zaterdag 27 februari 2021
Home EU Europese handelsakkoorden zijn ook gunstig voor de landbouw

Europese handelsakkoorden zijn ook gunstig voor de landbouw

De handelsverdragen die de Europese Unie de afgelopen jaren heeft gesloten, hebben een gunstig effect op de economie, en vooral op de landbouw. Dat blijkt uit een actuele bijwerking van een eerder EU-onderzoek in 2016.

De Europese handelspolitiek zal door 12 internationale handelsverdragen een positief effect hebben op de EU-agro-voedingssector, zo wordt gezegd.

De studie heeft betrekking op vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) die onlangs zijn gesloten, evenals de handelsovereenkomsten die nog op de EU-nominatie staan. Hoewel de handelspartners markttoegang krijgen in de EU, kan de EU-export hierdoor ook aanzienlijk groeien, zo zegt de studie.

De EU-export van landbouwproducten naar de de 12 vrijhandelspartners zal met 25% (conservatief scenario) tot 29% (ambitieus scenario) toenemen, terwijl de invoer met 10% (conservatief) tot 13% (ambitieus) zal toenemen.

Dit komt overeen met een groei in export van landbouwproducten en levensmiddelen met 4,7 miljard euro (conservatief) tot 5,5 miljard euro (ambitieus), en meer invoer van landbouwproducten en voedingsmiddelen met 3,7 miljard euro (conservatief) tot 4,7 miljard euro (ambitieus).

In een aantal EU-landen is er de laatste jaren toenemende kritiek op de vrijhandelsakkoorden die de EU de afgelopen jaren sluit met handelsblokken. Recentelijk lagen handelsverdragen met Indonesië en Mercosur onder vuur. Die kritiek komt zowel van milieuorganisaties als van agrarische koepels.

De milieubeweging vindt dat de EU veel striktere milieu-eisen moet stellen aan de toekomstige handelspartners. Agrarische organisaties verzetten zich tegen de import van goedkopere concurrerende producten en voedsel.

Bij de presentatie in Brussel van de nieuwe studie bleek opnieuw dat ook veel Europarlementariërs tegen te ruime handelsverdragen zijn. eel EP-leden hadden kritiek op de negatieve gevolgen die nieuwe handelsovereenkomsten, waaronder die met Mercosur. Verscheidene EP-leden riepen op om de EU-gelden eerlijker te verdelen over en binnen de lidstaten.

Handelscommissaris Valdis Dombrovskis zei op die kritiek dat ondersteuning van de agrovoedingssector een belangrijk onderdeel zal blijven van het handelsbeleid van de EU, of het nu gaat om het openstellen van de markt, het beschermen van traditionele EU-voedselproducten of het verdedigen tegen dumping of andere vormen van oneerlijke handel.

Ook Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski wees er op dat ‘onze ambitieuze handels-agenda EU-boeren en voedselproducenten helpt om de kansen in het buitenland ten volle te benutten en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat we voldoende waarborgen hebben voor de meest gevoelige sectoren’.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Franse boeren herstellen contact tussen platteland en stedeling

De meest bekende landbouwbeurs in Frankrijk, Le Salon International de l’Agriculture (SIA), gaat voor het eerst sinds 1964 niet door. In...

Uitbraak blauwtong onder Spaanse runderen; al twee maanden op zee

Aan boord van twee grote vee-transportschepen op de Middellandse Zee is onder 2671 runderen blauwtong uitgebroken. De twee dier-transportschepen liggen momenteel...

Canadees slachthuis door corona dicht; varkens voor slacht naar VS

De Canadese vleesverwerker Olymel LP heeft het slachthuis in Red Deer, Alberta, gesloten na een grote corona-uitbraak onder het personeel. Vorige...

Pleidooi voor plek ‘sociale rechten’ seizoenswerkers in EU- landbouw

Europese vakbonden vinden dat de rechten van seizoenswerkers in de land- en tuinbouw wettelijk moeten worden opgenomen in het nieuwe Europese...

Vogelgriep H5N8 in Rusland voor het eerst over van dier op mens

Op een pluimveebedrijf in het zuiden van Rusland zijn zeven medewerkers besmet met de vogelgriep-variant H5N8. Het is de eerste keer...