zondag 18 april 2021
Home EU Pleidooi voor plek 'sociale rechten' seizoenswerkers in EU- landbouw

Pleidooi voor plek ‘sociale rechten’ seizoenswerkers in EU- landbouw

Europese vakbonden vinden dat de rechten van seizoenswerkers in de land- en tuinbouw wettelijk moeten worden opgenomen in het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid.

In een Open Brief wordt opgeroepen ‘de sociale rechten’ van uitzendpersoneel vast te leggen in de huidige triloog-onderhandelingen over nieuw EU-landbouwbeleid.

De Open Brief is ondertekend door een brede alliantie van meer dan 300 internationale en landelijke vakbonden, werknemersorganisaties en solidariteitsgroepen, waaronder uit Nederland ook CNV, FNV, Greenpeace en Amnesty International.

In de oproep wordt onder meer verwezen naar begin vorig jaar, bij het uitbreken van de coronapandemie, toen reisverboden werden opgelegd aan grote groepen buitenlandse inhuurkrachten. Zij mochten nergens heen, terwijl de landbouw in veel EU-landen zat te springen om tijdelijk personeel.

Het pleidooi voor opname van ‘sociale rechten’ in het GLB dreigt een nieuwe hindernis te worden voor de toch al moeilijke triloog-onderhandelingen tussen Europees Parlement, Europese Commissie en de 27 LNV-ministers.

Veel regeringen hebben er bedenkingen tegen, en wijzen op de zeer grote verschillen in betaling en behandeling van (meestal: buitenlandse) inhuurkrachten. Bovendien: verschillen niet alleen per land, maar ook nog eens per bedrijfstak.

Vakbonden daarentegen noemen die grote verschillen juist een argument om op EU-niveau wél iets te regelen. Het Europees Parlement heeft onlangs een regeling voor een wettelijk minimumloon vastgesteld. Waar EU-landen tegenin brengen dat arbeidsvoorwaarden, CAO’s en salarissen nationále kwesties zijn die niet onderworpen zijn aan EU-bevoegdheden.

Het Europees Parlement heeft de opname van ‘sociale conditionaliteit’ in het GLB krachtig gesteund. De voorwaarden zou betrekking hebben op arbeidstijd, gezondheid en veiligheid, en huisvesting voor mobiele en migrerende arbeiders.

In de Open Brief, gepubliceerd op 17 februari, wordt voorgesteld de rechtstreekse GLB-betalingen (in de eerste pijler) te koppelen aan het naleven van arbeidsvoorwaarden. Hoewel GLB-subsidies momenteel al afhankelijk zijn van zaken als milieunormen, volksgezondheid en dierenwelzijn, spelen vakbondsrechten, ‘sociale rechten’ tot nu toe geen rol bij de uitbetaling van landbouwsubsidies.

De arbeidsomstandigheden in de Europese landbouwsector behoren volgens de ondertekenaars tot de “meest uitdagende en precaire” van de EU-economie. Ze wijzen ook op veel voorkomend arbeidsmisbruik en uitbuiting.

Minstens tien miljoen mensen zijn werkzaam in de Europese landbouw, voornamelijk als seizoenarbeider, dagloner of in een andere onzekere status, waarbij maar liefst 61,2% van de landbouwarbeiders ‘informeel werk’ doet.

Populair

Geschiedenis-tv over verzinsels van Boris Johnson als EU-correspondent

De Nederlandse publieke omroep NTR zendt woensdagavond een televisieprogramma over de leugens, verzinsels en fantasieberichten van de toenmalige Britse correspondent Boris...

Roemeense president nu herkozen; weg vrij voor herstel pro-EU-koers

President Klaus Iohannis Roemenië is zondag vrij makkelijk herkozen voor een nieuwe ambtstermijn. Hij versloeg in een tweede stemmingsronde zijn socialistische...

Libisch vredesberaad: iedereen staakt militaire steun, zeggen ze

De deelnemers aan het Libië-vredesberaad in Berlijn zijn het zondag eens geworden over de naleving van een al jarenlang bestaand VN-wapenembargo,...

Europarlement wil ruimer budget, desnoods door Europese Belasting

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft gewaarschuwd dat de Europese Green Deal kan mislukken als de EU-landen...

Ingestorte Indiase pluimvee zoekt voor herstel Nederlandse expertise

India is een van de grootste producenten van eieren en kip ter wereld, maar heeft door de corona pandemie een enorme...

Net binnen

VS wil meer aandacht voor Klimaat en Milieu in handelsverdragen

De Verenigde Staten gaan in hun internationale handelsbeleid een veel grotere plek inruimen voor klimaatbeleid en milieubescherming. In de wereldhandel willen...

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...