zondag 24 januari 2021
Home EU EU-president roept extra top bijeen over impasse meerjarenbegroting

EU-president roept extra top bijeen over impasse meerjarenbegroting

EU-president Charles Michel heeft de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen voor een ingelaste extra topontmoeting op 20 februari bijeengeroepen om de politieke impasse over de financiering van de EU te doorbreken.

Michel zegt dat de tijd is aangebroken om op het hoogste niveau tot een overeenkomst te komen over het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021 – 2027. Dat is de regeerperiode van de vorig jaar aangetreden nieuwe Europese Commissie.

Al maanden onderhandelen de EU-landen zonder noemenswaardig resultaat met de Commissie Von der Leyen en het Europees Parlement over de nieuwe meerjarenbegroting. Door het vertrek van de Britten kent de begroting een tekort van zo’n 12 miljard euro per jaar. De andere EU-landen zullen het wegvallen van de Britse bijdrage onder elkaar moeten verdelen.

Daarnaast staat de Europese Unie voor gróte verschuivingen in uitgaven, onder meer door de Green Deal, het plan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement voor de komende jaren nieuwe wensen en nieuwe plannen gepresenteerd die ook extra uitgaven vereisen.

Idealiter zou de nieuwe meerjarenbegroting al eind vorig jaar zijn afgehandeld, door de vórige Europese Commissie -Jüncker. Toen al werd duidelijk dat er grote financiële problemen in het verschiet lagen, niet alleen in de hoogte van bedragen, maar ook in tijdigheid. De Europese Commissie heeft ongeveer een jaar nodig om wetten op stellen om het geld uit te kunnen geven. Daardoor dreigt voor het opstarten van nieuwe plannen het eerste jaar van de nieuwe EU-regeerploeg een verloren jaar te worden.

Vier EU-landen (Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken) willen dat de nieuwe 7-jaarsbegroting handhaven op het huidige niveau van maximaal 1,00 procent (circa 1000 miljard euro) van het Europese bruto nationaal inkomen. De Commissie Von der Leyen zet in op 1,11 procent, en het Europees Parlement op 1,3 procent. Maar de meningen verschillen niet alleen over het geld, maar ook over de ínhoud van de huidige en toekomstige EU-landen. Sommige EU-landen vinden dat de EU al veel te veel taken heeft, en zou moeten inkrimpen.

Afgelopen twee weken spraken naaste medewerkers van EU-president Michel met de politiek adviseurs van de 27 regeringsleiders. Deze procedure was bedoeld om af te tasten waar voor alle partijen de ondergrens ligt. Die discussie verkeert al ruim een jaar in een totale politieke impasse. Een compromis is volgens Brusselse bronnen alleen mogelijk als niet alleen wordt gekeken naar de omvang van het budget, maar ook naar de besteding ervan (wie ervan profiteert) en naar een nieuwe kortingsregeling voor landen (netto-betalers) die anders onevenredig veel aan de EU betalen.

Met het bijeenroepen van deze extra financiële top zet EU-president Michel druk op de leiders om concessies te doen. Een mislukking is niet alleen een nederlaag voor hem als EU-president maar straalt negatief af op alle EU-leiders. Bovendien maakt mislukking de kans op een akkoord later dit jaar alleen maar moeilijker. Bovenal zal het de sfeer alleen maar meer verzieken, kan de Commissie-VDL niet vernieuwend van start en komen andere broodnodige herzieningen (Green Deal?) niet eens van de grond.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Drachtige Duitse vaarzen na pauze in Hongarije toch naar Kazachstan

Een rechtbank in München heeft de bezwaren verworpen van het Beierse Milieu-ministerie tegen een veetransport van 31 drachtige vaarzen via Hongarije...

EU-beraad over nieuwe ecosubsidie in landbouwbeleid komt op gang

Dit jaar zal waarschijnlijk het jaar zijn waarin de langverwachte hervorming van het belangrijkste EU-programma voor landbouwsubsidies, het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB),...

EU wil snel betere handelsrelatie met nieuwe USA-president Biden

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zal als een van zijn eerste daden alsnog het klimaatakkoord van Parijs ondertekenen, en zal...

Europese koeien blijven meer melk leveren: straks 8300 kilo per koe

Volgens de vooruitzichten van de Europese Commissie zal de Europese koemelk-productie de komende negen jaar blijven groeien tot 162 miljoen ton....

Europese zuivelindustrie wil af van Amerikaanse importboete op kaas

De Europese vereniging van zuivelindustrie EDA heeft de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gevraagd de onlangs ingevoerde importheffingen voor Europese kaas...