ongeveer 75 miljoen, en veldleeuweriken zijn met 68 miljoen afgenomen.

Deze sterk afgenomen aantallen zijn volgens de studie voornamelijk te wijten aan veranderingen in het landbouwbeleid en -beheer. Waarom de huismus ook minder in steden voorkomt, is echter nog onduidelijk. Mogelijk houdt dit verband met voedseltekorten, de verspreiding van ziektes of de gevolgen van luchtvervuiling.

Dankzij verschillende maatregelen om vogelsoorten te beschermen, is het tempo van de achteruitgang het laatste decennium afgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de aantallen van zeven soorten roofvogels zelfs toenam.

Populair

Spoedberaad NAVO en EU over Turkse invasie in Noord-Syrië

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bespreken maandag in Luxemburg "alle aspecten" van de crisis in Syrië als gevolg...

Nederland wil uit hele EU snelle treinen naar Eurovisie songfestival in Rotterdam

De Nederlandse vervoer- en transportautoriteiten hebben de Europese spoorbedrijven opgeroepen om speciale treinen in te zetten voor het Eurovisie Songfestival, volgend...

Juncker bij afscheid na vijf jaar: ‘Brexit verspilde tijd en energie’

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft min of meer zijn spijt betuigd voor het hele gedoe met de Brexit....

Ook in Duitse deelstaat Thüringen versnippert het politieke ‘midden’

De inwoners van de oostelijke Duitse deelstaat Thüringen hebben bij regionale verkiezingen massaal op radicale partijen gestemd. De radicaal-linkse partij Die...

Turkije doet moeilijk over aanleg Israëlische gasleiding naar Europa

Na jaren van onderhandelen is een akkoord gesloten over de aanleg van een onderzeese pijplijn van Israël naar Europa. Turkije...

Net binnen

Trekkerbetoging in Brussel door Europese boeren gaat niet door

De landbouwdemonstratie die op 13 en 14 december in Brussel zou worden gehouden, gaat niet door. De betoging met trekkers zou...

Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie procedures aangespannen tegen Duitsland en Roemenië wegens onvoldoende bescherming van biodiversiteit in...

Rusland: omvang voedselimport ongeveer gelijk aan de export

De Russische minister van Landbouw Dmitry Patroeshev verwacht in het eerstkomende  halfjaar in verscheidene regio’s herstel van de varkensvleesproductie. Dat heeft...

Strengere Europese regels voor veetransport over grote afstand

De Europese parlementaire enquêtecommissie naar veetransporten heeft een vernietigend oordeel geveld over de manier waarop vee door EU-landen wordt vervoerd. Ook...

Duitse landbouw vraagt toelating nieuwe gen-techniek CRISPR/cas

Duitse landbouworganisaties hebben de nieuwe centrumlinkse ‘stoplicht-coalitie’ opgeroepen om nieuwe gen-technieken zoals CRISPR/cas te gaan toestaan voor meer voedselzekerheid en duurzaamheid...