donderdag 15 april 2021
Home EU Brexitberaad over handelsverdrag steeds dichter bij no-deal breuk

Brexitberaad over handelsverdrag steeds dichter bij no-deal breuk

De leiders van de Europese instellingen en de Britse premier Boris Johnson houden maandag een topoverleg over de vastgelopen onderhandelingen over een Europees-Brits handelsakkoord.

Behalve de Britse premier en EU-president Charles Michel zullen ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli deelnemen aan het video-overleg.

Het Verenigd Koninkrijk vertrok eind januari uit de Europese Unie, maar blijft in een overgangsperiode tot eind dit jaar deel uitmaken van de douane-unie en eenheidsmarkt. Londen en Brussel kunnen nog de komende twee weken samen besluiten om de overgangsperiode te verlengen.

De conservatieve regering van Johnson heeft die optie tot dusver steeds afgewezen, maar zei nu ook dat van 29 juni tot 31 juli elke week zal worden onderhandeld. Het nieuwe proces omvat een mix van formele onderhandelingsrondes en vergaderingen in kleinere groepen.

De gesprekken zitten echter muurvast en het is maar de vraag of er tijdig een akkoord uit de bus komt. De EU heeft meermaals laten weten open te staan voor een verlenging van de overgangsperiode, maar de Britten hielden de boot steeds af. Zonder akkoord dreigt er een ‘harde’ Brexit. Dat zou in de praktijk betekenen dat er strengere grenscontroles en hogere importheffingen komen.

De Europees Parlement heeft in afgelopen week in een resolutie opnieuw hun steun betuigd aan het EU-standpunt in de gesprekken tussen de Europese Unie en het VK over hun toekomstige betrekkingen. Daarin betreuren de leden van het Europees Parlement dat er tot dusver geen echte vooruitgang is geboekt en dat de verschillen aanzienlijk blijven. Ze waarschuwen voor de huidige versnipperde aanpak van de Britse regering en benadrukken dat een uitgebreide overeenkomst in het belang van beide partijen is.

In de tekst wordt benadrukt dat de instemming van het Parlement met een toekomstige handelsovereenkomst met het VK afhankelijk is van de voorwaarde dat de Britse regering instemt met een gelijk speelveld (gemeenschappelijke regels en normen) op het gebied van onder meer milieubescherming, arbeidsnormen en staatssteun, en over het sluiten van een visserijovereenkomst.

Eerder was al afgesproken dat deze maand op het hoogste niveau de balans van de gesprekken zouden worden opgemaakt. Vrijdag nog zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier na afloop van de vierde onderhandelingsronde van een week dat er “geen wezenlijke vooruitgang” was geboekt. Zijn Britse tegenspeler had het over ‘beperkte” vooruitgang. Naar verwachting zullen de vier maandag proberen de standpunten dichter bij elkaar te brengen.

Het Europees Parlement zal later deze week, tijdens de plenaire vergadering in Brussel, de Brexit-voortgang opnieuw bespreken. Naar verwachting zal Commissievoorzitter Von der Leyen dinsdag of woensdag verslag doen van haar besprekingen met Johnson.

Als er geen doorbraak komt, kan het Europarlement de zaak blokkeren. Europarlementariërs dreigen een veto uit te spreken over een toekomstige handelsovereenkomst tussen de EU en het VK als deze achterblijft bij milieunormen en de rechten van werknemers, zo stelt een ontwerp-resolutie van het Europees Parlement, die is ingezien door de Britse krant The Guardian.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...