donderdag 29 oktober 2020
Home EU Landbouwraad dreigt met minder EU-geld voor 'van-boer-tot-bord'

Landbouwraad dreigt met minder EU-geld voor ‘van-boer-tot-bord’

Verwacht wordt dat de Landbouw- en Visserijraad van de Europese Unie deze week de “van-boer-tot-bord-strategie” van de Europese Commissie weliswaar zal goedkeuren, maar nu al is duidelijk dat Hongarije een voorbehoud zal maken.

Ook van ‘landbouwland’ Polen is al bekend dat het ertegen is dat een groot deel van de subsidies van ‘de gewone’ landbouw alleen maar mag worden toegekend aan biologische landbouw. Het is daardoor nog onduidelijk hoe bíndend en verplíchtend de nieuwe Green Deal-regels zullen zijn.

Volgens Hongarije is halvering van de hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen, naast eerdere verlagingen, en verhoging van het aandeel biologische landbouwgebieden tot 25% te ambitieus. Bij het terugdringen van het gebruik van pesticiden en meststoffen moet rekening worden gehouden met de verschillende situaties in de verschillende EU-landen en de tot dusver geleverde inspanningen.

“De voorbije jaren heeft het GLB gezorgd voor een efficiëntere landbouw met intensivering en schaalvergroting. Maar het huiidge model van de intensieve landbouw leidt rechtstreeks tot biodiversiteitsverlies, water- en luchtvervuiling, overmatig watergebruik en draagt bij aan de klimaatcrisis”, stelt BirdLife Europe, een cluster van 48 nationale milieuorganisaties, in een persbericht.

Uit uitgelekte amendementen, die BirdLife kon inkijken, blijkt nu dat de drie grootste fracties in het parlement, de Europese Volkspartij (EVP), de sociaaldemocraten (S&D) en de liberalen (Renew), het huidige EC-voorstel nog verder willen afzwakken. Volgens de milieuorganisaties zal het nieuwe GLB nog steeds vooral ten goede komen aan grote agri-bedrijven en rampzalig zijn voor klimaat en biodiversiteit.

Volgens de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) beweegt de EU zich nu eindelijk in de richting van een stimuléringsbeleid. De ChristenUnie pleit hier al langer voor: “Boeren die duurzamer en groener produceren moeten daarvoor beloond worden.”

Daarnaast vindt Van Dalen het terecht dat de EU inzet op duurzaamheid: “Een hoogwaardige voedselproductie voor de toekomst moet veiliggesteld worden en daarom is het goed dat er nu ook in de rest van Europa een omslag gemaakt wordt naar kringlooplandbouw.”

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt dat we onze voedselproductie in onze eigen omgeving moeten houden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het is ook belangrijk om niet van andere delen van de wereld afhankelijk te zijn. “Dit staat voor mij in de GLB-hervorming voorop. Zodat dit echt een verdienmodel kan zijn voor boeren-familiebedrijven”, benadrukt Schreijer-Pierik.

Er moet volgens haar ruimte blijven voor het financieel aantrekkelijker maken van nationale GLB-ecoregelingen. “De gelden voor plattelandsontwikkeling zullen – véél meer dan tot op heden in Nederland het geval is – moeten landen op de boerenkeukentafel. De CDA-politica wil bovendien actie om multinationals en oligarchen uit te sluiten van landbouwsubsidies.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Brits-EU handelsakkoord: er wordt nu gewerkt aan verdragsteksten

Onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben in Londen vooruitgang geboekt in hun onderhandelingen over een toekomstig Europees-Brits...

VS laat opnieuw Dicamba toe in Amerikaanse land- en tuinbouw

Het Amerikaanse milieuagentschap EPA heeft de onkruidverdelger Dicamba van chemieconcern Bayer voor vijf jaar goedgekeurd, ondanks grote kritiek.

Pools parlement stelt besluit over nieuwe strengere dierenwet uit

Het Poolse parlement stelt de behandeling van een strengere dierenwet voorlopig uit. De Landbouwcommissie annuleerde dinsdag onverwacht de behandeling van de...

Lagere slachtsnelheid nog niet in beeld; mobiel slachten straks wel

Nederland kan op dit moment nog niet de slachterijen verplichten tot een lagere slachtsnelheid. Om zo’n verplichting te kunnen opleggen, moet...

Europarlement wil 39 miljard extra budget en boetes voor dissidenten

Het Europees Parlement blijft zijn poot stijf houden in de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting (2021-2027). De Begrotingscommissie van het Europarlement...