donderdag 15 april 2021
Home EU Biodiversiteit maakt herziening EU-landbouwbeleid dringend nodig

Biodiversiteit maakt herziening EU-landbouwbeleid dringend nodig

Zes Europese wetenschappelijke organisaties pleiten in een brief aan het Europees Parlement voor een ingrijpende herziening van het EU-landbouwbeleid. Volgens de meer dan 2500 wetenschappers vernietigt de huidige intensieve landbouw de natuur en moet daarom het Europese landbouwbeleid zo snel mogelijk radicaal op de schop. Vogelbescherming Nederland is één van de organisaties die hun oproep hebben gepubliceerd in het vakblad Nature.

De schrijvers stellen dat het huidige EU-landbouwbeleid enorme schade toebrengt aan de natuurlijke biodiversiteit, vooral op het boerenland. Het Europese beleid is te veel gericht op schaalvergroting zodat de kwantiteit kan worden gemaximaliseerd. Vaak leidt dat tot onherstelbare aanpassingen aan gebieden, die daarmee voor vogels, insecten of zoogdieren steeds meer ongeschikt worden als leefgebied.

De wetenschappers wijzen op de cijfers: in de EU namen de boerenlandvogels tussen 1980 en 2015 met meer dan 55 procent af, in Duitse natuurreservaten nam het aantal insecten af met ruim driekwart. De aantallen van andere diersoorten, maar ook van planten en kruiden op het boerenland laten vergelijkbare teruggang zien. De schaalvergroting laat veel te weinig ruimte over voor bloemrijke akkerranden of slootkanten. Daarbij is op veel plaatsen het grondwaterpeil verlaagd ten bate van de boeren.

De Europese pot voor landbouwsubsidie is ongeveer 60 miljard euro. Gemiddeld betaalt iedere inwoner van de EU jaarlijks 114 euro aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat bedrag was dit voorjaar inzet van een promotiecampagne rond de Europese verkiezingen. Er werden biljetten van 114 euro verspreid waarin werd opgeroepen tot een groener Europees landbouwbeleid.

Daarnaast ligt het EU-landbouwbeleid onder vuur vanwege mogelijke fraude en misbruik van landbouwsubsidies. Na maandenlang onderzoek in negen lidstaten publiceerde The New York Times een artikel dat beschrijft hoe politici in landen als Hongarije en Tsjechië een deel van de landbouwfondsen misbruiken voor eigen gewin of dat van bevriende grootgrondbezitters. Ze geeft daarbij het voorbeeld van de eerste minister van Tsjechië die tientallen miljoenen subsidies zou ontvangen hebben afgelopen jaar.

De New York Times spreekt van een subsidiesysteem dat opzettelijk ondoorzichtig is en dat op die manier de milieudoelstellingen van de EU ondermijnt. Brussel zou deze corruptie oogluikend toestaan omdat het aanpakken ervan zou betekenen dat het hele landbouwbeleid herzien zou moeten worden, terwijl juist die grote agrarische subsidies voor veel EU-landen een welkome inkomstenbron is.

Populair

Ook Duitsland en Frankrijk stoppen wapenleveranties aan Turkije

Na Duitsland en Nederland is nu ook Frankrijk tijdelijk gestopt met de export van wapens naar Turkije. Het gaat niet om...

NATO en EU bespreken VN-missie in grensgebied Turkije en Noord-Syrië

De Defensieministers van de NAVO-landen bespreken een Duits voorstel om een internationale veiligheidszone in het grensgebied van Syrië en Turkije in...

Europese kritiek op overvolle Griekse vluchtelingenkampen

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, luidde afgelopen week opnieuw de alarmklok over de opvang van bootvluchtelingen op...

Vestager wil in EU met digitale markt internetreuzen inperken

De komende drie maanden gaat eurocommissaris Margrethe Vestager een nieuwe Europese wet voor kunstmatige intelligentie maken. Vestager is verantwoordelijk voor de...

Conservatieven in Lagerhuis vieren nieuwe zege: Brexit er nu wel door

De Britse Conservatieve regering van premier Boris Johnson heeft het proces voortgezet om de wetgeving voor een vertrek uit de EU...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...