zondag 18 april 2021
Home EU Van-boer-tot-bord niet EU-uniform maar via aanbevelingen per land

Van-boer-tot-bord niet EU-uniform maar via aanbevelingen per land

De Europese Commissie wil de Klimaat-en Milieudoelen van de ‘van-boer-tot-bord’ strategie van de Green Deal door de EU-landen tot stand laten brengen via nationale strategische plannen, (NSP’s). Dit blijkt uit de “aanbevelingen” die Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski afgelopen week presenteerde voor de 27 EU-landen. 

Op basis van de F2F-doelen heeft de Commissie ‘aanbevelingen’ opgesteld voor de vernieuwing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Hoewel de reductiedoelstellingen van de Green Deal geen onderdeel zijn geworden van de aangekondigd landbouwhervorming, moeten de EU-landen er wel rekening mee houden in hun nationale strategische plannen. 

Dit betekent dat de EU-landen binnen tien jaar ervoor moeten zorgen dat het gebruik en risico van chemische bestrijdingsmiddelen en antibiotica met de helft afnemen. Daarnaast moet het gebruik van meststoffen met 20% worden verminderd, en moet de biologische landbouw worden uitgebreid tot 25% van het areaal. 

Hoewel Commissaris Wojciechowski eerder aankondigde dat hij per land met 15 aanbevelingen zou komen, komt hij (nog?) niet met concrete doelen of meetbare prestaties. De Commissie heeft tot nu toe nu alleen een cijfermatig overzicht opgesteld van het EU-gemiddelde van zes beoordelingscriteria. Hieruit kan hoogstens indirect worden afgeleid op welke terreinen de Commissie van elk EU-land vooruitgang verwacht.

De zes gehanteerde risico-indicatoren in het gemiddelden-overzicht zijn het gebruik van antibiotica in de veehouderij, stikstofbalans per hectare, nitraatverontreiniging van het grondwater en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen,  de hoeveelheid landbouwmest en het  behoud en herstel van veengebieden en wetlands.

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...