vrijdag 27 november 2020
Home EU Stoken op biogas straks de redding voor Poolse boeren en platteland ?

Stoken op biogas straks de redding voor Poolse boeren en platteland ?

De Poolse minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling Jan Krzysztof Ardanowski zegt dat het onlangs gepresenteerde regeringsplan voor de ontwikkeling van biogasinstallatie-energie een nieuwe inkomstenbron voor kleine Poolse boerenbedrijven kan worden.

Door de beschikbare agrarische biomassa van het Poolse platteland te verwerken, zou jaarlijks bijna 8 miljard kubieke meter biogas kunnen worden geproduceerd. Voor de ontwikkeling en bouw van zulke biovergassers komen straks ook EU-subsidies beschikbaar.

Volgens de minister kunnen zulke installaties onderdeel worden van de ‘energietransitie’, het omschakelen naar milieuvriendelijke en duurzame energie-opwekking. Op dit moment wordt in Polen nog héél veel gebruik gemaakt van kolengestookte elektriciteitscentrales, en worden op het Poolse platteland nog in heel veel kachels kolen gestookt.

Op dit moment zijn er al iets meer dan honderd biogasinstallaties in Polen die afval van landbouwproductie verwerken. Biogasinstallaties kunnen worden gebouwd op zowel openbare als particuliere grond. Het ministerie van Landbouw wil de regelgeving aanpassen om dit soort investeringen te versterken. Op die manier kunnen kleine Poolse boeren op hun platteland energie-coöperaties vormen, en ‘leverancier’ worden van natuurlijke grondstoffen voor zulke vergassers.

Dit zijn biogasinstallaties die methaangas produceren voor de levering aan gasnetten van particuliere huishoudens en niet – zoals tegenwoordig meestal het geval is – alleen als grondstof voor elektriciteitscentrales. . PGNiG, grootste Poolse gas- en oliebedrijf heeft al belangfstelling getoond voor samenwerking met Poolse boeren als leverancier van grondstoffen.

Minister Ardanowski maakte echter het voorbehoud dat de ontwikkeling van zo’n programma kapitaalsteun vereist. De landelijke gebieden hebben weliswaar geweldige bronnen, nuttig voor hernieuwbare energie, maar geen geld.

Als we dit probleem oplossen zal de energie die op het platteland wordt gedistribueerd een belangrijke energiebron voor ons land worden, zei de minister, wijzend op binnenlandse en EU-financieringsbronnen voor dergelijke projecten.

Naast biogasinstallaties, de zogenaamde kleine windenergie en fotovoltaïsche zonne-energie, moedigde Ardanowski op een bijeenkomst in Karpacz ook aan om – zoals hij het uitdrukte – ‘collectieve welvaart’ te ontwikkelen door energiecoöperaties en energieclusters op te richten.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

Europarlementariërs willen stop op invoer van Argentijns paardenvlees

Vijftig Europarlementariërs hebben de Europese Commissie opgeroepen om de import van Argentijns paardenvlees per direct stop te zetten.

Door minder luchtvervuiling in EU minder vroegtijdige sterfgevallen

De luchtkwaliteit in Europa is de afgelopen tien jaar verbeterd maar de meeste EU-landen voldoen nog steeds niet aan internationale gezondheidsnormen....

Amerikaanse slachthuizen waren doorgeefluik coronabesmettingen

De grote Amerikaanse slachterijen en vleesverwerkende bedrijven hebben dit voorjaar voor hun personeel gefungeerd als doorgeefluik voor covid 19-besmetting.

Belgen beleggen miljoenen in fonds voor duurzame voedseltechnologie

Europese beleggers, de Belgische federale regering en enkele rijke Belgische zakenfamilies hebben 275 miljoen euro ingezameld voor duurzame voedings- en landbouwtechnologie....

Klöckner ook in Duitse Bondsdag onder vuur om EU-landbouwplan

Vernieuwing van het Europese landbouwbeleid dreigt ook een splijtzwam te worden in de Duitse coalitie van CDU en SPD. In de...