vrijdag 14 mei 2021
Home EU Financiële EU-top heropent debat over verlaging landbouwsubsidies

Financiële EU-top heropent debat over verlaging landbouwsubsidies

Donderdag komen de regeringsleiders van de EU-landen in Brussel bijeen om te praten over het nieuwe meerjarenbudget. Gezien de grote meningsverschillen zal deze ingelaste financiële top niet leiden tot overeenstemming of een akkoord, maar hooguit tot politieke overeenstemming over de noodzaak tot modernisering van het EU-takenpakket.

Kern van het probleem is dat meerdere landen en politieke leiders erkennen dat de werkwijze en het takenpakket van de al 75 jaar bestaande Europese Unie ‘gemoderniseerd’ moet worden, en dat de EU meér en ándere taken op zich moet nemen. Het Klimaatbeleid, de Green Deal en nieuwe energie, betere bewaking van de buitengrenzen, rechtvaardige verdeling van de opvang van asielzoekers en modern technologiebeleid zijn daar voorbeelden van.

Maar omdat de meeste EU-landen hun jaarlijkse afdracht aan Brussel niet willen verhogen, is er geen geld voor zulke gewenste nieuwe taken, en zal er – dus- moeten worden bezuinigd op de huidige taken. Waarom moet de EU nog steeds doen wat ze al tientallen jaren doen? is daarbij de vraag. Het Europese landbouwbeleid, met 59 miljard euro per jaar goed voor ruim een derde van de totale begroting, is daar een belangrijk onderdeel van. Nederland is één van de landen die vindt dat het budget voor gemeenschappelijk landbouwbeleid GLB wel met een kwart kan worden verminderd.

Juist deze week werd door het doorgaans goed-geïnformeerde tijdschrift Politico onthuld dat er al geruime tijd achter de Brusselse schermen tot op het allerhoogste niveau een strijd woedt om die landbouwsubsidies. De hoogste ambtenaar van de Landbouw-afdeling, de directeur-generaal, verzet zich ertegen dat de beoordeling en toekenning van landbouwsubsidies ondergeschikt wordt gemaakt aan een te snelle transformatie naar de Green Deal. Dat blijkt uit uitgelekte interne mails.

De hoogste agri-ambtenaar in Brussel vindt dat de huidige landbouwsubsidies niet nu al stopgezet of verminderd kunnen worden. Niet stopzetten, maar eerst vaart verminderen, zou hij hebben bepleit. Het valt te verwachten dat vooral Frankrijk en Polen zich zullen verzetten tegen vermindering van de landbouwsubsidies. In het compromis-voorstel dat EU-president Charles Michel heeft gepresenteerd, wordt wel een klein deel van de huidige subsidie weer omgevormd naar directe ‘inkomens-ondersteuning’ aan boeren, en minder geld voor grootschalige agri-concerns.

Eind maart worden voorstellen verwacht over de ‘boer tot bord’-strategie en de biodiversiteitsstrategie 2030. Dit gaat doorwegen in het nieuwe GLB, als het aan de Europese Commissie ligt. De EU-lidstaten moeten straks in hun GLB-plannen opnemen dat minimaal 40% van de uitgaven bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. De Europese Klimaatwet gaat dit verankeren, dus de nieuwe GLB-plannen zullen hoe dan ook getoetst worden aan het klimaatbeleid. Daarom valt niet te verwachten dat over verlaging van de landbouw-uitgaven nu al in Brussel bedragen zullen worden genoemd.

De Nederlandse premier Mark Rutte zal de komende dagen tijdens de speciale EU-top vasthouden aan zijn wens om de Europese begroting en de Nederlandse bijdragen niet te laten groeien. Ook als hij in ruil daarvoor een modernere EU-begroting zou krijgen, wil premier Mark Rutte de afdracht niet laten groeien.

Dat zei Rutte dinsdagavond in een debat in het parlement in Den Haag. Het voorstel dat recent door EU-president Charles Michel is gedaan, moet sowieso van tafel, aldus Rutte. De Nederlandse inzet om de Europese begroting niet te verhogen is volgens Rutte slechts een middel om ervoor te zorgen dat Nederland in ieder geval niet meer gaat betalen dan het nu al doet.

De Europese Commissie wil het EU-budget verhogen naar 1,11 procent van de economie van alle EU-landen bij elkaar. EU-president Charles Michel zet met een compromisvoorstel in op een begroting van 1,074 procent. Voor Nederland komt dat neer op een verhoging van 2 miljard euro. Rutte laat ruimte voor een verhoging van de begroting, als dat maar niet betekent dat Nederland netto meer gaat afdragen.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Nieuw Brits dierenwelzijn: minder kooien en verbod op veetransport

Groot-Brittannië verbiedt de export van levende dieren voor vetmesting en de slacht, als onderdeel van een nieuwe wet op dierenwelzijn. Britse...

Vorig jaar in EU-landen door corona – tijdelijk- minder luchtvervuiling

In alle landen van de Europese Unie is vorig jaar de CO2-luchtvervuiling verminderd. Eurostat berekende dat de uitstoot door verbranding van...

Deelstaat Nedersaksen (Duitsland) verbiedt veevervoer naar Marokko

In Duitsland is een veetransport van enkele honderden kalveren naar Marokko inzet geworden van het slepende politieke conflict over een nieuwe...

EU gaat opnieuw met India over export en handelsverdrag praten

De Europese Unie en India gaan opnieuw onderhandelen over een omvangrijk handelsakkoord. Dat hebben de Indiase president Narendra Modi en de...

Europese supermarkten dreigen Brazilië met boycot om regenwoud

Enkele tientallen Europese grote supermarktketens dreigen met een boycot van Braziliaanse producten als dat land doorgaat met het kappen van oerwoudbossen....