zaterdag 27 februari 2021
Home EU Britten buiten EU onderzoeken nu toestaan gen-technologie in voedsel

Britten buiten EU onderzoeken nu toestaan gen-technologie in voedsel

De Britse regering heeft een raadpleging aangekondigd over het toestaan van genbewerking in de landbouw en veeteelt.

Milieuminister George Eustice zei dat die technologie aanzienlijke voordelen voor de natuur en het milieu kan opleveren. Londen kan hier nu zelf wetten voor opstellen nu het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie.

Genbewerking is anders dan genetische modificatie waarbij DNA van de ene soort wordt geïntroduceerd in een andere. Genetisch gemodificeerde organismen bevatten geen DNA van ándere soorten.

Dat bewérken in plaats van veránderen is bijvoorbeeld het geval bij crispr-cas. Door het Europees Hof van Justitie wordt genbewérking nog op dezelfde manier gereguleerd als genetische modificátie, en dus niet toegestaan.

Toch heeft Crispr-Cas inmiddels veel pleitbezorgers in de EU-landen die de techniek breder willen toepassen. De Nederlandse Landbouwminister Carola Schouten en haar Duitse collega Julia Klöckner staan achter deze methode, net als onder meer Spanje, Denemarken, Estland en Zweden.

De gisteren in Groot-Brittannië gelanceerde raadpleging stelt voor om ruimere regels te gaan toepassen. Deze benadering is eerder al overgenomen door een groot aantal landen, waaronder Japan, Australië en Argentinië. Onderzoek heeft al aangetoond hoe gen-technologie kan helpen bij het produceren van varkens die resistent zijn tegen schadelijke ziekten zoals PRRS en Afrikaanse varkenspest.

In reactie op de aankondiging zei vice-voorzitter Tom Bradshaw van de Britse agrarische federatie NFU dat genbewerking grote voordelen kan bieden voor de Britse landbouw. “Nieuwe biotechnologieën maken het ook mogelijk om voedingsmiddelen te ontwikkelen met veel directere voordelen voor het publiek, zoals gezondere oliën, een hoger vitaminegehalte en producten met een langere houdbaarheid.

“We weten dat het bewerken van genen op zichzelf geen wondermiddel zal zijn, maar het kan een zeer belangrijk hulpmiddel zijn om ons te helpen de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden”, aldus de Engelse NFU-leider.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

EU wil dat boeren in hun grond ook koolstof tegen CO2-uitstoot opslaan

De Europese Commissie wil de opslag van koolstof ontwikkelen tot een nieuw agrarisch bedrijfsmodel. De opslag van CO2 in landbouwgronden wordt...

Franse boeren herstellen contact tussen platteland en stedeling

De meest bekende landbouwbeurs in Frankrijk, Le Salon International de l’Agriculture (SIA), gaat voor het eerst sinds 1964 niet door. In...

Uitbraak blauwtong onder Spaanse runderen; al twee maanden op zee

Aan boord van twee grote vee-transportschepen op de Middellandse Zee is onder 2671 runderen blauwtong uitgebroken. De twee dier-transportschepen liggen momenteel...

Canadees slachthuis door corona dicht; varkens voor slacht naar VS

De Canadese vleesverwerker Olymel LP heeft het slachthuis in Red Deer, Alberta, gesloten na een grote corona-uitbraak onder het personeel. Vorige...

Pleidooi voor plek ‘sociale rechten’ seizoenswerkers in EU- landbouw

Europese vakbonden vinden dat de rechten van seizoenswerkers in de land- en tuinbouw wettelijk moeten worden opgenomen in het nieuwe Europese...