woensdag 25 mei 2022
Home EU Rekenkamer: EU deed te weinig voor gezondere Europese bossen

Rekenkamer: EU deed te weinig voor gezondere Europese bossen

De Europese Rekenkamer vindt dat de Europese Unie de afgelopen jaren veel te weinig geld uit het GLB-plattelandsfonds heeft gebruikt voor het opknappen van de Europese bossen.

Bijna al het geld ging naar het beheer en de aanleg van bossen, en amper naar herstel van achterstanden. Ook kwam er van herstel van biodiversiteit in bosgebieden weinig terecht.

Voor bosgebieden is er veel minder financiering dan voor de landbouw, zelfs al is het gebied dat met bos is bedekt ongeveer even groot als het gebied dat voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt. Voor bosbouw is minder dan 1 % van de GLB-begroting beschikbaar

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft de balans opgemaakt van de EU-bosstrategie en de belangrijke beleidsmaatregelen in de periode 2014‑2020. Hoewel het gebied dat met bos is bedekt de afgelopen dertig jaar groter is geworden, verslechtert de toestand van de bossen.

De Rekenkamer vindt dat de Europese Commissie krachtiger maatregelen had kunnen nemen om de bossen te beschermen. Zo verbiedt de EU-houtverordening weliswaar het in de handel brengen van illegaal gekapt hout en producten van dergelijk hout, maar doen de EU-landen daar veel te weinig tegen. Vaak ontbreekt het aan doeltreffende controles, ook door de Commissie.

De EU heeft verscheidene internationale overeenkomsten ondertekend bekrachtigd en moet daarom een aantal doelen in acht nemen voor de biodiversiteit in de bossen. In een EU-verslag over de toestand van de Europese bossen van vorig jaar werd al geconcludeerd dat de toestand van de Europese bossen verslechtert.

Populair

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Europese liberalen willen controle op komst kansrijke asielzoekers

De liberale fractie in het Europees Parlement heeft eigen voorstellen gepresenteerd voor nieuwe migrantenverdragen met landen rondom Europa. In hun visie...

Duitsland zet hekken langs Poolse grens tegen besmette wilde zwijnen

Het Duitse ministerie van Landbouw zet haar voorlichtingscampagnes voort over het voorkomen van de Afrikaanse varkenspest. Volgens...

Nieuw onderzoek zet elektrische pulsvisserij weer op EU-agenda

Komend voorjaar zal in de Europese Unie de elektrische pulsvisserij opnieuw worden bekeken. Daarmee reageert de Europese Commissie op het nieuwe...

Honderden herten en zwijnen voor aanleg windmolenpark afgeschoten

De Portugese regering heeft met onmiddellijke ingang een milieu effect rapportage (MER) voor de aanleg van een groot windmolenpark stilgelegd nadat...

Net binnen

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....

EU-beraad over ‘landbouwgeld’ voor veel meer Europees biogas

De 27 EU-LNV-ministers kunnen dinsdag met Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zijn plan bespreken voor extra inkomenssteun aan boeren. Afgelopen vrijdag stelde hij...

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...