zaterdag 27 februari 2021
Home ECJ EU werkt Nederlands voorstel uit voor straf mensenrechtenboeven

EU werkt Nederlands voorstel uit voor straf mensenrechtenboeven

De Europese Unie kan binnenkort boetes en andere straffen opleggen aan personen en bedrijven die mensenrechten schenden of zich niet houden aan internationale wetten en verdragen. De EU kan dan boetes opleggen, of economische sancties, of reisbeperkingen binnen de EU opleggen, of banktegoeden in beslag nemen.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben ingestemd met een voorstel dat Nederland hierover al enkele maanden geleden had ingediend. Het Nederlandse parlement wilde dat de EU een eigen Magnitsky-wet instelt die gericht is tegen Russische politici en functionarissen die verdacht worden van corruptie.

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, en de drie Oostzee staten hebben al een Magnitski-wet. Die is vernoemd naar de Russische advocaat Sergej Magnitski, die streed tegen corruptie en mensenrechtenschendingen en in 2009 onder verdachte omstandigheden overleed in een cel in Moskou.

“Een enorme stap voorwaarts”, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Voor sommige EU-landen lag de verwijzing naar ‘Magnitski’ te gevoelig. Dat wijst teveel in de richting van Rusland, terwijl de regeling wereldwijd moet gaan gelden. Daarom had minister Blok de wet zodanig verbreed en uitgebreid, dat ‘ie niet alleen betrekking heeft op Rússische verdachten maar op álle mensenrechtenschenders wereldwijd.

EU-landen die moeite hadden met sancties, moesten over de streep worden getrokken, aldus Blok. “Die hebben we er gelukkig van kunnen overtuigen dat we een assertief buitenlandbeleid nodig hebben en dat het opkomen voor mensenrechten tot de kern van dat beleid hoort.”

Al een jaar geleden kreeg Nederland steun voor een dergelijk plan, maar Borrells voorganger Federica Mogherini had tot nu toe geen stappen gezet. Minister Blok denkt dat het nu ongeveer een half jaar duurt voordat er een voorstel ligt. Daarna moeten alle EU-lidstaten dat voorstel nog goedkeuren.

Populair

VS trekken nu ook laatste troepen terug van Turks front in Syrië

De Verenigde Staten trekken alle resterende Amerikaanse militairen terug uit het noorden van Syrië. President Trump heeft daar opdracht voor gegeven....

EP: verbreken Europese belofte aan Balkanlanden ‘strategische misser’

De blokkade van Nederland, Frankrijk en Denemarken tegen de toetredings onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië is een "strategische misser". Met een...

Uitstel in Berlaymont: EU wacht nu op kandidaat van Roemenen en Britten

Dit weekeinde had de nieuwe Europese Commissie onder leiding van de nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen aan het werk moeten...

EU dreigt Nederland met proces om afschermen van het pensioenstelsel

Nederland moet snel iets doen aan regelgeving die het moeilijk maakt voor burgers om hun pensioen in het buitenland onder te...

EU-Hof: Spanje moet verkiezing van Catalaanse Europolitici erkennen

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de in Madrid gevangen zittende Catalaanse politieke leider Oriol Junqueras parlementaire onschendbaarheid had...

Net binnen

EU wil dat boeren in hun grond ook koolstof tegen CO2-uitstoot opslaan

De Europese Commissie wil de opslag van koolstof ontwikkelen tot een nieuw agrarisch bedrijfsmodel. De opslag van CO2 in landbouwgronden wordt...

Franse boeren herstellen contact tussen platteland en stedeling

De meest bekende landbouwbeurs in Frankrijk, Le Salon International de l’Agriculture (SIA), gaat voor het eerst sinds 1964 niet door. In...

Uitbraak blauwtong onder Spaanse runderen; al twee maanden op zee

Aan boord van twee grote vee-transportschepen op de Middellandse Zee is onder 2671 runderen blauwtong uitgebroken. De twee dier-transportschepen liggen momenteel...

Canadees slachthuis door corona dicht; varkens voor slacht naar VS

De Canadese vleesverwerker Olymel LP heeft het slachthuis in Red Deer, Alberta, gesloten na een grote corona-uitbraak onder het personeel. Vorige...

Pleidooi voor plek ‘sociale rechten’ seizoenswerkers in EU- landbouw

Europese vakbonden vinden dat de rechten van seizoenswerkers in de land- en tuinbouw wettelijk moeten worden opgenomen in het nieuwe Europese...