maandag 27 juni 2022
Home EU EU-studie concludeert opnieuw: glyfosaat niet kankerverwekkend

EU-studie concludeert opnieuw: glyfosaat niet kankerverwekkend

Glyfosaat kan niet worden geclassificeerd als kankerverwekkend, zegt het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) in een nieuw advies voor goedkeuring van het herbicide.

Het advies zal van invloed zijn op de Europese beslissing over verlenging van de toelating, maar een verbod is nog niet van tafel.

Glyfosaat veroorzaakt geen kanker bij mensen, blijkt uit een advies dat maandag door ECHA is gepubliceerd. Het advies wijkt niet af van het eerdere standpunt dat ECHA in 2017 innam, toen het glyfosaat ook niet als kankerverwekkend classificeerde. 

Het was de bedoeling dat de EU dit jaar een besluit zou nemen over hernieuwde toelating, maar dat proces is vertraagd omdat voor- en tegenstanders tal van nieuwe rapportages en eigen onderzoeken hebben ingediend. Die moeten allemaal zorgvuldig en beargumenteerd behandeld worden, zo zei eerder de voedselveiligheidsdienst (EFSA).

Door de vertraging zou de EU de huidige goedkeuring met een jaar kunnen verlengen. De goedkeuring van glyfosaat loopt eind 2022 af. 

De risicobeoordeelaars van de ECHA hebben vastgesteld dat “het beschikbare wetenschappelijke bewijs niet voldeed aan de criteria om glyfosaat te classificeren voor specifieke doelorgaantoxiciteit, of als een kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stof.”

Uiteindelijk hangt hernieuwde toelating af van de stem van de EU-lidstaten. De rapporten en evaluaties van de EU-agentschappen dienen slechts als hulpmiddel bij de besluitvorming.

De taak van ECHA is om de inherente gevaren van een stof te onderzoeken, niet de gevolgen in de praktijk. Dat onderdeel wordt behandeld door de EFSA, als onderdeel van een parallelle studie die in juli zal worden uitgevoerd.

Gezondheids- en milieuorganisaties hebben al hun bezorgdheid geuit over het feit dat ECHA de huidige glyfosaatclassificatie handhaaft. Volgens het Europees Milieuagentschap moeten de tekortkomingen van het classificatieproces voor gevaarlijke chemische stoffen in de EU dringend worden aangepakt.

Populair

EU-landen tegen Turkse invasie in Koerdenregio in Noord-Syrië

Turkije moet zijn militaire operaties in Syrië staken, vindt de Europese Unie. Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker roept Ankara op zich terughoudend...

Boris Johnson zonder steun van Noord-Ierland naar EU voor Brexit

De Britse premier Boris Johnson dreigt in zijn onderhandelingen over het uittreden uit de Europese Unie zijn steun te verliezen van...

China boos om Europese prijs voor Oeigoerse dissident Ilham Tohti

China is boos op het Europees Parlement over het toekennen van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken aan de Oeigoerse...

LibDems en SNP komen nu met éigen Brexit-verkiezingsvoorstel

Voorafgaand aan belangrijke stemmingen in het Lagerhuis over een Brits afscheid van de Europese Unie en het uitschrijven van vervroegde...

Iran en VS voluit op ramkoers; spoedberaad EU en NAVO

De Europese hoge vertegenwoordiger van buitenlands beleid, Josep Borell, heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, uitgenodigd naar...

Net binnen

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Poolse graanhandel vreest komst goedkope Oekraïense exporten

Poolse landbouworganisaties vinden dat er met Oekraïne en de Europese Unie betere afspraken moeten worden gemaakt over de versoepeling voor de...

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische...

EU-afbouw ‘gratis luchtvervuiling’ pas in ’27 van start, na verkiezingen

Nederlandse Europarlementariërs reageren overwegend positief over het compromis dat woensdag in Brussel - in tweede instantie - is bereikt over nieuwe...

Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

De Europese Commissie houdt vast aan de Green Deal-plannen om binnen acht jaar het gebruik van chemische pesticiden te halveren. Er...