ائتلاف چپ فرانسه و مکرون، لوپن را از قدرت دور نگه می دارند

انتخابات پارلمانی فرانسه به یک تغییر چشمگیر در چشم انداز سیاسی منجر شده است. برخلاف همه پیش‌بینی‌ها، جبهه ملی راست افراطی اکثریت را به دست نیاورد و ائتلاف احزاب چپ که عجولانه تشکیل شده بود، از صندوق‌های رأی به عنوان برنده بیرون آمد.

یک تحول قابل توجه، احیای ائتلاف چپ به رهبری ژان لوک ملانشون است. این ائتلاف متشکل از سوسیالیست ها، سبزها و کمونیست ها به دستاوردهای چشمگیری دست یافته است و تقسیم قدرت سنتی فرانسه را برهم می زند. در گذشته، تلاش‌های مشابه برای تشکیل «جبهه چپ» به دلیل تضادهای عمده بین برنامه‌ها و سیاستمداران «چپ تقسیم‌شده» با شکست مواجه شد. 

ائتلاف چپ اکنون می تواند با حزب حاکم فعلی رئیس جمهور امانوئل ماکرون، که به عنوان حزب دوم، سهم بیشتری از رای دهندگان را نسبت به آنچه قبلاً انتظار می رفت، جذب کرد، دولت تشکیل دهد.

سیاستمداران مترقی در EU رای دهندگان فرانسوی را به دلیل انتخابشان برای مقابله با ادامه ظهور راست افراطی تحسین می کنند. آنها انتخابات فرانسه را نمونه ای از این می دانند که چگونه همکاری و ائتلاف سازی می تواند به سیاست های متعادل تر و فراگیر منجر شود.

نتیجه صندوق رای همچنین به عنوان یک "نه" در برابر راست افراطی تلقی می شود، با کسب کرسی های مجلس ملی (RN) مارین لوپن، اما برای رسیدن به قدرت کافی نیست. ماه هاست که تظاهرات بزرگی در آلمان علیه همکاری احتمالی با راست افراطی AfD برگزار شده است.

هفته گذشته در هلند دولتی به رهبری یک حزب راست افراطی به قدرت رسید. گرت ویلدرز، سیاستمدار ضد EU و ضد اسلام، حمایت کافی از دو حزب مرکزی و یک حزب جدید کشاورزان پوپولیستی دریافت کرد.

نتایج انتخابات چالش های مهمی برای سیاستمداران فرانسوی برای حفظ ثبات سیاسی ایجاد می کند. رئیس‌جمهور مکرون و دوستان ائتلاف چپ‌گرای جدیدش باید در پارلمان چندپاره پیش روند. 

این وضعیت مستلزم رویکردی جدید در نظام سیاسی فرانسه با تمرکز بر ائتلاف سازی و همکاری، مشابه بسیاری از دموکراسی های اروپایی دیگر است.