dinsdag 20 april 2021
Home EU Veestapels en melkproductie in de meeste EU-landen iets kleiner

Veestapels en melkproductie in de meeste EU-landen iets kleiner

In de meeste EU-landen is het aantal runderen op veehouderijen met ruim anderhalf procent gedaald. Uit nieuwe Eurostat-gegevens blijkt dat in de 17 landen waarover gegevens beschikbaar zijn, het aantal runderen vorig jaar daalde met 950.000 runderen of 1,6% tot 59,68 miljoen dieren.

De afname deed zich vooral voor in de twee grootste productielanden. In Frankrijk daalde het aantal runderen met 3,2% tot 18,17 miljoen stuks, gevolgd door Duitsland (- 2,9%; 11,64 miljoen). De daling in België en Roemenië was iets lager, met elk ongeveer 1,5%.

Een soortgelijk beeld kwam naar voren bij melkkoeien, waar de melkveehouderij in 11 van de 17 onderzochte EU-landen werd beperkt. Volgens Eurostat is het totale aantal melkkoeien in die landen met ongeveer 220.000 dieren (1,4%) afgenomen tot 15,90 miljoen koeien.

In Nederland was in 2020 voor het eerst sinds enkele jaren weer sprake van een lichte groei van de rundveestapel. Op teldatum in het voorjaar telde Nederland 3,8 miljoen runderen, 0,7 procent meer. Het aantal melkkoeien steeg met 1,0 procent naar 1,6 miljoen.

De Nederlandse rundveestapel was in de jaren 2017, 2018 en 2019 gekrompen. In 2017 trad het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij in werking. Bedrijven verkochten toen melkvee om de groei van de veestapel te stoppen, zo verklaarde het CBS destijds. Vorig jaar is de rundveestapel weer licht gegroeid.

Vooral in Litouwen (-3,4%), Duitsland (- 2,3%; 3,92 mi.) en Frankrijk (-1,6%) werden minder melkkoeien gehouden, en in Tsjechië, Roemenië en Polen tussen 1,4% en 1,9% minder. De melkkoeienstal in Spanje en Italië lag bijna op het niveau van vorig jaar. De melkproducenten in Denemarken, België en Zweden hadden tussen de 0,4% en 1% meer koeien op de boerderij.

In Denemarken bleef het aantal runderen ongewijzigd, in Polen, Italië en Spanje was er een matige toename van de veestapel tussen 0,3% en 0,5%. Alleen voor Griekenland en Cyprus waren er aanzienlijk grotere kuddes vee, respectievelijk 1,7% en 4,6% dan een jaar eerder.

.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

VS wil meer aandacht voor Klimaat en Milieu in handelsverdragen

De Verenigde Staten gaan in hun internationale handelsbeleid een veel grotere plek inruimen voor klimaatbeleid en milieubescherming. In de wereldhandel willen...

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...