woensdag 25 mei 2022
Home EU Na miljoenensubsidies van EU nog amper verbetering in Balkanlanden

Na miljoenensubsidies van EU nog amper verbetering in Balkanlanden

De financiële en politieke steun van de Europese Unie voor fundamentele hervormingen van de rechtsstaat in de Balkanlanden hebben tot nu toe weinig effect. Volgens een onderzoek van de Europese Rekenkamer blijven in die landen problemen bestaan rond de onafhankelijkheid van rechters, wijdverbreide corruptie en onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting. 

De EU geeft die landen al twintig jaar honderden miljoenen subsidie om hun geleidelijke integratie in de Unie te ondersteunen. Op 1 juli 2013 trad Kroatië als eerste van zeven landen toe tot de EU; Montenegro, Servië, de Republiek Noord-Macedonië en Albanië staan op de nominatie om lid te worden.

Met Montenegro en Servië zijn al toetredingsonderhandelingen op gang gekomen. Bosnië en Herzegovina en Kosovo zijn potentiële kandidaat-lidstaten.

De komende jaren valt geen toelating van nieuwe EU-landen te verwachten. Binnen de EU gaan steeds meer stemmen op om eerst de eigen EU-organisatie te moderniseren, inclusief takenpakket, bevoegdheden en financiering. Sommige EU-lidstaten hebben zich zelf klip-en-klaar uitgesproken tegen verdere uitbreiding van de EU.

​​De Europese Commissie moet eerst meer doen om hervormingen van de rechtsstaat in de Westelijke Balkanlanden door te drukken, zo wordt geconcludeerd.  De Europese Rekenkamer beklemtoont ook dat de forse subsidies tot nu toe niet succesvol zijn. 

In een eerste reactie benadrukten woordvoerders van de Europese Commissie dat er de voorbije jaren belangrijke vooruitgang is geboekt, maar erkenden tegelijkertijd dat er nog veel meer moet gebeuren. 

In het rapport merkt de Rekenkamer op dat de schuld niet alleen bij de Europese Unie moet worden gezocht. Ook in de kandidaat-lidstaten hebben lokale overheden te weinig gedaan om aan de EU-criteria te voldoen, luidt het. 

“Dit betekent dat het geld voor deze initiatieven de facto verspild is, aangezien er niet over een blijvende verandering kan worden gesproken. De vooruitgang die de voorbije twee decennia werd geboekt, blijft bijzonder bescheiden.”

“Dit vormt op zijn beurt een bedreiging voor de duurzaamheid van de verstrekte steun. Lopende hervormingen verliezen hun geloofwaardigheid als ze geen tastbare resultaten opleveren.”.

Populair

Polen mag van EU boeren subsidie geven voor aankoop van kunstmest

Polen is het eerste EU-land dat van de Europese Mededingingsautoriteiten toestemming heeft gekregen voor directe staatssteun bij de aankoop van kunstmest....

Nederlands proces bij EU-Hof tegen verbod pulsvisserij

Nederland gaat naar het Europese Hof van Justitie om het pulsvisverbod aan te vechten. Volgens minister Schouten (LNV) zijn er door...

Spanje vraagt België opnieuw om uitlevering Catalaanse politicus

De voormalige Catalaanse regio-president Carles Puigdemont heeft zich in Brussel gemeld bij de Belgische justitie. Het Spaanse Hooggerechtshof had maandag opnieuw...

Labour’s tweede man treedt ook af; verlies gematigde anti-Brexiteers

In Groot-Brittannië heeft Tom Watson, de plaatsvervangend partijleider van de Labourpartij, geheel onverwachts zijn aftreden aangekondigd. Hij stelt zich niet verkiesbaar...

Slowakije gaat daders van moord op journalist Kuciak toch vervolgen

Justitie en politie in Slowakije hebben bijna twee jaar na de moord op journalist Jan Kuciak en zijn verloofde aanklachten ingediend...

Net binnen

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....

EU-beraad over ‘landbouwgeld’ voor veel meer Europees biogas

De 27 EU-LNV-ministers kunnen dinsdag met Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zijn plan bespreken voor extra inkomenssteun aan boeren. Afgelopen vrijdag stelde hij...

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...