dinsdag 24 mei 2022
Home EU Frankrijk doet voor EU proeven met vaccinatie tegen vogelgriep

Frankrijk doet voor EU proeven met vaccinatie tegen vogelgriep

Frankrijk is begonnen met een proef met vaccinatie tegen vogelgriep HPAI. Als de proef slaagt, zullen de resultaten worden aangeboden aan de Europese Unie. De ministers van landbouw moeten dan beslissen of de vaccinatie zal worden toegestaan. Dat kan op z’n vroegst volgend jaar.

Er zullen onder agrarische omstandigheden op een proefboerderij twee testen worden uitgevoerd op twee groepen eenden, met twee verschillende middelen. Er wordt eerst een proef gedaan met een kleine groep dieren, en daarna met een grote groep.

Er zullen twee vaccins worden getest: een geproduceerd door het Franse Ceva, de andere door Boehringer Ingelheim. De studie bestaat uit het verzamelen van gegevens over hun vermogen om “watervogels te beschermen en de uitscheiding en verspreiding van het virus te beperken. De proef zal worden uitgevoerd onder toezicht van dierenartsen, de nationale veterinaire school van Toulouse en Franse overheidsdiensten.

De proef zal later worden uitgebreid naar een tiental boerderijen, aldus bronnen van het Franse ministerie. Als de conclusies gunstig waren, zou vaccinatie pas in ieder geval in 2023 mogelijk zijn, benadrukten ze. Overigens maakte Frankrijk tegelijkertijd bekend dat de ophokplicht en transportverboden ‘vanwege gunstige omstandigheden’ in grote delen van het land worden ingetrokken, behalve in de meest getroffen westelijke provincies.

De huidige EU-regels verbieden de export van gevaccineerd gevogelte  vanwege het risico dat zij drager en overbrenger van het vogelgriepvirus kunnen zijn. Bovendien moeten de EU-landen in geval van EU-brede vaccinatie onderhandelingen openen met derde landen waarheen vogels en pluimvee wordt geëxporteerd. 

Binnen de Europese Commissie zijn er de verschillende departementen die gaan over de Interne Markt en over Diergezondheid en die denken anders over de aanpak van de vogelgriep.  Nederland wil graag inenten, zodat de kippen niet opgehokt of geruimd hoeven te worden als ze besmet zijn. De Nederlandse LNV-minister Henk Staghouwer heeft daar enkele malen op aangedrongen, net als de Franse minister Julien Denormandie.

Nederland heeft steun van tien andere landen om wat aan de problemen te doen. Wat precies de oplossing wordt, is lastig te voorspellen, omdat de Europese Commissie met voorstellen moet komen. Nederland wil dat in de pluimvee-industrie de criteria voor vrije uitloopeieren worden verruimd. Nu mag een ei een uitloopei heten, als de kip ook buiten kan lopen. Maar door de ophokregels vanwege de vogelgriep moeten de kippen binnen blijven en zijn de eieren dus strikt genomen geen uitloopei meer.

Populair

EU waarschuwt voor meer cyberaanvallen bij invoeren 5G

De Europese Unie heeft in een risicoanalyse gewaarschuwd voor een toenemend aantal cyberaanvallen. Het gaat met name om aanvallen die met...

Iets minder luchtvervuiling in Europa

De luchtkwaliteit in Europa gaat erop vooruit, maar vooral in de steden richt vervuilde lucht nog veel schade aan economie en...

ASML mag high-tech apparatuur niet leveren aan China en Huawei

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML mag zijn meest geavanceerde machines tijdelijk niet leveren aan China. Eerder verleende vergunningen om strategische techniek te...

VN waarschuwt voor leegloop van de landen in zuidoost-Europa

Een onderzoek van de Verenigde Naties zegt dat de landen in het zuidoosten van Europa geconfronteerd worden met een dramatische bevolkingsdaling....

EU aan nieuw front in Libië nu ook in de knel tussen Russen en Turken

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar komen steeds dichter bij de hoofdstad Tripoli, dankzij de militaire steun van de...

Net binnen

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....

EU-beraad over ‘landbouwgeld’ voor veel meer Europees biogas

De 27 EU-LNV-ministers kunnen dinsdag met Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zijn plan bespreken voor extra inkomenssteun aan boeren. Afgelopen vrijdag stelde hij...

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...