zondag 29 mei 2022
Home EU Ook FinMin's stemmen in met EU-koolstofheffing op niet-EU-import

Ook FinMin’s stemmen in met EU-koolstofheffing op niet-EU-import

Ook de ministers van Financiën van de EU-landen vinden, net als het Europarlement,  dat er een koolstofbelasting moet komen op import uit niet-EU-landen. Zo’n ‘groene douanedrempel’ is een van de belangrijkste onderdelen van de Green Deal-klimaatwetten van EU-Commissaris Frans Timmermans.

De Nederlandse PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim werkt als rapporteur namens het Europees Parlement aan deze wetsvoorstellen. Hij is aangenaam verrast over de snelle overeenkomst van de EU-landen, maar ook kritisch.

“Het is veelbelovend dat Europese lidstaten het zo snel met elkaar eens zijn dat ook bedrijfstakken buiten Europa aan de slag moet om CO2-uitstoot te beperken. Maar the proof of the pudding is in the eating: het akkoord van de FIN-ministers laat nog veel vragen onbeantwoord over belangrijke details van deze Carbon Border Adjustment Measure CBAM (spreek uit: kee-bam).

Bedrijven in Europa betalen al langer voor hun CO2-uitstoot. Om een gelijk speelveld te behouden met industrie buiten Europa, krijgen zij momenteel vrije emissierechten ter compensatie. Als de CBAM-wetgeving wordt ingevoerd, zullen deze vrije emissierechten worden afgebouwd en op den duur verdwijnen. 

In het dinsdag bereikte akkoord van de FinMin’s wordt niets vermeld over de afbouw van deze vrij uitstootrechten. Chahim: “Precies die olifant in de kamer blijft onbesproken. Laten we niet vergeten dat CBAM in de eerste plaats een klimaatmaatregel is.

Deze maatregel is erop gericht te vermijden dat vervuilende Europese productie verhuist naar buiten de EU (weglekeffect). Maar voor mij is het kraakhelder: geen CBAM zonder duidelijkheid over uitfasering van vrije emissierechten.”

Het Europees Parlement is nog bezig met het bepalen van haar positie over de koolstof-importbelasting. Onder leiding van Chahim worden op dit moment de ruim 1300 amendementen behandeld die er op het wetsvoorstel binnenkwamen.

Naar verwachting stemt het Europees Parlement op 11 mei over CBAM, waarna ze in (triloog-)onderhandeling met de lidstaten (de Europese Raad) het wetsvoorstel tot een finaal akkoord zullen brengen.

Die nieuwe wetgeving gaat gevolgen krijgen voor de handelsverdragen die de EU met niet-EU-landen kan sluiten. Het niet-toepassen van ‘gelijke spelregels’ heeft er al toe geleid dat het Mercosur-verdrag met Zuid-Amerikaanse landen nog niet kan worden goedgekeurd. De nieuwe koolstof-douaneheffing gaat waarschijnlijk maar voor een deel van de voedsel- en landbouwproductie gelden.

Populair

Russische tanks nu aan Turkse (NAVO-) zuidflank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Casuvoglu erg begripvol getoond tegenover de...

Barnier gaat ook onderhandelen over Brits-EU-handelsverdrag

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is benoemd tot hoofd van het EU-team dat gaat onderhandelen over een toekomstig vrijhandelsverdrag met Groot-Brittannië. Barnier leidt...

Nog niet alle vakbondsrechten ook van kracht op Europees niveau

Het Europese Hof in Luxemburg heeft negatief geoordeeld over een zaak die was aangespannen door de Europese vakbonden tegen de Europese...

CDU weifelt over AKK als opvolger van Duitse bondskanselier Merkel

De Duitse politica en minister Annegret Kramp-Karrenbauer heeft haar positie als voorzitter van de christendemocratische partij CDU afgelopen weekend veiliggesteld. Maar...

EU belegt tweejarige conferentie over broodnodige modernisering

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar eigen ideeën voor een twee jaar durende conferentie over modernisering en hervorming binnen de Europese...

Net binnen

‘Kleinere veestapel met EU-subsidie voor verbetering dierenwelzijn’

Landen die hun veestapel willen inkrimpen, zouden een beroep kunnen doen op EU-subsidies voor verbetering van dierenwelzijn. In de nieuwe eco-schemes...

Italiaanse boeren mogen straks ook elektra van zonnepanelen verkopen

Italiaanse boeren mogen de zelf-opgewekte elektriciteit uit hun zonnepanelen voortaan ook verkopen aan energiemaatschappijen. Dat heeft de Italiaanse minister van Landbouw...

EU-landen stellen opnieuw Green Deal-onderdeel in landbouw uit

De nieuwe Europese verplichte wisselteelt op akkers die volgend jaar zou ingaan, wordt waarschijnlijk uitgesteld. De Europese Commissie en de 27...

‘De EU is geen graanschuur voor de wereld maar een dure supermarkt’

De milieubeschermingsorganisatie World Wildlife Fund (WWF) vindt dat de  landbouw in de Europese Unie maar een beperkte bijdrage levert aan de...

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....