maandag 27 juni 2022
Home EU EU-Rekenkamer: voor landbouw geldt ook 'vervuiler betaalt....'

EU-Rekenkamer: voor landbouw geldt ook ‘vervuiler betaalt….’

De Europese Rekenkamer vindt dat de landbouwsector financieel verantwoordelijk moet worden gesteld voor het reinigen van de vervuiling van drinkwater. In de landbouw moet ook het principe gaan gelden ‘dat de vervuiler betaalt’, een idee dat door de EU-commissaris Janusz Wojciechowski wordt verwelkomd.

Het rapport onderzocht hoe in de EU-landen het principe ‘de vervuiler betaalt’ daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht, en of de rekening voor de opruimkosten niet wordt ‘doorgeschoven’ naar de belastingbetaler. Momenteel wordt in de EU het beginsel dat de vervuiler betaalt alleen expliciet toegepast op milieubeleid maar niet op de landbouwsector.

Maar de controleurs zeiden dat dit moet worden heroverwogen. Ze wijzen er op dat momenteel vooral de gebruikers van drinkwater betalen voor het opruimen van de (vaak: chemische) verontreiniging van bodemwater. Bovendien verschilt dat van land tot land.

Volgens de rekenkamer is het principe ook in de landbouw nodig om de ambities van de Green Deal en van-boer-tot-bord “efficiënt en eerlijk” waar te kunnen maken. De landbouw is “de sector die voor irrigatie het meest aandringt op schoon water, maar het minst bijdraagt”. In de EU zijn 6 op de 10 oppervlaktewateren, zoals rivieren en meren, chemische vervuild en verkeren in slechte ecologische toestand.

Het is niet de eerste keer dat de controleurs vragen om een ​​dergelijke maatregel. In hun vorige maand uitgebrachte rapport over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en klimaatverandering, deden ze een soortgelijke oproep over de de opruimkosten van stikstof en de CO2-broeikasgassen van de landbouw.

Gevraagd naar het idee om het beginsel dat de vervuiler betaalt in het landbouwbeleid in te voeren, zei EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski dat hij het “volledig eens” was met de conclusies. Mogelijk kan hij dat in 2023 aanpakken als de financiering van de Green Deal-ecoschemes in het GLB veranderd wordt.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Poolse graanhandel vreest komst goedkope Oekraïense exporten

Poolse landbouworganisaties vinden dat er met Oekraïne en de Europese Unie betere afspraken moeten worden gemaakt over de versoepeling voor de...

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische...

EU-afbouw ‘gratis luchtvervuiling’ pas in ’27 van start, na verkiezingen

Nederlandse Europarlementariërs reageren overwegend positief over het compromis dat woensdag in Brussel - in tweede instantie - is bereikt over nieuwe...

Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

De Europese Commissie houdt vast aan de Green Deal-plannen om binnen acht jaar het gebruik van chemische pesticiden te halveren. Er...