zondag 18 april 2021
Home EU Door minder luchtvervuiling in EU minder vroegtijdige sterfgevallen

Door minder luchtvervuiling in EU minder vroegtijdige sterfgevallen

De luchtkwaliteit in Europa is de afgelopen tien jaar verbeterd maar de meeste EU-landen voldoen nog steeds niet aan internationale gezondheidsnormen.

Slechts vier EU-landen voldoen aan de EU-criteria, zo blijkt uit een nieuw jaarrapport van het Europees Milieu Agentschap (EEA). De EU heeft al juridische stappen ondernomen tegen 18 landen en heeft Frankrijk vorige maand voor de rechter gedaagd.

Driekwart van de EU-burgers in stedelijke gebieden wordt nog steeds blootgesteld aan te hoge niveaus luchtvervuiling, 4 procent boven de EU-limieten. Ongeveer 379.000 vroegtijdige sterfgevallen zijn toe te schrijven aan blootstelling aan fijnstof, 54.000 aan stikstofdioxide (NO2) en 19.000 aan ozon.

Volgens het EEA is de luchtkwaliteit in de EU tussen 2008 en 2018 zodanig verbeterd dat het aantal vroegtijdige sterfgevallen door fijnstof en door NO2 respectievelijk met 13 procent en 54 procent verminderde. In die jaren hebben vooral energiecentrales en industrie hun luchtvervuiling verminderd, maar dat de landbouwsector, die ammoniakuitstoot uit kunstmest en dierlijke mest, heeft de vervuiling langzamer teruggedrongen.

Regeringen doen niet genoeg om de giftige uitstoot aan de bron te verminderen, waarschuwt het agentschap. Uit het onderzoek blijkt dat schadelijke emissies door de landbouw en het verwarmen van woningen, niet snel genoeg dalen. Bijna elke EU-lidstaat overschreed in 2018 de aanbevolen limieten. Enkel Estland, Finland, IJsland en Ierland deden dat niet.

Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Polen, Roemenië en Italië hebben de EU-limieten voor fijn stof overtreden. Dat is een van de gevaarlijkste vormen van luchtverontreiniging die in 2018 in 41 Europese landen ongeveer 417.000 vroegtijdige sterfgevallen heeft veroorzaakt.

België en Nederland dienden hun plannen begin april 2019 in, kort voor de deadline. Het plan van Italië is anderhalf jaar na de deadline nog steeds “in concept”, terwijl Griekenland, Luxemburg en Roemenië helemaal geen plan hebben voorgelegd.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...