30 مارس 2023
خانه دستهبندی نشده Adema میلیون ها دلار اضافی برای تغییر به کشاورزی ارگانیک دارد

Adema میلیون ها دلار اضافی برای تغییر به کشاورزی ارگانیک دارد

Vooruitlopend op het Landbouwakkoord dat minister Piet Adema  komend jaar wil opstellen, heeft hij voor de komende twee jaar alvast 26 miljoen euro uitgetrokken voor stimulering van biologische landbouw. Dat geld komt uit het grote transitiefonds van minister Van der Wall. 

Met het Biologische Actieplan dat Adema deze week presenteerde gaat LNV samen met de agrarische sector, voedselindustrie en supermarkten aan de slag om biologische productie en consumptie te promoten.

Toeleveranciers, verwerkers, supermarkten en banken spelen een grote rol bij het vaststellen van afzet en prijs. In het Landbouwakkoord zullen afspraken gemaakt worden die moeten leiden tot een omzetgroei en een betere prijs voor de boer.

Het investeringsfonds is deel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw, dat ook andere subsidies bevat waar boeren gebruik van kunnen maken. Daarnaast kunnen bestaande biologische boeren en omschakelende boeren compensatie krijgen in het kader van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), dat uit Europese gelden voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) bestaat.

Nederland heeft de ambitie dat binnen acht jaar 15% van het landbouwoppervlak voor biologische landbouw gebruikt wordt. LNV verlengt daarom ook het investeringsfonds waarmee boeren nu al gemakkelijker financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologische landbouw.

Minister Piet Adema zegt dat de markt voor biologische landbouw nog klein is en de omschakelkosten nog groot zijn. Biologisch moet een aantrekkelijkere keuze worden, met een betere prijs voor zowel consument als boer.

Een team van LNV, de sector en andere geïnteresseerden gaat proberen de afzet van biologische producten te vergroten. Ook ondersteunt LNV een bewustwordingscampagne voor consumenten over biologische producten.

محبوب

Vestager می خواهد غول های اینترنت را در EU با بازار دیجیتال محدود کند

در سه ماه آینده ، مارگرت وستاگر ، کمیسیونر اروپا ، قانون جدید اروپا را برای هوش مصنوعی تهیه خواهد کرد. وستاجر مسئول ...

محافظه کاران در مجلس عوام پیروزی جدید را جشن می گیرند: Brexit اکنون پایان یافته است

دولت محافظه کار نخست وزیر بوریس جانسون روند تصویب قانون خروج از EU را ادامه داده است ...

شورشیان سوری اکنون نیز تقریباً از آخرین سنگر ادلب اخراج شده اند

ارتش سوریه پس از یک حمله چند روزه ، جنوب استان ادلب را محکم نگه داشته است. نیروهای دولتی ...

تاج در صنعت گوشت ایالات متحده: درآمد حدود 10 % پایین تر

بانک ها و موسسات تحقیقاتی در ایالات متحده در نظر دارند که درآمد صنعت گوشت آمریکا در سال جاری ...

چین مانع از ورود بیشتر و بیشتر محصولات استرالیایی می شود

جنگ تجاری استرالیا با چین در حال تشدید است و رسانه های دولتی چین اکنون گزارش می دهند که واردات هفت ...

فقط در

کنسول هلند: روابط کشاورزی با اوکراین را به ویژه در حال حاضر تقویت کنید

De Nederlandse landbouwraad in Oekraïne, Reinoud Nuijten, vindt dat de Nederlandse landbouw juist nu al de banden met Oekraïense agrarische sector moet...

گلایفوسیت در کشاورزی EU: تاکنون فقط آلمان و اتریش مخالف آن هستند

اتریش در حال حاضر نیز علناً علیه مجوز طولانی مدت گلایفوسیت در آفت کش ها در کشاورزی اروپا صحبت کرده است. این اطلاعیه به زودی منتشر می شود ...

صدها گاو اسپانیایی در حال حاضر به دلیل تب گاو مسری تلف شده اند

در اسپانیا، صدها گاو در هفته‌های اخیر بر اثر بیماری هموراژیک EHD جان خود را از دست داده‌اند. آن تب گاو مسری مربوط به ...

دیوان محاسبات: یارانه EU برای صنعت شراب به سختی منجر به شراب "سبز" بیشتر می شود

هنگامی که یارانه ها به صنعت شراب اروپا اعطا می شود، توجه کمی به اثرات زیست محیطی می شود و به سختی هیچ شرایط پایداری وجود دارد. که...

دو نوع آنفولانزای پرندگان طیور آفریقای جنوبی را آزار می دهد: بدترین نوع آن

بخش طیور آفریقای جنوبی چندین هفته است که تحت تأثیر دو نوع آنفولانزای پرندگان قرار گرفته است. این بخش نسبت به کمبود احتمالی مرغ هشدار داد...