ضایعات مواد غذایی بیشتر در سراسر جهان؛ حتی در کشورهای فقیر

در سراسر جهان سالانه بیشتر از آنچه برای تغذیه جمعیت گرسنه در کشورهای در حال توسعه نیاز است، هدر می رود. بیش از نیمی از این زباله ها در خانه ها رخ می دهد. این به بیش از 1 میلیارد تن غذا، حدود 132 کیلوگرم برای هر شهروند جهان و تقریباً یک پنجم کل مواد غذایی موجود است.

بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد UNEP، روزانه بیش از یک میلیارد وعده غذایی در سراسر جهان هدر می رود. این امر فشار فزاینده ای را بر عرضه مواد غذایی وارد می کند که در حال حاضر تحت فشار جنگ ها، تغییرات آب و هوایی و رشد جمعیت قرار دارد.

طبق UNEP، 1.05 میلیارد تن ضایعات غذایی (شامل قطعات غیر خوراکی) در سال 2022 تولید شد. از کل ضایعات مواد غذایی، 60% از خانوارها در سراسر جهان، 28% از عرضه مواد غذایی و 12% از خرده فروشی تامین می شود. طبق UNEP، این امر بر نیاز به آگاهی و تغییر رفتار در سطح افراد و خانواده ها تأکید می کند. 

گزارش سازمان ملل خواستار اقدام در همه سطوح، از دولت ها و شرکت ها گرفته تا مصرف کنندگان فردی است. کشورهای اتحادیه اروپا اخیرا تصمیم گرفتند تلاش خود را برای مقابله با هدر رفت مواد غذایی افزایش دهند. این به خود کشورهای EU واگذار می شود که آیا این امر باید در شاخه تولید در کشاورزی و باغبانی نیز اعمال شود.

علاوه بر معضل ضایعات مواد غذایی، موضوع کمبود مواد غذایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که مقادیر زیادی غذا به هدر می رود، میلیون ها نفر در سراسر جهان هنوز از گرسنگی رنج می برند. UNEP می‌گوید این پرسش‌هایی را در مورد عدالت و پایداری سیستم غذایی جهانی ایجاد می‌کند.

ضایعات مواد غذایی همچنان به اقتصاد جهانی آسیب می رساند و به تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن طبیعت و آلودگی دامن می زند، اگرچه UNEP یادآور می شود که این فقط یک مشکل برای کشورهای ثروتمند نیست. بنابراین، کشورهایی با سطوح درآمدی متفاوت، به‌طور متوسط مقدار مشابهی از غذا را برای هر نفر هدر می‌دهند.

این گزارش همچنین بر نقش فناوری و نوآوری در مقابله با ضایعات و کمبود مواد غذایی تاکید می کند. بهبودهای قابل توجهی را می توان از طریق راه حل های هوشمند مانند تکنیک های ذخیره سازی بهتر، سیستم های توزیع کارآمدتر و استفاده از برنامه هایی که به مصرف کنندگان کمک می کند تا ضایعات مواد غذایی را کاهش دهند، به دست آورد.

ضایعات مواد غذایی یک تراژدی جهانی است. اینگر اندرسن، مدیر اجرایی UNEP هنگام ارائه این گزارش گفت: میلیون ها نفر امروز به دلیل هدر رفتن مواد غذایی در سراسر جهان گرسنه خواهند شد.