zaterdag 28 november 2020
Home EU EU tempert verwachtingen over kans op Brexit-akkoord

EU tempert verwachtingen over kans op Brexit-akkoord

De EU-Brexitonderhandelaar Michel Barnier zegt ‘dat er nog veel werk te doen is’ voordat met de Britse regering een Brexit-akkoord kan worden gesloten over vertrek uit de EU. Barnier heeft zondag de EU-ambassadeurs bijgepraat over zijn “constructief” overleg op technisch niveau met het Verenigd Koninkrijk.

De gesprekken gaan maandag verder. Barnier praat de EU-ministers voor Europese Zaken dinsdag in Luxemburg bij over de stand van zaken.

Londen en Brussel besloten vrijdag de gesprekken te intensiveren, toen het er op leek dat de Britten met buurland Ierland een of andere overeenstemming hadden bereikt . De druk is groot om in aanloop naar de EU-top van eind deze week vooruitgang te boeken.

Van beide kanten klonk enig optimisme dat er een akkoord kan worden gesloten. Tegelijkertijd houdt de EU vast aan de noodzaak een harde grens in Ierland te voorkomen en de integriteit van de Europese interne markt intact te houden.

De tijd dringt, want er moet vóór aanstaande donderdag een akkoord op hoofdlijnen zijn dat voorgelegd kan worden aan de leiders van de Europese landen. Als die een akkoord tijdens de EU-top van 17 oktober goedkeuren, zou dit ook door het Lagerhuis geloodst moeten worden. Maar daar heeft Johnson geen meerderheid en is hij sterk afhankelijk van de steun van de Noord-Ierse regionale partij DUP.

Lukt het niet om komende week een Brexit-akkoord te sluiten, dan wordt Johnson geconfronteerd met een wet die begin deze maand door het Britse parlement is aangenomen. Deze wet verplicht Johnson om uitstel te vragen voor de Brexit, als er deze week geen akkoord is over een ordelijk vertrek per 31 oktober.

Johnson heeft publiekelijk steeds gezegd liever een no deal-Brexit te willen op 31 oktober dan uitstel van de Brexit. Als het weer komt tot uitstel, is de kans groot dat de Britten afstevenen op nieuwe verkiezingen.

Populair

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Europese liberalen willen controle op komst kansrijke asielzoekers

De liberale fractie in het Europees Parlement heeft eigen voorstellen gepresenteerd voor nieuwe migrantenverdragen met landen rondom Europa. In hun visie...

Duitsland zet hekken langs Poolse grens tegen besmette wilde zwijnen

Het Duitse ministerie van Landbouw zet haar voorlichtingscampagnes voort over het voorkomen van de Afrikaanse varkenspest. Volgens...

Nieuw onderzoek zet elektrische pulsvisserij weer op EU-agenda

Komend voorjaar zal in de Europese Unie de elektrische pulsvisserij opnieuw worden bekeken. Daarmee reageert de Europese Commissie op het nieuwe...

Net binnen

Duitsland gaat ná Kerst mogelijk slachtrijpe varkens opkopen

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner sluit het opkopen van grote voorraden onverkocht kalfs- en varkensvlees niet uit, maar niet op dit...

Poolse kippenvleesexport stort in door overproductie en vogelgriep

In de Poolse pluimvee-industrie zijn de prijzen de afgelopen dagen tientallen procenten gedaald door overaanbod. De export van kippenvlees brengt al...

Europarlementariërs willen stop op invoer van Argentijns paardenvlees

Vijftig Europarlementariërs hebben de Europese Commissie opgeroepen om de import van Argentijns paardenvlees per direct stop te zetten.

Door minder luchtvervuiling in EU minder vroegtijdige sterfgevallen

De luchtkwaliteit in Europa is de afgelopen tien jaar verbeterd maar de meeste EU-landen voldoen nog steeds niet aan internationale gezondheidsnormen....

Amerikaanse slachthuizen waren doorgeefluik coronabesmettingen

De grote Amerikaanse slachterijen en vleesverwerkende bedrijven hebben dit voorjaar voor hun personeel gefungeerd als doorgeefluik voor covid 19-besmetting.