woensdag 8 juli 2020
Home EU Britse boeren willen ná-Brexit toch export en vrijhandel met EU-landen

Britse boeren willen ná-Brexit toch export en vrijhandel met EU-landen

Landbouworganisaties uit de EU hebben zich aangesloten bij de oproep van de Britse National Farmers Union (NFU) voor een doorbraak in besprekingen over een ​​Brits-Europese handelsovereenkomst. Het overleg over de na-Brexitperiode zit muurvast, en het Europees Parlement dreigt zelfs met een tégenstem.

De oproep werd besproken tijdens een videoconferentie over de handel in agrovoedingsproducten tussen Groot-Brittannië en de EU-landen en de dreigende gevolgen voor Britse landbouwbedrijven als het uitdraait op een no-deal-Brexit. In dat geval gaan voor import en export de wereldwijde WTO-regels gelden, inclusief quota en invoertarieven.

De videoconferentie van de NFU en zes andere Britse / EU-landbouworganisaties werd bijgewoond door meer dan 150 politici, voedsel- en landbouwgroepen en belanghebbenden. “Boeren in de EU en het Verenigd Koninkrijk vertrouwen op grensoverschrijdende handel. De EU neemt meer dan 70% van de Britse export van agro-voedingsmiddelen voor haar rekening en het is essentieel dat deze relatie wordt gehandhaafd door middel van een nultarief, een nul-quotumovereenkomst”, zei NFU-voorzitter Minette Batters. .

Als de Britten vanaf volgend jaar búiten de EU eigen handelsverdragen willen sluiten met de Verenigde Staten of China, dan zullen ze ook kwaliteitsafspraken (milieu, arbeid etc) en invoerrechten (douane, btw etc) en importregels (maximale hoeveelheden, quota etc) moeten vaststellen, ook met de Europese Unie. Onlangs liet premier Boris Johnson voor het eerst – tot schrik van veel Britse agrariërs – weten dat volgend jaar misschien voor export naar EU-landen voor sommige producten quota en tarieven zullen gaan gelden.

Bovendien wil de Britse regering met de EU een bepérkt handelsverdrag sluiten, terwijl het Britse bedrijfsleven zoveel mogelijk vrijhandel met de EU-landen in stand wil houden. Wat de EU betreft moet daar in elk geval de visserij op de Britse Noordzee bij zitten.

Het Europees Parlement zal een akkoord niet tegen elke prijs steunen, zo waarschuwden verschillende Europarlementariërs woensdag tijdens een debat over de toekomstige handelsrelatie. Zij verzetten zich tegen het Britse voorstel om slechts bepaalde beleidsgebieden te selecteren waarover onderhandeld wordt, en andere te negeren.

Verschillende sprekers onderstreepten dat beide partijen zich moeten houden aan de politieke verklaring die vorig jaar door het Verenigd Koninkrijk en de EU is ondertekend en die een duidelijk kader biedt voor een toekomstige relatie. Het EP zal uiteindelijk moeten instemmen met een eventueel nieuw verdrag. Met nog maar 6 maanden te gaan voor het einde van de transitieperiode, zijn de onderhandelingen in een impasse geraakt.

“Het parlement wil een nieuw verdrag met het Verenigd Koninkrijk op basis van eerlijke concurrentie, met duidelijke sociale, arbeid- en klimaatstandaarden. Het is logisch dat als een land toegang wil tot de Europese markt van 450 miljoen burgers, dat daar ook voorwaarden aan vast zitten. Natuurlijk willen we graag een deal met het VK, maar niet tegen alle kosten. Dat betekent dan ook dat we ons serieus moeten voorbereiden op het scenario dat er geen overeenkomst zal worden bereikt – met alle economische gevolgen van dien”, zo zei de Nederlandse EU-rapporteur Kati Piri (PvdA). Donderdag zal een resolutie over de voortgang van de onderhandelingen worden aangenomen, gevolgd door een persconferentie.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

Denen laten Russen met hun eigen schip aanleg NordStream afronden

Het staat Rusland vrij om zijn eigen pijpenleggerschip Akademik Cherskiy te gebruiken om de laatste 160 kilometer van de Nord Stream-gaspijpleiding...

Economie in EU-landen door corona nog harder getroffen: 8 – 11 procent

De economische recessie door het coronavirus zal dit jaar in de Europese Unie nog erger zijn dan eerder werd voorspeld, zegt...

Duitse dierenwelzijnswet: varkens over paar jaar in grotere stallen

De Duitse Bondsraad heeft na jarenlange discussies ingestemd met een nieuwe Dierenwelzijnswet. Daardoor worden aan varkensstallen veel strengere eisen gesteld.

Kritiek op Von der Leyen voor haar steun aan Kroatische partijgenoten

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wordt overladen met kritiek omdat zij had deelgenomen aan een promotievideo...

Nu ook in Oostenrijkse slagerijen personeel besmet met coronavirus

Ook in Oostenrijk zijn in drie grote vleesverwerkende bedrijven coronabesmettingen onder het personeel geconstateerd. In totaal twaalf medewerkers zijn positief getest...