بیانیه حریم خصوصی

iede.news خدمات گوناگونی را به کاربران خود ارائه می دهد. iede.news از طرق مختلف سعی در بهبود خدمات خود و بهینه سازی محصولات دارد. علاوه بر نظرسنجی ها ، این نیز بر اساس رفتار موج سواری بازدید کنندگان انجام می شود.

این برای همه بازدیدکنندگان ثبت شده است که از کدام صفحات بازدید می کنند ، چه مدت در iede.news می مانند و از کدام سیستم عامل و سیستم عامل استفاده می شود. این داده ها به صورت ناشناس جمع آوری می شوند و نمی توان آنها را در یک فرد جستجو کرد. برای اینکه بتوانید چنین داده هایی را جمع آوری کنید ، چندین کوکی در سیستم کاربران قرار می گیرد. این کوکی ها توسط الف) بسته های آماری Google Analytics و ب) شبکه تبلیغات Google Adsense قرار می گیرند.

iede.news ، نسخه اکتبر 2019