maandag 27 juni 2022
Home EU Kleine boerderijen verdwijnen uit hele EU,vooral in Midden-Europa

Kleine boerderijen verdwijnen uit hele EU,vooral in Midden-Europa

Het aantal agrarische bedrijven in de Europese Unie is de afgelopen twintig jaar met een derde gekrompen, van 15 naar 10 miljoen boerderijen. En de komende twintig jaar zou dat wel eens verder kunnen afnemen tot zo’n 4 miljoen. 

Een nieuw rapport van een denktank van het Europees Parlement zegt dat vooral kleine boerderijen in midden- en oost-Europa zullen verdwijnen, vooral de kleinste bedrijven van nog geen 5 hectare.

Opgemerkt wordt dat Roemenië tot op heden 3,6 miljoen boerderijen heeft, waarvan 85% minder dan 5 hectare heeft. De agrarische productie in de EU-landen zal worden geconcentreerd op minder en grotere bedrijven. De algemene trend is consolidatie en intensivering en het verlies van familie- en erfgoedboerderijen, constateert de studie.

En het gemeenschappelijk landbouwbeleid alleen stopt deze achteruitgang niet, analyseren de auteurs, voor wie de huidige verdeling van GLB-gelden “grote intensieve landbouwbedrijven bevoordeelt, wat de door marktwerking gedicteerde overgang naar concentratie verergert”.

Alleen gerichte en verhoogde financiering voor achtergestelde gebieden, kleine landbouwbedrijven en jonge landbouwers zou de achteruitgang van kleine landbouwbedrijven kunnen stoppen, aldus de auteurs.

Populair

Poolse pluimvee raakt door de vogelgriep export naar VS kwijt

Poolse pluimveehouders houden de adem in, nu vorige week op meerdere plekken in het land opnieuw vogelgriep is geconstateerd. Afgelopen week...

Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie procedures aangespannen tegen Duitsland en Roemenië wegens onvoldoende bescherming van biodiversiteit in...

Franse jongen boeren vragen steun voor overnemen agrarisch bedrijf

De organisatie van Franse Jonge Boeren (JA) heeft president Macron en Landbouwminister Denormandie om meer financiële steun gevraagd voor het overnemen...

Europarlement beperkt transport van slachtvee tot maximaal 8 uur

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een kritisch onderzoeksrapport naar misstanden bij veetransporten, vooral bij de export naar landen buiten de...

IPPC: helft wereldbevolking lijdt nu al onder opwarming van de aarde

Een nieuw rapport van de internationale IPPC-klimaatwetenschappers laat opnieuw zien hoe kwetsbaar klimaatverandering mensen maakt. De opwarming van 1,1°C heeft al...

Net binnen

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Poolse graanhandel vreest komst goedkope Oekraïense exporten

Poolse landbouworganisaties vinden dat er met Oekraïne en de Europese Unie betere afspraken moeten worden gemaakt over de versoepeling voor de...

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische...

EU-afbouw ‘gratis luchtvervuiling’ pas in ’27 van start, na verkiezingen

Nederlandse Europarlementariërs reageren overwegend positief over het compromis dat woensdag in Brussel - in tweede instantie - is bereikt over nieuwe...

Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

De Europese Commissie houdt vast aan de Green Deal-plannen om binnen acht jaar het gebruik van chemische pesticiden te halveren. Er...