vrijdag 7 mei 2021
Home EU Bijna laatste kans voor meer Milieu en Klimaat in Europese landbouw

Bijna laatste kans voor meer Milieu en Klimaat in Europese landbouw

De meeste EU-landen zijn bereid in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (glb) iets meer tegemoet te komen aan wensen van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Met de meeste LNV-ministers valt er te praten over méér landbouwsubsidie voor Green Deal-maatregelen, over maximering van de EU-subsidies aan de hele grote agro-bedrijven, opneming van ‘sociale (arbeids-)wetten’ en meer agrarische subsidies voor dierenwelzijn.

Op een informeel video-beraad afgelopen maandag stemden de meeste LNV-ministers in met deze toenadering tot EP en EC, in een poging het drie-partijen-overleg op vrijdag 30 april in Brussel tot een succes te kunnen maken. Eerder had roulerend EU-voorzitter Portugal gezegd dat april de laatste kans voor detailwerk zou zijn, omdat op de super-triloog op 25 en 26 mei de deal beklonken moet worden. Die agri-top valt samen met de halfjaarlijkse LNV-ministersbijeenkomst.

Het aandeel van de landbouwgelden voor Milieu- en Klimaatmaatregelen (‘eco-schemes’) in de agrarische bedrijfsvoering wordt door de ministers nu verhoogd van hun aanvankelijke 20% naar 22% in 2023 en 2034, en tot 25% in 2025. Daarmee volgen de ministers een eerdere soortgelijke concessie in Duitsland. Beargumenteerd werd dat boeren niet alleen de (on-)kosten van ecfo-schemes vergoed moeten krijgen, maar er ook nog iets mee moeten kunnen verdienen.

Ook komen de LNV-ministers tegemoet aan het verzoek van de Europese Commissie en het Europees Parlement om de al jarenlang slepende discussie over ‘een sociale standaard’ in de hele EU voor minimumlonen, arbeidsrechten en tegen zwart-werken nu eindelijk ook eens in de agrarische sector los te trekken.

Vooral tijdelijke (buitenlandse) inhuurkrachten worden bij het oogsten in sommige landen nog steeds onderbetaald of uitgebuit. Er wordt nu gedacht aan een boete-stelsel. De Portugese minister Maria do Céu Antunes zei maandag ‘dat we daar wel uitkomen’.

Verder lijkt het erop dat er vrijdag in de triloog overeenstemming kan worden bereikt over de manier waarop een einde kan worden gemaakt aan al te grote Europese subsidiestromen naar de grote agri-bedrijven. Landen kunnen straks kiezen uit drie mogelijkheden: een maximale bovengrens (die alleen de groten benadeelt), een procentuele verlaging (die iedereen treft), of een herverdeling (ten gunste van kleinen, de rest betaalt).

Landen die hieraan niet meewerken, kunnen worden gekort op hun uitkering (lees: krijgen een boete). Dat is inmiddels al het geval met Tsjechië, waar het grootste landbouwbedrijf (Agrofert) eigendom is van de premier (Babis), en waar slechts enkele tientallen ondernemers driekwart van de agrarische EU-subsidies ontvangen.

Tenminste vijf landen (Griekenland, Kroatië, Cyprus, Hongarije en Roemenië) zijn op dit moment nog tégen de voorgestelde herverdeling van de landbouwsubsidies, omdat – in hun ogen – nog bestaande ‘ongelijke verdelingen tussen EU-landen’ niet worden hersteld.

Ondanks de toenaderingen zijn er nog voldoende obstakels en meningsverschillen die de triloog-onderhandelingen kunnen doen mislukken. Op tal van onderdelen kunnen enkele landen nog hun poot stijf houden, of kunnen EU-Commissarissen of Europarlement vasthouden aan hún koers en visie. De vraag is dan is ze vasthouden aan hun vollédige gelijk, of dat ze ook genoegen nemen met de helft of minder.

Zulke explosieve, nog niet uitgekristalliseerde discussiepunten zijn onder meer nog terugdringing van chemische bestrijdingsmiddelen (min 50% in 2030), minder kunstmest (min 20% in 2030), biologische landbouw op 25% van het oppervlak (alleen van het bouwland, of van het hele agrarische areaal), het vrijhouden van stroken langs waterkanten (hoeveel meter?) en wisselteelt van gewassen (3, 4 of 5 % van het bouwland).

In het nieuwe glb-beleid wordt een deel van de Europese uitvoering, controle en toezicht teruggebracht naar de EU-landen, die hun takenpakket bovendien kunnen door-decentraliseren naar hun deelstaten en regio’s. Daardoor wordt het Europese landbouwbeleid minder uniform en dwingend, en kúnnen overgangsmaatregelen en uitzonderingen-per-land ontstaan.

De Europese Commissie gaat met elk van de landen onderhandelen over hún aanpak en hún uitvoering van de EU-subsidievoorwaarden.

Populair

Catalaanse ‘rebel’ Puigdemont mag Europarlement-gebouwen niet meer in

De voormalige president van de regering van Catalonië, Carles Puigdemont, mag de gebouwen van het Europees Parlement niet langer betreden nadat de...

Brits Lagerhuis stemt vóór afscheid van de EU, maar noemt geen datum

Het Britse parlement heeft ingestemd met het akkoord dat premier Boris Johnson eerder deze maand in Brussel sloot met de EU-regeringsleiders...

Geschiedenis-tv over verzinsels van Boris Johnson als EU-correspondent

De Nederlandse publieke omroep NTR zendt woensdagavond een televisieprogramma over de leugens, verzinsels en fantasieberichten van de toenmalige Britse correspondent Boris...

Roemeense president nu herkozen; weg vrij voor herstel pro-EU-koers

President Klaus Iohannis Roemenië is zondag vrij makkelijk herkozen voor een nieuwe ambtstermijn. Hij versloeg in een tweede stemmingsronde zijn socialistische...

Libisch vredesberaad: iedereen staakt militaire steun, zeggen ze

De deelnemers aan het Libië-vredesberaad in Berlijn zijn het zondag eens geworden over de naleving van een al jarenlang bestaand VN-wapenembargo,...

Net binnen

Meeste arbeidsmigranten worden niet ingeënt tegen covid-19

Honderdduizenden arbeidsmigranten in Nederland komen momenteel niet in aanmerking voor vaccinatie tegen Covid 19, omdat ze niet staan geregistreerd bij de...

EU gaat voorlopig geen grote zaken met Chinese bedrijven goedkeuren

De Europese Commissie gaat voorlopig het vorig jaar gesloten investeringsakkoord met China niet laten goedkeuren. Er was jarenlang door Peking en...

Meer dierenwelzijn in Duitsland kost ongeveer vijf cent per maaltijd

Modernisering van de Duitse veeteelt en een hogere standaard voor dierenwelzijn leiden tot hogere agrarische productiekosten, maar is betaalbaar als de...

Syngenta waarschuwt Zwitserse kiezers tegen pesticidenverbod

Het Zwitsers/Chinese chemiebedrijf Syngenta heeft de Zwitserse bevolking gewaarschuwd voor de gevolgen van een verbod op het gebruik van pesticiden in...

Biden verhoogt belastingaanslag voor concerns en rijke Amerikanen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een miljarden-investering in de ‘sociale infrastructuur’ van de VS bekendgemaakt. Hij is deze week honderd...