اعتصاب مجدد در صنایع لبنی آلمان برای افزایش دستمزد

صدها نفر از کارکنان کارخانه لبنیات هوچلند در شونگائو آلمان در آغاز هفته جاری اعتصاب یک روزه برگزار کردند. در آن کمپین خشمگین، چند صد کارمند به عنوان بخشی از اعتصاب رله در صنایع لبنی آلمان کار را متوقف کردند. 

همچنین اعتصاباتی در سایر مکان‌های هوچلند و شرکت‌های فرآوری شیر، گاهی به طور همزمان و گاهی در زمان‌های مختلف صورت گرفت. دور جدید مذاکرات قرارداد جمعی کار باواریا برای چهارشنبه برنامه ریزی شده است. 

مذاکرات قراردادهای کار دسته جمعی در صنایع لبنی آلمان در حال انجام است که با افزایش دستمزد دلخواه گره خورده است. در وورزبورگ، کارکنان یک کارخانه لبنیات نیز هفته گذشته دست به اعتصاب زدند. در اینجا نه تنها بر دستمزدهای بالاتر، بلکه بر بهبود شرایط کلی کار نیز تأکید شد. 

کارمندان شرکت‌هایی مانند Hochland و سایر کارخانه‌های لبنی در Schongau، Kempten و Würzburg، از جمله، چندین ساعت کار را متوقف کردند تا خواستار دستمزد بالاتر و شرایط کاری بهتر شوند. آنها خواستار افزایش 12 درصدی دستمزد و بهبود شرایط کاری هستند.

اتحادیه صنفی مواد غذایی NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten) نقش اصلی را در این اقدامات ایفا می کند. این اتحادیه اشاره می کند که دستمزدهای فعلی با تورم و افزایش هزینه های زندگی در آلمان همخوانی ندارد.

کارفرمایان پیشنهاد کرده بودند دستمزد امسال سه درصد و سال آینده دو درصد افزایش یابد. اتحادیه مواد غذایی انتقاد می کند، اما کسانی که حقوق بالاتری دارند از این موضوع سود بیشتری خواهند برد. بهبودهایی نیز برای کارآموزان مورد نیاز است: از جمله موارد دیگر، آنها باید 100 یورو بیشتر در ماه دریافت کنند. 

کارفرمایان لبنیات تاکنون نتوانسته اند به مطالبات صنفی و کارگران پاسخ دهند و اوضاع را متشنج نگه داشته اند. NGG اعلام کرده است که تا رسیدن به یک راه حل رضایت بخش به اعتصابات ادامه خواهد داد. 

این اعتصابات به صورت استراتژیک برنامه ریزی شده است و قبلاً بر فرآیندهای تولید در شرکت های آسیب دیده تأثیر گذاشته است. در برخی از کارخانه ها بیش از 200 کارگر در اعتصابات شرکت کرده اند و پیامی روشن به کارفرمایان در مورد جدی بودن مطالبات آنها ارسال کرده اند.

کارفرمایان لبنیات واکنش های متفاوتی به این اعتصاب ها داشته اند. در حالی که برخی خواسته های کارگران را درک می کنند و مایلند برای مذاکرات بیشتر پای میز مذاکره بیایند، برخی دیگر تمایلی ندارند و به چالش های اقتصادی پیش روی این بخش اشاره می کنند.