woensdag 8 juli 2020
Home EU EU verminderde CO2-vervuiling al met kwart; nu volgende kwart nog

EU verminderde CO2-vervuiling al met kwart; nu volgende kwart nog

De Europese Unie (EU) heeft de afgelopen dertig jaar de uitstoot van CO2 met bijna een kwart verminderd. Daarmee is het Europese aandeel in de wereldwijde CO2-vervuiling verminderd van 15 naar 8 procent.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EER). De totale uitstoot van broeikasgassen in de EU bedroeg in het onderzoeksjaar 2018 4.392 miljoen ton kooldioxide-equivalent, wat 23,2% lager is dan in 1990.

Twee derde van de vermindering in het jaar 2018 werd bereikt in de warmte- en energiesector, vooral door het sluiten van kolengestookte energiecentrales. Na vier opeenvolgende jaren van stijgingen bleef de uitstoot van het wegvervoer voor het eerst stabiel. De emissies zijn gedaald in bijna alle economische sectoren, vooral in de energievoorziening, de industrie en de residentiële sector.

“Uit de EER-gegevens blijkt dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen de economie niet hoeft te schaden. Sterke beperking om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, blijft een absolute prioriteit “, aldus Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van de EER.

De uitstoot moet echter veel verder en sneller worden verlaagd als de EU zich wil houden aan het Verdrag van Parijs, aldus campagnevoerders. Er wordt geschat dat een jaarlijkse daling van ongeveer zeven procent nodig is om de wereldwijde opwarming van de aarde binnen de bovengrens van twee graden opwarming te houden.

Juist deze week hebben de Verenigde Naties besloten de vitale besprekingen over de klimaatcrisis met een jaar uit te stellen, tot november 2021. De bedoeling was om in november in Glasgow de ‘voortgang van Parijs’ te bespreken. De opschorting is langer dan veel landen hadden gewenst, maar werd noodzakelijk geacht vanwege de verstoring als gevolg van corona-lockdowns.

In het Klimaatbeleid van de nieuwe Europese Commissie is afgesproken om over tien jaar de CO2-uitstoot te hebben verminderd tot de helft, ondanks bedenkingen van Polen dat meer tijd vroeg om de EU-brede doelstelling te bereiken. Polen aarzelt nog bij het gefaseerd sluiten van hun kolenmijnen. In dat geval moet de EU binnen tien jaar nog eens een kwart verminderen, terwijl er voor het eerste kwart dertig jaar nodig was.

Een formeel voorstel over die EU-doelstelling voor 2030 zal in september worden ingediend, nadat de Commissie een grondige kosten-batenanalyse heeft voltooid, aldus Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie. De milieucommissie van het Europees Parlement debatteert en stemt in het najaar over het voorstel van de Europese Commissie.

Populair

‘Boris Johnson gaat EU om nieuw Brexit-uitstel vragen’

De Britse premier Boris Johnson bereidt zich voor om opnieuw aan de EU uitstel te vragen voor de Brexit, nu de...

Brexit-uitstel: drie dagen, weken of maanden? Of langer en ook nog een referendum?

De Europese Unie is bereid om Groot-Brittannië nog eens drie maanden uitstel te geven als de Britse premier Boris Johnson er...

Denemarken stemt in met aanleg Russische gasleiding Nord Stream 2

Denemarken heeft als laatste Europese land ingestemd met het traject voor de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2. Daarmee lijkt...

Oekraiense export kippenborst+bot voortaan wel legaal naar EU-markt

Er komt een einde aan de quasi onbeperkte invoer van Oekraïens pluimveevlees. De Associatieovereenkomst met het Oost-Europese land wordt zo gewijzigd...

Kroatië wil zo snel mogelijk ook de euro en visumvrije Schengenzône

De Kroatische premier Andrej Plenković maakte duidelijk dat Kroatië, de nieuwste EU-nieuwkomer, zich zo snel mogelijk bij de binnenste kringen van...

Net binnen

Denen laten Russen met hun eigen schip aanleg NordStream afronden

Het staat Rusland vrij om zijn eigen pijpenleggerschip Akademik Cherskiy te gebruiken om de laatste 160 kilometer van de Nord Stream-gaspijpleiding...

Economie in EU-landen door corona nog harder getroffen: 8 – 11 procent

De economische recessie door het coronavirus zal dit jaar in de Europese Unie nog erger zijn dan eerder werd voorspeld, zegt...

Duitse dierenwelzijnswet: varkens over paar jaar in grotere stallen

De Duitse Bondsraad heeft na jarenlange discussies ingestemd met een nieuwe Dierenwelzijnswet. Daardoor worden aan varkensstallen veel strengere eisen gesteld.

Kritiek op Von der Leyen voor haar steun aan Kroatische partijgenoten

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wordt overladen met kritiek omdat zij had deelgenomen aan een promotievideo...

Nu ook in Oostenrijkse slagerijen personeel besmet met coronavirus

Ook in Oostenrijk zijn in drie grote vleesverwerkende bedrijven coronabesmettingen onder het personeel geconstateerd. In totaal twaalf medewerkers zijn positief getest...