donderdag 15 april 2021
Home EU Britse boeren willen ná-Brexit toch export en vrijhandel met EU-landen

Britse boeren willen ná-Brexit toch export en vrijhandel met EU-landen

Landbouworganisaties uit de EU hebben zich aangesloten bij de oproep van de Britse National Farmers Union (NFU) voor een doorbraak in besprekingen over een ​​Brits-Europese handelsovereenkomst. Het overleg over de na-Brexitperiode zit muurvast, en het Europees Parlement dreigt zelfs met een tégenstem.

De oproep werd besproken tijdens een videoconferentie over de handel in agrovoedingsproducten tussen Groot-Brittannië en de EU-landen en de dreigende gevolgen voor Britse landbouwbedrijven als het uitdraait op een no-deal-Brexit. In dat geval gaan voor import en export de wereldwijde WTO-regels gelden, inclusief quota en invoertarieven.

De videoconferentie van de NFU en zes andere Britse / EU-landbouworganisaties werd bijgewoond door meer dan 150 politici, voedsel- en landbouwgroepen en belanghebbenden. “Boeren in de EU en het Verenigd Koninkrijk vertrouwen op grensoverschrijdende handel. De EU neemt meer dan 70% van de Britse export van agro-voedingsmiddelen voor haar rekening en het is essentieel dat deze relatie wordt gehandhaafd door middel van een nultarief, een nul-quotumovereenkomst”, zei NFU-voorzitter Minette Batters. .

Als de Britten vanaf volgend jaar búiten de EU eigen handelsverdragen willen sluiten met de Verenigde Staten of China, dan zullen ze ook kwaliteitsafspraken (milieu, arbeid etc) en invoerrechten (douane, btw etc) en importregels (maximale hoeveelheden, quota etc) moeten vaststellen, ook met de Europese Unie. Onlangs liet premier Boris Johnson voor het eerst – tot schrik van veel Britse agrariërs – weten dat volgend jaar misschien voor export naar EU-landen voor sommige producten quota en tarieven zullen gaan gelden.

Bovendien wil de Britse regering met de EU een bepérkt handelsverdrag sluiten, terwijl het Britse bedrijfsleven zoveel mogelijk vrijhandel met de EU-landen in stand wil houden. Wat de EU betreft moet daar in elk geval de visserij op de Britse Noordzee bij zitten.

Het Europees Parlement zal een akkoord niet tegen elke prijs steunen, zo waarschuwden verschillende Europarlementariërs woensdag tijdens een debat over de toekomstige handelsrelatie. Zij verzetten zich tegen het Britse voorstel om slechts bepaalde beleidsgebieden te selecteren waarover onderhandeld wordt, en andere te negeren.

Verschillende sprekers onderstreepten dat beide partijen zich moeten houden aan de politieke verklaring die vorig jaar door het Verenigd Koninkrijk en de EU is ondertekend en die een duidelijk kader biedt voor een toekomstige relatie. Het EP zal uiteindelijk moeten instemmen met een eventueel nieuw verdrag. Met nog maar 6 maanden te gaan voor het einde van de transitieperiode, zijn de onderhandelingen in een impasse geraakt.

“Het parlement wil een nieuw verdrag met het Verenigd Koninkrijk op basis van eerlijke concurrentie, met duidelijke sociale, arbeid- en klimaatstandaarden. Het is logisch dat als een land toegang wil tot de Europese markt van 450 miljoen burgers, dat daar ook voorwaarden aan vast zitten. Natuurlijk willen we graag een deal met het VK, maar niet tegen alle kosten. Dat betekent dan ook dat we ons serieus moeten voorbereiden op het scenario dat er geen overeenkomst zal worden bereikt – met alle economische gevolgen van dien”, zo zei de Nederlandse EU-rapporteur Kati Piri (PvdA). Donderdag zal een resolutie over de voortgang van de onderhandelingen worden aangenomen, gevolgd door een persconferentie.

Populair

Russische tanks nu aan Turkse (NAVO-) zuidflank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Casuvoglu erg begripvol getoond tegenover de...

Barnier gaat ook onderhandelen over Brits-EU-handelsverdrag

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is benoemd tot hoofd van het EU-team dat gaat onderhandelen over een toekomstig vrijhandelsverdrag met Groot-Brittannië. Barnier leidt...

Nog niet alle vakbondsrechten ook van kracht op Europees niveau

Het Europese Hof in Luxemburg heeft negatief geoordeeld over een zaak die was aangespannen door de Europese vakbonden tegen de Europese...

CDU weifelt over AKK als opvolger van Duitse bondskanselier Merkel

De Duitse politica en minister Annegret Kramp-Karrenbauer heeft haar positie als voorzitter van de christendemocratische partij CDU afgelopen weekend veiliggesteld. Maar...

EU belegt tweejarige conferentie over broodnodige modernisering

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar eigen ideeën voor een twee jaar durende conferentie over modernisering en hervorming binnen de Europese...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...