zaterdag 15 mei 2021
Home EU EU-landen willen ook milieutoets in handelsverdrag met Zuid-Amerika

EU-landen willen ook milieutoets in handelsverdrag met Zuid-Amerika

Terwijl Europese boeren wachten op de gevolgen van een mogelijk Brits-Europees handelsverdrag, worden ze komend jaar ook geconfronteerd met het Mercosur-handelsverdrag met vier Zuid-Amerikaanse landen.

Dat verdrag verleent het grootste handelsblok van Zuid-Amerika gunstige toegang tot Europese markten, mogelijk ten nadele van Europese boeren en voedselleveranciers.

De handelsovereenkomst zal komend voorjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Terwijl Portugal zich voorbereidt om vanaf 1 januari het roterende voorzitterschap van de EU over te nemen, wordt van de Portugese leiders verwacht dat zij ervoor zorgen dat de Mercosur-overeenkomst wordt goedgekeurd.

Landen als Spanje, Italië, Portugal en Zweden willen de overeenkomst goedkeuren, terwijl Frankrijk ronduit tegen is, en Nederland en Ierland grote bedenkingen hebben. Vooral het toelaten (en eraan meewerken) dat in Zuid-Amerika grote delen van het oerwoud worden platgebrand om meer landbouwgronden te scheppen, leidt tot protesten van zowel de milieubeweging als Europese landbouwers. Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay zouden op die manier ‘het klimaat verwoesten’.

Tijdens de vergadering van de Landbouwraad in november uitten landbouwministers uit Oostenrijk, Bulgarije, Litouwen, Luxemburg, Roemenië en Slowakije ook hun verzet tegen de Mercosur-deal, om duurzaamheidsredenen, waarbij de Oostenrijkse minister van Landbouw verklaarde dat ‘de hoogste milieu- en beschermingsnormen niet onderhandelbaar zijn’. “Het kan niet zo zijn dat de overeenkomst zal leiden tot verdere ontbossing van delen van het regenwoud.”

Frankrijk was de eerste die waarschuwde dat het Mercosurverdrag niet kon worden geratificeerd vanwege de snelle vernietiging van het Amazone-regenwoud in Brazilië en onvoldoende respect voor het klimaatakkoord van Parijs.

Verwacht wordt dat de EU-voorstanders hun steun voor de Mercosur-deal zullen opvoeren door een systeem voor milieutoezicht aan het verdrag toe te voegen.

Negen EU-lidstaten (Tsjechië, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Italië, Letland, Portugal en Zweden) hebben aan EU-Handelscommissaris Dombrovskis geschreven dat “het niet ratificeren van de overeenkomst niet alleen gevolgen heeft voor de geloofwaardigheid van de EU als onderhandelings- en geopolitieke partner, maar zal ook de positie van andere concurrenten in de regio versterken”. Dombrovskis is inmiddels met Mercosur overeengekomen om te gaan onderhandelen over extra milieuvriendelijkheid

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Nieuw Brits dierenwelzijn: minder kooien en verbod op veetransport

Groot-Brittannië verbiedt de export van levende dieren voor vetmesting en de slacht, als onderdeel van een nieuwe wet op dierenwelzijn. Britse...

Vorig jaar in EU-landen door corona – tijdelijk- minder luchtvervuiling

In alle landen van de Europese Unie is vorig jaar de CO2-luchtvervuiling verminderd. Eurostat berekende dat de uitstoot door verbranding van...

Deelstaat Nedersaksen (Duitsland) verbiedt veevervoer naar Marokko

In Duitsland is een veetransport van enkele honderden kalveren naar Marokko inzet geworden van het slepende politieke conflict over een nieuwe...

EU gaat opnieuw met India over export en handelsverdrag praten

De Europese Unie en India gaan opnieuw onderhandelen over een omvangrijk handelsakkoord. Dat hebben de Indiase president Narendra Modi en de...

Europese supermarkten dreigen Brazilië met boycot om regenwoud

Enkele tientallen Europese grote supermarktketens dreigen met een boycot van Braziliaanse producten als dat land doorgaat met het kappen van oerwoudbossen....