donderdag 15 april 2021
Home EU Zaadfabrikanten willen toch patent in gemodificeerd land- en tuinbouw

Zaadfabrikanten willen toch patent in gemodificeerd land- en tuinbouw

Enkele grote bedrijven in de Europese zaadsector hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om octrooiwetten en intellectueel eigendom in de land- en tuinbouw toch toe te staan. De zaadontwikkelaars vinden dat ze het eigendomsrecht moeten kunnen opeisen op door hen ontwikkelde planten- en groentensoorten.

De klassieke veredeling van planten, zoals kruisingen, valt niet onder het Europese patentrecht, zo heeft het Europees Octrooibureau (EOB) in München in mei definitief besloten, na jarenlange juridische onduidelijkheid over het patenteren van biologisch plantmateriaal.

Het Europees Parlement heeft daar al lange tijd tegen geageerd, en een definitief besluit wordt dit najaar verwacht. Het Europees Parlement nam in september een resolutie aan tegen het verlenen van patenten op planten omdat het vreesde dat een of meer multinationals daarmee een monopolie zouden krijgen op plantenveredeling. Daardoor zouden de voedselprijzen kunnen stijgen.

In 2015 verleende het EOB twee patenten, voor een paprika- en een broccolivariant. Na inmenging van Brussel besloot het agentschap in 2017 geen patenten meer te geven. De vrees bestaat dat het juridisch vastleggen van ‘eigendomsrechten’ op genetisch bewerkt ‘natuurlijk’ materiaal uiteindelijk een negatieve invloed kan hebben op kleine en middelgrote boeren.

IE-rechten (Intellectuele Eigendom) omvatten patenten, auteursrechten en handelsmerken, en zijn bedoeld om bedrijven in staat te stellen hun uitvindingen en creaties te beschermen om beter te kunnen concurreren over de hele wereld.

Octrooi-aanvragen die voor juli 2017 zijn erkend, blijven geldig. Aanvragen die voor 1 juli zijn gedaan, kunnen nog erkend worden. Een jaar geleden liepen er volgens het Octrooibureau nog 250 aanvragen (plus 19 waartegen bezwaar was aangetekend), maar het is niet duidelijk of die allemaal voor de zomer van 2017 waren ingediend. Aanvragen die na 1 juli 2017 zijn gedaan, worden door het Octrooibureau afgewezen.

De Europese Commissie onderschrijft het belang van deze rechten en stelt dat de EU intellectuele eigendomsrechten beter moet beschermen. De zaad- en plantontwikkelaars van Euroseeds zeggen dat een effectieve plantenveredeling essentieel is voor het verbeteren van duurzame land- en tuinbouwproducten. Het voegde eraan toe dat de Europese Green Deal en Farm to Fork-strategieën “hun doelen niet zullen bereiken zonder plantenveredeling”.

Populair

EU veroordeelt Turkse opmars tegen Koerden en stopt wapenhulp

De 28 EU-landen leveren tijdelijk geen wapens meer aan Turkije maar zien af van het instellen van een volledig wapenembargo. Ook hebben...

Macron draagt zaken-topman voor als nieuwe Franse EU-Commissaris

De Franse president Emmanuel Macron heeft de 64-jarige topman Thierry Breton van het ict-concern Atos voorgedragen als kandidaat voor een post...

Johnson wil geen stembusdeal met Farage; SNP wil weer referendum

Brexit-partijleider Nigel Farage heeft de Britse Conservatieven bij de komende verkiezingen een coalitie aangeboden, maar dat heeft premier Boris Johnson inmiddels...

Meer steun voor hele EU-commissie dan voor voorzitter Von der Leyen

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft met onverwacht grote meerderheid ingestemd met de nieuwe Europese Commissie onder leiding van commissievoorzitter Ursula...

Protest van Europarlement tegen anti-homobeleid in Poolse dorpen

Het Europees Parlement heeft Polen veroordeeld voor het instellen van tientallen homo-vrije gebieden. Met een ruim gesteunde resolutie veroordeelt het Europees...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...