zondag 27 september 2020
Home EU Stoken op biogas straks de redding voor Poolse boeren en platteland ?

Stoken op biogas straks de redding voor Poolse boeren en platteland ?

De Poolse minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling Jan Krzysztof Ardanowski zegt dat het onlangs gepresenteerde regeringsplan voor de ontwikkeling van biogasinstallatie-energie een nieuwe inkomstenbron voor kleine Poolse boerenbedrijven kan worden.

Door de beschikbare agrarische biomassa van het Poolse platteland te verwerken, zou jaarlijks bijna 8 miljard kubieke meter biogas kunnen worden geproduceerd. Voor de ontwikkeling en bouw van zulke biovergassers komen straks ook EU-subsidies beschikbaar.

Volgens de minister kunnen zulke installaties onderdeel worden van de ‘energietransitie’, het omschakelen naar milieuvriendelijke en duurzame energie-opwekking. Op dit moment wordt in Polen nog héél veel gebruik gemaakt van kolengestookte elektriciteitscentrales, en worden op het Poolse platteland nog in heel veel kachels kolen gestookt.

Op dit moment zijn er al iets meer dan honderd biogasinstallaties in Polen die afval van landbouwproductie verwerken. Biogasinstallaties kunnen worden gebouwd op zowel openbare als particuliere grond. Het ministerie van Landbouw wil de regelgeving aanpassen om dit soort investeringen te versterken. Op die manier kunnen kleine Poolse boeren op hun platteland energie-coöperaties vormen, en ‘leverancier’ worden van natuurlijke grondstoffen voor zulke vergassers.

Dit zijn biogasinstallaties die methaangas produceren voor de levering aan gasnetten van particuliere huishoudens en niet – zoals tegenwoordig meestal het geval is – alleen als grondstof voor elektriciteitscentrales. . PGNiG, grootste Poolse gas- en oliebedrijf heeft al belangfstelling getoond voor samenwerking met Poolse boeren als leverancier van grondstoffen.

Minister Ardanowski maakte echter het voorbehoud dat de ontwikkeling van zo’n programma kapitaalsteun vereist. De landelijke gebieden hebben weliswaar geweldige bronnen, nuttig voor hernieuwbare energie, maar geen geld.

Als we dit probleem oplossen zal de energie die op het platteland wordt gedistribueerd een belangrijke energiebron voor ons land worden, zei de minister, wijzend op binnenlandse en EU-financieringsbronnen voor dergelijke projecten.

Naast biogasinstallaties, de zogenaamde kleine windenergie en fotovoltaïsche zonne-energie, moedigde Ardanowski op een bijeenkomst in Karpacz ook aan om – zoals hij het uitdrukte – ‘collectieve welvaart’ te ontwikkelen door energiecoöperaties en energieclusters op te richten.

Populair

‘Boris Johnson gaat EU om nieuw Brexit-uitstel vragen’

De Britse premier Boris Johnson bereidt zich voor om opnieuw aan de EU uitstel te vragen voor de Brexit, nu de...

Brexit-uitstel: drie dagen, weken of maanden? Of langer en ook nog een referendum?

De Europese Unie is bereid om Groot-Brittannië nog eens drie maanden uitstel te geven als de Britse premier Boris Johnson er...

Denemarken stemt in met aanleg Russische gasleiding Nord Stream 2

Denemarken heeft als laatste Europese land ingestemd met het traject voor de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2. Daarmee lijkt...

Oekraiense export kippenborst+bot voortaan wel legaal naar EU-markt

Er komt een einde aan de quasi onbeperkte invoer van Oekraïens pluimveevlees. De Associatieovereenkomst met het Oost-Europese land wordt zo gewijzigd...

Kroatië wil zo snel mogelijk ook de euro en visumvrije Schengenzône

De Kroatische premier Andrej Plenković maakte duidelijk dat Kroatië, de nieuwste EU-nieuwkomer, zich zo snel mogelijk bij de binnenste kringen van...

Net binnen

Nieuwe COPA-cheffin waarschuwt tegen ‘dogmatische’ Green Deal

Het nieuwe Europese voedselbeleid moet worden herzien als uit een effectbeoordeling blijkt dat het negatieve gevolgen heeft voor de boeren, zegt...

Britse boeren vrezen douane- en transportchaos voor EU-export

Meer dan Britse 30 organisaties, die zowel de biologische sector als de vleesverwerkende industrie en de landbouwbonden vertegenwoordigen, hebben in een...

EU wil migranten al búiten Europa tegenhouden en snel terugsturen

De EU-landen worden niet verplicht asielzoekers over te nemen van andere EU-landen. In een nieuw asielzoekerspact komt de Europese Commissie tegemoet...

Nederlander voorzitter van nieuwe EU-waakhond belastingontwijking

De Nederlandse PvdA-Europarlementariër Paul Tang is benoemd als voorzitter van de nieuwe 'belastingcommissie' van het Europees Parlement. Deze commissie gaat onderzoeken...

Europarlement gaat controle op dierentransporten onderzoeken

Het Europees Parlement heeft een tijdelijke parlementaire commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar misstanden in dierentransport. Daarbij wordt niet alleen...